Doc. Tabita Landová, Ph.D.

vedoucí katedry praktické teologie


221 988 417

4. patro, č. dv. 416

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0003-2089-6724

ResearcherID: K-1078-2017

Scopus ID: 55935516800


Academia.edu

ResearchGate


Profil v SISu

WhoIs

Wikipedia


specializace:

praktická teologie, homiletika, liturgika, rituály, teorie církve,

Jednota bratrská


AKTUÁLNÍ POZICE


 • vedoucí Katedry praktické teologie ETF UK a docentka pro obor evangelická teologie (od r. 2019)

 • garantka studijního programu "Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika" na ETF UK (od r. 2019)

ČLENSTVÍ V AKADEMICKÝCH GRÉMIÍCH A ODBORNÝCH RADÁCH


DOSAVADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ


 • 2018: odborná asistentka na Katedře praktické teologie ETF UK

 • 2009-2017: vědecká pracovnice na Katedře praktické teologie ETF UK

 • 2006–2010: farářka Českobratrské církve evangelické v Liberci

 • 2005–2006: vikářka Českobratrské církve evangelické v Nymburce

STUDIUM


 • 2003–2004: studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

 • 2002–2005: postgraduální doktorské studium na UK ETF v Praze

 • 2000-2001: studium na Evangelisch-Theologische Fakultät, Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu, Německo, dva semestry

 • 1996-2002: magisterské studium na UK ETF, obor evangelická teologie

 • 1992-1996: Akademické gymnázium (Štěpánská, Praha 1)

VÝZNAMNÉ BADATELSKÉ PROJEKTY


 • 2024-2029: účast na projektu "Univerzitní centrum excelence: Teologická antropologie v mezikulturní a mezináboženské perspektivě" (UNCE/24/SSH/019)

 • 2022-2024: hlavní řešitelka standardního grantového projektu GAČR "Přechodové rituály v českém protestantismu" (22-03932S)

 • 2018-2023: účast na projektu "Univerzitní centrum excelence: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě" (Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Ecumenical Perspective)

 • 2016-2018: hlavní řešitelka standardního grantového projektu GAČR „Kázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské“ (16-09001S)

 • 2012-2015: účast na projektu „Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice“ při UK v Praze

 • 2009-2011: hlavní řešitelka juniorského grantového projektu GAAV „Hermeneutika liturgické tradice Jednoty bratrské“ (KJB901830902)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

Některé texty jsou dostupné na academia.edu.


Monografie:

 • LANDOVÁ Tabita. O službě slova, víře a spasení: Reformní kazatelství Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty bratrské. Praha: Karolinum, 2021, 294 stran. ISBN 978-80-246-4750-0; ISBN 978-80-246-4766-1 (pdf)

  Náhled v Google books

  Recenzováno: MACEK, Ondřej, in: Teologická reflexe 27, (2021/1), 102-105.


 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. Stran 510. ISBN 978-80-7465-079-6

  Recenzováno: PEČINKOVÁ, Anna, Církevní dějiny. Osobnosti, události, struktury, mentality 9 (2016), č. 20, 124-127. BARTOŇ, Josef, Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015/3), 39–41. HALAMA, Jindřich; HALAMOVÁ, A., Nové Bratrské listy XVII (2015/2), 35-37. FILIPI, Pavel, Český bratr 91 (2015/3), 42-43. PEČINKOVÁ, Anna, Časopis Matice moravské 134 (2015/1), 263. PÁLKA, Adam, Český časopis historický (2016/1), 234-235. NODL, Martin. Acta Comeniana 32, (2018), 127-131.


Kapitoly v monografiích a studie v recenzovaných časopisech:Recenze v recenzovaných časopisech:

 • LANDOVÁ, Tabita. Companion to Central and Eastern European Humanism. Communio viatorum 63 (2021/2), s. 178-181. ISSN 0010-3713. (Rec. knihy: Lucie Storchová (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism: Czech Lands, Part 1, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2020. Pp. 782.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Liturgische Theologie für die Spätmoderne. Communio viatorum 51 (2009/3), s. 371-374. ISSN 0010-3713. (Rec. knihy: Graham HUGHES. Worship as meaning: a liturgical theology for late modernity. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Engemannova homiletika jako kritická teorie praxe kázání. Teologická reflexe 13/2 (2007), s. 212-214. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Wilfried Engemann. Einführung in die Homiletik. Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, 2002.)

 • LANDOVÁ, Tabita. Postila. Teologická reflexe 11/1 (2005), s. 96-100. ISSN 1211-1872. (Rec. knihy: Luděk Rejchrt. Postila. 54 kázání na evangelijní texty. Praha: Pierot, 2004.)


Články v nerecenzovaných časopisech /výběr/:

 • LANDOVÁ, Tabita. 550 let od volby prvních kněží Jednoty bratrské. Křesťanská revue (2017/2). ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Alle sind Priester in Christus. Die Anfänge des geistlichen Priestertums in der alten Brüderunität. Herrnhuter Bote. Mitteilungen aus der Herrnhuter Brüdergemeine (März 2017), Heft 269, s. 4-6.

 • LANDOVÁ, Tabita. Šamotulský kancionál slaví 455 let. Kostnické jiskry 101 (2016/22-23), s. 2-3.

 • LANDOVÁ, Tabita; MACEK, Ondřej. Starocírkevní a bratrské perikopy. In: Joel RUML, Ondřej MACEK (eds.). Provázky víry: jubilejní postila 2015. Praha: Kalich, 2015, s. 405-408. ISBN 978-80-7017-221-6. [Podíl: 50%.]

 • LANDOVÁ, Tabita. Pravda a zjevení. Hromádka a Rádl v dialogu. Křesťanská revue 6 (2007), s. 6-10. ISSN 0023-4613

 • LANDOVÁ, Tabita. Rádlovo křesťanství v pohledu J. L. Hromádky. Křesťanská revue 70 (2003/8), s. 202-207. ISSN 0023-4613


Překlady:

 • RÁDL, Emanuel Dějiny biologických teorií novověku, II. Praha: Academia, 2006, 533 stran. ISBN 80-200-1393-8 [Z němčiny; podíl 40%.]

 • BALDERMANN, Ingo. Uvedení do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004, 221 stran. ISBN 80-86498-07-7 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • LOHSE, Bernhard. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 246 stran. ISBN 80-86498-04-2 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • PÖHLMANN, Horst Georg. Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002, 434 stran. ISBN 80-86498-02-6 [Z němčiny; podíl 20%.]

 • KIRSTE, Reinhard; Tworuschka, Udo et al. Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-588-7 [Z němčiny; podíl 50%.]

 • DANTINE, J. Význam teologie v sekulární společnosti zítřka. Teologická reflexe 2/1999, s. 144-153. ISSN 1211-1872 [Z němčiny; 100%.]


Poslední změna: 5. duben 2024 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám