Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

odborná asistentka na katedře praktické teologie


221 988 622

2. patro, č. dv. 219

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0001-6750-7349


Academia.edu

WhoIs

Profil v SISu


Výuková činnost: Organizace, sebeřízení a řízení lidí v hodnotové perspektivě, Psychosociální krizová pomoc, Komunikační nástroje pro rozvoj lidí, Logoterapie, Sociální psychologie


STUDIUM


 • 1993 – 1998 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

 • 998 – 2002 postgraduální studium na PdF UP v Olomouci, obor antropologie

 • 2007-2013 sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik logoterapie a existenciální analýzy

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST


 • 2005 – 2007 pedagožka ve Spojených státech amerických, New York, Clara Barton High School for Health Profession,

 • stáž ve Vancouveru, Georgetownu, Krakově, Kapském městě

PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Monografie:

 • ULRICHOVÁ, M. Různé tváře smrti. (Vybrané kapitoly z thanatologie). Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7041-743-0.

 • ULRICHOVÁ, M. Člověk, stres a osobnostní předpoklady. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, 100 s.ISBN 978-80-7405-186-9.

 • ULRICHOVÁ, M. Etické aspekty v psychoterapii. K problematice etické výchovy a sebevýchovy terapeuta. Ostrava: Moravapress, 2013, 108 s. ISBN 978-80-87853-10-8.

 • ULRICHOVÁ, M. Hledání smyslu ve smrti a umírání. Zdravotně-sociální aspekty. Ostrava: Moravapress, 2014, 167 s. ISBN 978-80-87853-21-4.

 • ULRICHOVÁ, M. Why psychotherapeutcal attitude is necessary in thanatology. Social values in the last stages of life. Lublin: El-Press 2015, 180 s. ISBN 978-83-86869-45-9.


Původní práce v odborných časopisech:

 • ULRICHOVÁ, M. Logoterapie jako prevence burn-out syndromu pro lékaře. In Praktický lékař. Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, Praha, 2011, 91, č. 4, s. 200-202.

 • ULRICHOVÁ, M. Jak může logoterapie pomoci lékaři při doprovázení umírajících. In Praktický lékař. Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, Praha 2011, 91, č. 10, s. 596-598. ISBN 0032-6739.

 • JUKLOVÁ, K. – ULRICHOVÁ, M.Changes of handicapped and other students self-concept and mutual attitudes as a result of their directed interaction. Procedia - social and behavioral sciences. 2011, roč. 2011, č. 29, s. 1228-1235.

 • ULRICHOVÁ, M. Logotherapy and Existential Analysis in Counselling Psychology as Prevention and Treatment of Burnout Syndrome. Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier, 2012. 7s. ISSN: 1877-0428.

 • ULRICHOVÁ, M. Lack of Meaning in Life as a Stressor for Adolescents. In World academy of science, engineering and technology. 2013, 83 2013(listopad), s. 944-950. ISSN 2010-376X.

 • ULRICHOVÁ, M. The Connection between Personality Traits and Resistance to Stress. In Procedia - social and behavioral sciences. 2014, 112 (7.2.2014), s. 1246-1254. ISSN 1877-0428.

 • ULRICHOVÁ Monika. Ethical aspects in the psychotherapy of graduates, with an accent on spirituality and religion. Procedia - social and behavioral sciences. 2015, 171(leden 2015), s. 654-660. ISSN 1877-0428.

 • ULRICHOVÁ Monika. Merits of the Internship Program in a Hospice Facility. International journal of pedagogy and curriculum. 2015, 22(3), s. 6556-6562. ISSN 2327-7963. (ICERI)

 • ULRICHOVA, M. Euthanasia and the needs of the terminally ill. Procedia – social and behaviral science. 2015, (ICEEPSY).

 • ULRICHOVA, M. Some aspects of the impact that children (being treated at a psychiatric illness) have upon the quality of life of their parents. Singapur ICHSSR 2016. Proceeding, Atlantis Press, ISSN:

 • 2352-5398

 • ULRICHOVA,M. Notion of Death in the Czech Republic and Death in the View of Existencial Analysis. J Psychology § Psychotherapy. Volume 5.Issue 5. ISSN:2161-0487. 2015.(impact 1,33)

 • ULRICHOVA,M. Existencial Analysis and Logotherapy on a Good Way to Die.Jurnal of Palliative Care medicine February 2018,volume 8, Issue 2. ISSN:2165-7386.

 • ULRICHOVÁ, M. Anxiety, Fear and Guilt for Dying Person and Bereaved Ones. Journal of Medical Research and Case Reports. 2020.

 • Ulrichová, M. CHANGES IN LIVES OF PARENTS WITH CHILDREN AFFLICTED WITH A LONG-TERM ILLNESS. Proceedings of ICERI2020 Conference 9th-10th November 2020Iceri2020, pp.10011-10016. ISBN: 978-84-09-24232-0. ISSN: 2340-1095

 • Ulrichová, M. VICTORIES OVER IMPENDING DEATH AMONG THE TERMINALLY -ILL. European Proceedings of International Conference on Education ,Educational Psychology. Iceepsy 2021. Volume 2,ISSN 2672- 8141, p.211-219.

Poslední změna: 8. únor 2022 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám