Aktuality - konference

Církev na cestě. Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím


Sympozium k připomenutí památky teologů Josefa Smolíka (1922–2009) a Pavla Filipiho (1936–2015)


Termín konání: úterý 13.4.2021

On-line: https://cesnet.zoom.us/j/99636822643

Pozvánka v českém jazyce, v anglickém jazyce


Téma církve bylo klíčovým vztažným bodem dvou teologů, kteří po řadu desetiletí utvářeli profil praktické teologie na ETF UK, profesorů Josefa Smolíka a Pavla Filipiho. Z jejich teologického díla stále s vděčností a s užitkem čerpáme cenné poznatky, orientaci, inspiraci. Jejich odkaz bychom si rádi připomněli také při společném sympoziu, a to především tak, že jej budeme dále rozvíjet v současných podmínkách.


Sympozium navazuje na aktuální podněty, s nimiž se církve setkávají v posledních letech. Nejde přitom jen o otázky financování, ale především o zcela zásadní otázky směřování. Kristova církev je společenství, které je neustále na cestě, v pohybu. Za čím vlastně jdeme? S jakými vizemi a perspektivami putujeme 21. stoletím? A co s těmi našimi vizemi udělala epidemie Covidu-19, která přinesla dobu „zavřených kostelů“ a přidusila sborová setkávání?


Sympozium se zaměřuje na roli vizí v životě křesťanských sborů a jejich proměny.


Program


9.30–11.30 – Blok I: VIZE, KTERÉ NÁS PROVÁZEJÍ NA CESTĚ 21. STOLETÍM

9.30 Zahájení – děkan ETF UK Jiří Mrázek, senior pražského seniorátu Roman Mazur

9.50–10.30 Alexander Deeg: “I hear a language, I had not known” (Ps 81:5): Finding Words and Discovering the Future of the Church = „Slyším jazyk, který jsem neznal“ (Ž 81,6): Nacházet slova a objevovat budoucnost církve“ (anglicky s českým překladem)

10.30–11.00 Scott Hamilton Andrews – Liberating Limitation: Vision and Values in the Life of the Local Church = Omezení, která osvobozují: Vize a hodnoty v životě sboru (anglicky s českým překladem)

11.00-11.30 Tabita Landová – „Jsme jeho lid, ovce, které pase“ (Ž 100,3): Bohoslužba jako místo utváření vize církve = “We are his people, and the sheep of his pasture” (Ps 100:3): Liturgy as a Place for Shaping the Vision of the Church (česky s anglickým překladem)


11.30–12.30 Polední přestávka


12.30–14.00 – Blok II: VIZE V EKUMÉNĚ, KAPLANSTVÍ A SLUŽBĚ VEŘEJNOSTI

12.30–13.00 Martin Vaňáč – Ekumenika jako součást praktické teologie: Odkaz Pavla Filipiho a Josefa Smolíka

13.00–13.30 Ladislav Beneš – Pomoc z víry jako pomoc k životu: Perspektivy kaplanské služby

13.30–14.00 Ondřej Macek – Kostel jako šance


14.00–14.30 Přestávka


14.30–16.00 – Blok III: MANAGEMENT V CÍRKVI A DUCHOVNÍ ŽIVOT

14.30–15.00 Jiří Bochez – Uplatnění poznatků z managementu v životě sboru: Možnosti a hranice

15.00–15.30 Jana Hofmanová – Společné vyznávání vin jako osvobození pro novou vizi církve

15.30–16.00 Závěrečná reflexe a zakončení


Živý sbor: Seminář k praxi ve sboru


Zveme studenty navazujícího mgr. studia evangelické teologie se zájmem o praxi ve sboru k doprovodnému semináři, který je po dohodě se SR ČCE vypsán v AR 2020/21 jako volitelný kurs RET6026 "Živý sbor: Seminář k praxi ve sboru".

Bližší informace ZDE

Poslední změna: 5. únor 2021 10:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám