• Studium
  • Studenti se specifickými potřebami

Studenti se specifickými potřebami

Univerzita Karlova je připravena poskytnout uchazečům a studentům se speciálními potřebami modifikaci přijímacího řízení a studijních podmínek za účelem úspěšného průběhu studia.


Univerzita nabízí široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.

Pověřené kontaktní osoby

UPOZORNĚNÍ: v době rekonstrukce budovy fakulty (do cca října 2024) nefungují pevné linky. Prosíme, pište maily.


Evangelická teologická fakulta:

Ladislav Beneš, Dr.

221 988 415


Mgr. Alžběta Matochová (pro studenty SPP)

221 988 502

matochova@etf.cuni.cz


Knihovna ETF:

Mgr. Veronika Zemanová

221 988 603/602


Odkaz na informace knihovny pro studenty se speciálními potřebami. Zde jsou k nalezení seznamy studijní literatury i literatury k přijímacím zkouškám v elektronické podobě pro studenty s vadou zraku.

Bezbariérovost

UPOZORNĚNÍ: v době rekonstrukce budovy fakulty (do cca října 2024) nefungují pevné linky. V budově nefunguje výtah ani bezbariérové toalety.


Dostupnost: Budova ETF se nachází na Novém Městě mezi ulicemi Spálená a Myslíkova, nedaleko Karlova náměstí a Národní třídy. Nejbližší bezbariérová stanice metra je stanice metra B Národní třída na rohu nedaleké Lazarské ulice a Magdalény Rettigové. Více na webu dopravního podniku. Tramvajová síť je v okolí ETF hustá, ale bariérová. Chodník je v Černé ulici užší (občas jej blokují parkující auta) a dlážděný.


Mapka

Popis bodovy


Výuka se uskutečňuje v budově v Černé ul. 9


Zde se nachází učebny a fakultní knihovna. Vstup: Hlavní vchod do budovy ETF je opatřen digitálním hlasovým majáčkem. Budova je dobře přístupná s výtahem. Bezbariérový přístup je značen od hlavních dveří. Většina učeben je vybavena audiovizuální technikou. Kde není stabilně nainstalovaná, je možnost zapůjčit diktafon, videokameru, dataprojektor atp.


V pravé části budovy v přízemí je vstup do knihovny. V levé části v přízemí je denní recepce a výtah. Výtahem je přístupná knihovna (suterén: -1. patro), velká a malá posluchárna v 1. patře, děkanát, studijní a zahraniční oddělení ve 2. patře, jednotlivé katedry a seminární místnosti ve 3. - 5. patře. Pohyb mohou ztěžovat kovové dveře, případně elektronické zámky a kódování. Bezbariérová toaleta je ve 3. patře vpravo od výtahu.


Podrobnější popis budovy ZDE

Parkování a zastavení


Budova nedisponuje vyhrazeným místem pro handicapované, nelze proto garantovat parkovací místo. Před budovou je jedno parkovací místo vyhrazené pro invalidy. Je ovšem nutno počítat s vysokými obrubníky a kočičími hlavami na vozovce. Praktické je vzdálenější parkování v Nové scéně Národního divadla, pro svou vzdálenost však lze doporučit spíše elektrický vozík nebo asistenci.


V případě rychlého zastavení a vystoupení z vozidla je však možné bez problémů zastavit těsně u vchodu do budovy a z vozidla vystoupit (je ovšem nutno počítat s vysokými obrubníky a kočičími hlavami na vozovce).

Vybavení pro studenty se zrakovým postižením


Hlavní vchod do budovy ETF je opatřen digitálním hlasovým majáčkem. V přízemí vlevo je recepce. Dveře, schody, výtah jsou označeny tabulkami v Braillovu písmu.Uživatelům se zrakovým postižením je přizpůsoben jeden z počítačů v sále knihovny. Je vybaven softwarovým balíkem GrandKompletProfi. Program ZoomText Xtra Level 1 zvětšuje obrazovku až 16x. Kamerová televizní lupa Twinkle Bright VGA s monitorem 19"LCD Acer umožňuje zvětšování textů z knih a časopisů. Čtení usnadňuje pohyblivý čtecí stolek, který nabízí i pracovní prostor pod kamerou. Braillský zobrazovač Braille Voyager 44 je k dispozici na požádání u služby. Služba knihovny poskytuje pouze technickou podporu nebo asistenci. Hlasový výstup zobrazovaného textu do sluchátek je možný v češtině, němčině, angličtině a francouzštině. Počítač je připojen k  tiskárně, která je u služby. K dispozici je také skener A3 s příslušným programovým vybavením (ABBY, OCR). Fakulta má prostřednictvím knihovny k dispozici digitalizovanou podobu základních studijních textů k přijímacím zkouškám.  Digitalizace kratších studijních textů je zajišťována individuálně dle potřeby. Na webové stránce knihovny je seznam souvisejících odborných textů na jiných pracovištích v ČR. Zvukový fond (kromě malé sbírky CDROMů, které jsou prezenčně) knihovna ETF nevytváří. Vzniká však tzv. speciální fond (signatura SF), v němž je několik titulů v Braillově písmu.

Vybavení pro studenty se sluchovým postižením


Kompenzačními pomůckami pro osoby s postižením sluchu je vybyvena velká posluchárna v 1. patře. Jedná se o ozvučovací zařízení doplněné indukční smyčkou, využitelnou pro osoby s osobním naslouchadlem (poslech v poloze T). Dále nabízíme zapůjčení infra-sluchátek, s možností individuálního nastavení zvuku, vhodné pro osoby s vadou sluchu nepoužívající osobní kompenzační pomůcky (k dispozici 5 ks sluchátek).Dotazník

Informace k šetření (dotazník možno vyplnit do 10. 12. 2023)

„Průřezová studie duševního zdraví u studentů vysokých škol v české republice“Poslední změna: 30. listopad 2023 18:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám