Konference


VOLAT CÍRKEV*: Josef Smolík - sto let

Symposium, 8. BŘEZNA 2022, ETF UK, VELKÁ POSLUCHÁRNA

příspěvky je možné sledovat na https://www.youtube.com/c/ETFUniKarlovy
Pozvánka a program jsou také ke stažení zde: Pozvánka barevná; Pozvánka černobílá


Člověk na hranicích života a víry: Pastorační a rituální doprovázení přechodů v životě

Konference, 8.11.2022 na ETF UK, program v přípravě


Ohlédnutí

Sympozium k připomenutí památky teologů Josefa Smolíka (1922–2009) a Pavla Filipiho (1936–2015) se konalo v úterý 13.4.2021 on-line.

Podrobnou zprávu o průběhu sympozia naleznete ZDE

Pozvánka v českém jazyce, v anglickém jazyce„Jan Augusta:  Nové texty – nové perspektivy", 25. listopadu 2016


Konference pořádaná Katedrou praktické teologie ETF UK se konala v pátek 25. listopadu 2016 v budově ETF UK v Praze. Záměrem plánované konference bylo vytvořit platformu pro veřejnou prezentaci výsledků nejnovějšího bádání o díle Jana Augusty a pro mezioborovou diskuzi, která by umožnila zasadit dílčí výtěžky do širších souvislostí. Byly předneseny příspěvky zaměřené na Augustovu donedávna neznámou příp. badatelsky hlouběji nezpracovanou tvorbu, a to z rozmanitých perspektiv: z pohledu historického, teologického, hymnologického či jazykovědného.

V posledních několika letech došlo k oživení zájmu o Augustovo dílo v souvislosti s novými nálezy jeho děl. Roku 2011 byl objeven jeho rejstřík perikop, který upravil a tiskem vydal Jan Černý kolem r. 1558 (Knihopis č. 14 768). Roku 2012 byla objevena Augustova tištěná postila, jejíž rukopis byl dokončen nejspíše r. 1557 a je známa pod označením Summovník (Knihopis č. 4055). Nalezená postila, která byla dosud pokládána za ztracenou, v současné době představuje nejstarší dochovanou postilu z prostředí Jednoty bratrské. Tato díla spolu s dalšími dochovanými Augustovými spisy (např. Písně Jana Augusty, kteréž dělal u vězení, rkp., 1562) představují dosud jen málo vytěženou pramennou bázi pro zkoumání historických, teologických, hymnologických či jazykovědných aspektů Augustova díla. Zároveň se objevují určité indicie pro hypotézu, že z Augustova pera pocházejí i některé další  neautorizované texty, zčásti připisované i jiným autorům.


Poslední změna: 16. leden 2022 12:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám