Doktorské programy

ETF nabízí doktorské studium ve čtyřech studijních programech:Všechny programy nabízíme formou prezenčního či kombinovaného studia, a to v jazyce českém a anglickém.


Přijímací řízení do doktorských studijních programů se koná dvakrát ročně:

a) s termínem podávání přihlášek k 30. dubnu a obvykle pak ještě s dodatečným termínem pro podávání přihlášek k 2. září (zahájení studia přijatých pak vždy od 1. října),

b) s termínem podávání přihlášek k 31. prosinci (zahájení studia přijatých pak vždy od 1. března).


Obecné informace o doktorských studiích na UK, o jeho průběhu a organizaci, o možnostech stipendií atd. jsou na webu Univerzity Karlovy.


Podrobnější informace o doktorských studijních programech, o podmínkách pro přijetí ke studiu a o průběhu přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu UK - přijímací řízení.

Pro každý program jednotlivě (formu prezenční nebo kombinovanou, v jazyce českém nebo anglickém) je zde možné vstoupit do apklikace k podání elektronické přihlášky ke studiu.


Podrobnější informace podá či zprostředkuje referentka studijního oddělení pro doktorské studium Mgr. Karolína Surovcová.


Poslední změna: 29. duben 2023 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám