Ladislav Beneš

Ladislav Beneš, Dr.Kontakt: , 221 988 415


Životopis


Během studia byl ovlivněn jednak biblickými obory a systematikou, jednak praktickou teologií v podání Josefa Smolíka a Pavla Filipiho, u kterých se tyto dílčí obory dobře kloubily s důrazy na církevní a ekumenickou teorii i praxi. Ve své disertační práci Kázání na Starý zákon, obhájené r. 1995, se věnoval homiletickým přístupům s ohledem na možnost a koncepty kázání na starozákonní texty v křesťanské církvi. V oblasti dalších prakticko-teologických disciplín se věnuje především katechetice a poimenice. Obě disciplíny ukotvuje v biblicko-teologické tradici a usiluje o jejich propojení s obory jako pedagogika, psychologie či sociologie. Kontinuálně se zabývá otázkami pastorální teologie, existencí církve v diaspoře a speciální pastorací mimo klasickou sborovou praxi, především kaplanskou službou ve zdravotnictví. V posledních letech se intenzivně zabývá propojením teologie se sociální prací. V navázání na prof. Filipiho se věnuje bádání a výuce v oblasti diakonické existence církve, historickému i současnému kontextu diakonické práce. Prakticko-teologické disciplíny pěstuje důsledně v ekumenické perspektivě.


Aktuální pozice:


- výpomocný kazatel Českobratrské církve evangelické

- odborný asistent na katedře praktické teologie

- člen Poradního odboru liturgického

- člen Poradního odboru ekumenického

- člen International fellowship for hymnological studies

- člen redakční rady časopisu Caritas et Veritas

- předseda správní rady Nadačního fondu ThDr. Čeňka Duška

- místopředseda správní rady Nadačního fondu Věry Třebické – Řivnáčové


Publikace


- Response. In: Rutsatz, M. a Schwarzer, M. (eds.). Staat und Kirche. "Theologische Tage" zum 600jährigen Bestehen der Universität Leipzig . (Leipziger Universitätsreden. Neue Folge, Heft 111). Leipzig: Universität Leipzig, 2011. 111-114. ISBN: 978-3-941152-15-1.

- Všeobecné kněžství věřících. Církev hierarchická, či demokratická? In: Theologia Vitae. 2 (2009), 2, str. 255 – 266. ISSN 1803-4829.

- Protestanten – die Rationalisten unter den Christen? In: Meyer-Blanck, M. a Schmidt, S. (eds.): Religion, Rationalität und Bildung. Würzburg : ERGON Verlag GmbH 2009, str. 85-97. ISBN 978-3-89913-680-7

- Písmo-pastorace-realita: vztah plný napětí na pozadí dějin pastýřské péče. In: Bukowski, P.: Budu s tebou… Role bible v pastýřském rozhovoru. Jihlava: Mlýn 2008, strana 81-90. ISBN: 978-80-86498-29-4

- The Documents of the Evangelical Church of the Czech Brethern on Mission. In: Do we need missiology? Praha : Středoevropské centrum misijních studií v Praze 2007, str. 43-47. ISBN: 978-80-903986-1-0

- Daňkovy představy o faráři: Útržky z pastorální praxe. In: Macek, O. a Rückl, J. (eds.): Slavomil C.Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání. Studie a Texty ETF 11 (2007/2), Jihlava: Mlýn 2007, str. 119 – 127. ISBN 978-80-86498-19-5.

- Pastýřská péče v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem, TREF 10, 2004/1, 5–24).

- Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních: Teologické texty, zkušenosti, čísla, Praha 2000.
Poslední změna: 13. prosinec 2019 15:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám