prof. Martin Wernisch Dr.

vedoucí katedry církevních dějin


221 988 318

5. patro, č. dv. 510

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-7347-5830

ResearcherID: I-9429-2018

Scopus ID: 57024162700


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Wikipedia


specializace:

dějiny dogmatu a theologie, dějiny reformace a konfesijních kultur, lutherovské bádání, církevní historiografie

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS


 • 1982-1988 a 1990-1991 studium evangelické theologie v Praze, Curychu a Tübingen

 • 1988 ordinován k duchovní službě v Českobratrské církvi evangelické

 • 1991 odborný asistent církevních dějin na ETF UK

 • 1992 doctor theologiae evangelicae – historiae ecclesiasticae

 • 2003 habilitace v evangelické theologii historických disciplín

 • 2004 ustanoven ve funkcích docenta a vedoucího katedry

 • 2020 jmenován profesorem evangelické theologie

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


Výběrová bibliografie


In English a. o.:

 • „Luther and Medieval Reform Movements, Particularly the Hussites“. In: KOLB, Robert DINGEL, Irene – BATKA, Ľubomír (eds.). The Oxford Handbook of Martin Luther´s Theology. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 62-70.

 • „A Sixteenth-Century Monument of Brethren Theology“. In: DAVID, Zdeněk V. – HOLETON, David R. (eds.). The Bohemian Reformation and Religious Practice Vol. 5 Part 2. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Main Library, 2005. P. 371-379.

 • „75th Anniversary of the Protestant Theological Faculty in Prague: Remarks on the History of the Faculty“. In: Communio viatorum 36 (1994), Nr. 1, p. 9-17.


Auf Deutsch u. a.:

 • „Der Adiaphoristische Streit in Böhmen: Ein Beitrag zum Verständnis des spezifischen Verlaufs der böhmischen Reformation“. In: HRACHOVEC, Petr – SCHWERHOFF, Gerd – MÜLLER, Winfried – SCHATTKOWSKY, Martina (Hg.). Reformation als Kommunikationsprozess: Böhmische Kronländer und Sachsen. Wien – Köln – Weimar: Vandenhoeck & Ruprecht, 2021. S. 9-17.

 • „»Ein glimpflich sich benehmender Nachbar und Untertan«: Johannes Mathesius als deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer und Theologe in Böhmen.“ In: KOHNLE, Armin – DINGEL, Irene (Hg.). Johannes Mathesius (1504-1565): Rezeption und Verbreitung der Wittenberger Reformation durch Predigt und Exegese. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2017. S. 105-143.

 • „Selbstverständnis und Fremdwahrnehmung des Hussitismus durch die Jahrhunderte“. In: Herbergen der Christenheit: Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte 40/41 (2016/2017), S. 67-88.

 • „Luther und Hus“. In: Communio viatorum 57 (2015), Nr. 3, S. 272-283.

 • „Ratio voluntatis M. Johannis Hus:“. In: SEIBT, Ferdinand (Hg.). Jan Hus Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen: Vorträge des internationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993. München: R. Oldenbourg Verlag, 1997. S. 139 155.


V češtině mj.:

 • Církevní dějiny jako koncept. Brno: Centrum pro studium kultury a demokracie, 2021. 95 str.

 • Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea. Praha: Kalich, 2018. 292 str.

 • „Reformátor Martin Luther: Uvedení do vybraných spisů“. In: LUTHER, Martin. Výbor z díla. Praha: Vyšehrad, 2017. Str. 9-109.

 • Mistr Jan HUS: Knihy kacířů se mají číst. Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil M. W. Praha: Kalich, 2015. 96 str.

 • „Husovo místo v klasickém evangelickém bohosloví: Zpráva o výzkumu“. In: Studia theologica 17 (2015), č. 4, str. 273-284.

 • „Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera“. In: Salve 23 (2013), č. 2, str. 93-108.

 • Politické myšlení evropské reformace. Praha: Vyšehrad, 2011. 446 str.

 • „»Theologia Deutsch« ve svém původním kontextu i dějinném působení“. In: Mystika a reformace. Theologia Deutsch; text a dějinný kontext. Praha: Vyšehrad, 2007. Str. 13-170.

 • Kniha svornosti: Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese. Nové české znění podle standardní německo-latinské edice, s přihlédnutím k dosavadním převodům. Praha: Kalich, 2006. 688 str.

 • „Proměna českého evangelictví v pobělohorském období“. In: FEJTOVÁ, Olga – LEDVINKA, Václav – PEŠEK, Jiří – VLNAS, Vít (vyd.). Barokní Praha – Barokní Čechie 1620-1740: Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001. Praha: Archiv hlavního města Prahy a Scriptorium, 2004. Str. 435-456.

 • „Z Prahy do Evropy: Spor o Krista Prostředníka a Přímluvce. Příspěvek k dějinám theologie v českých zemích“. In: Teologická reflexe 9 (2003), č. 2, str. 170-198.

 • Husitství: Raně reformační příběh. Brno: L. Marek, 2003. 144 str.

 • „Dějinné zařazení nauky M. Jana Husa o predestinaci – jako příspěvek k současným evangelicko-katolickým rozhovorům“. In: Theologická revue 71 (2000), č. 4, str. 346-368.

 • „České překlady Starého Zákona: Svědectví Sofoniáše proroka“. In: Křesťanská revue 54 (1987), č. 5, str. 100 107.


Poslední změna: 8. únor 2022 12:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám