doc.Jiří Mrázek, Th.D.

vedoucí katedry Nového zákona a děkan ETF UK


221 988 200

2. patro, č. dv. 212

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0003-0014-9908

Scopus ID: 57217539923


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

Wikipedie


specializace:

synoptická evangelia, obecné epištoly, Zjevení Janovo


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A KVALIFIKACE


 • • 2014- děkan fakulty

 • • 2005- vedoucí katedry Nového zákona

 • • 2005 habilitace prací Podobenství v kontextu Matoušova evangelia.

 • • 1996 studijní pobyt na Universität Bern

 • • 1990 odborný asistent na katedře Nového zákona ETF UK

 • • 1990 doktorát teologie, disertační práce Transformace mesianismu v aramejských textech z Qumranu.

 • • 1987—1988 studium na Martin Luther Universität v Halle/Saale

 • • 1984--1989 působil jako vikar ve sboru ČCE v Kostelci nad Orlicí

 • • 1985 ordinován kazatelem Českobratrské církve evangelické

 • • 1979—1984 studium na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


 • MRÁZEK, Jiří. Markovo evangelium 1-8. 1 vyd. Jihlava: Mlýn, 2018, 202 s. ISBN 978-80-86498-64-5.

 • MRÁZEK, Jiří. Markovo evangelium 6-16. 1 vyd. Jihlava: Mlýn, 2019, 203 s. ISBN 978-80-86498-68-3.

 • MRÁZEK, Jiří. Kázání na hoře. 1 vyd. Jihlava: Mlýn, 2017, 232 s. ISBN 978-80-86498-61-4.

 • MRÁZEK, Jiří. Teologie opomíjených. Přehlížené hlasy v Novém zákoně. 1 vyd. Jihlava: Nakladatelství Mlýn, 2013, 183 s. ISBN 978-80-86498-52-2.

 • MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. 1 vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2011, 512 s. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. ISBN 978-80-87287-44-6.

 • MRÁZEK, Jiří. Zjevení Janovo. Praha: Centrum biblických studií a Česká biblická společnost, 2009, 262 s. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. ISBN 978-80-85810-99-8.

 • MRÁZEK, Jiří. Lukášovská podobenství. Jihlava: Mlýn, 2007, 139 s. 1.. ISBN 80-86498-22-0.

 • MRÁZEK, Jiří. Bláznovství víry podle Jakuba : Výklad Jakubovy epištoly. Jihlava: Mlýn, 2006, 128 s. ISBN 80-86498-17-4.

 • MRÁZEK, Jiří. Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Jihlava: Mlýn, 2003, 211 s. ISBN 80-86498-05-0.

 • MRÁZEK, Jiří. O kozlech, ovcích a lidech. Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia.. Třebenice: Mlýn, 1997, 150 s. ISBN 80-901589-9-4

.


Poslední změna: 7. únor 2022 12:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám