Konference


Člověk na hranicích života a víry: Duchovní a rituální doprovázení přechodů v životě

Konference, 8. listopadu 2022, místo konání: ETF UK

Hlavní přednášku přednese prof. Christian Albrecht z Mnichova na téma "Pozdně moderní kazuální praxe" (německy s překladem)

Daší program v přípravěVolat církev*: Josef Smolík - sto let

Symposium, 8. března 2022, ETF UK

Video záznam ze sympozia ZDE
Pozvánka a program jsou ke stažení zde: barevná verze nebo černobílá verze

Církev na cestě: Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím

Sympozium k připomenutí památky teologů Josefa Smolíka (1922–2009) a Pavla Filipiho (1936–2015), 13. dubna.2021 na ETF, on-line

Video záznam ze sympozia ZDE

Podrobnou zprávu o průběhu sympozia naleznete ZDE

Pozvánka v českém jazyce, v anglickém jazyceJan Augusta - nové texty, nové perspektivy

Konference na ETF, 25. listopadu 2016


Konference pořádaná Katedrou praktické teologie ETF UK se konala v pátek 25. listopadu 2016 v budově ETF UK v Praze. Záměrem plánované konference bylo vytvořit platformu pro veřejnou prezentaci výsledků nejnovějšího bádání o díle Jana Augusty a pro mezioborovou diskuzi, která by umožnila zasadit dílčí výtěžky do širších souvislostí. Byly předneseny příspěvky zaměřené na Augustovu donedávna neznámou příp. badatelsky hlouběji nezpracovanou tvorbu, a to z rozmanitých perspektiv: z pohledu historického, teologického, hymnologického či jazykovědného.

V posledních několika letech došlo k oživení zájmu o Augustovo dílo v souvislosti s novými nálezy jeho děl. Roku 2011 byl objeven jeho rejstřík perikop, který upravil a tiskem vydal Jan Černý kolem r. 1558 (Knihopis č. 14 768). Roku 2012 byla objevena Augustova tištěná postila, jejíž rukopis byl dokončen nejspíše r. 1557 a je známa pod označením Summovník (Knihopis č. 4055). Nalezená postila, která byla dosud pokládána za ztracenou, v současné době představuje nejstarší dochovanou postilu z prostředí Jednoty bratrské. Tato díla spolu s dalšími dochovanými Augustovými spisy (např. Písně Jana Augusty, kteréž dělal u vězení, rkp., 1562) představují dosud jen málo vytěženou pramennou bázi pro zkoumání historických, teologických, hymnologických či jazykovědných aspektů Augustova díla. Zároveň se objevují určité indicie pro hypotézu, že z Augustova pera pocházejí i některé další  neautorizované texty, zčásti připisované i jiným autorům.


Poslední změna: 8. červen 2022 15:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám