Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.

odborný asistent na katedře teologické etiky


221 988 321

5. patro, č. dv. 503

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-6369-5864

ResearcherID: K-4889-2017


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs


Academia.edu

ResearchGate

Osobní stránky na Jaboku


specializace: profesní etika


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS


 • 2012 – 2018 Evangelická teologická fakulta UK, doktorandský program v oboru teologie - etika v pomáhajících profesích – ukončeno s titulem Ph.D.

 • 2002 – 2010 Filosofická fakulta, UK, doktorandský program v oboru filosofie – ukončeno stát.dokt.zkouškou (2009)

 • 1997-98 King’s College, University of London, obor filosofie náboženství - ukončeno titulem MA

 • 1994-97 Heythrop College, University of London - obor teologie a filosofie náboženství - bak.studium - ukončeno titulem BD (nostrifikováno v návaznosti na předchozí studia jako Mgr.)

 • 1990-92 Katolická teologická fakulta, UK - obor kat.teologie, filosofická část (1.a 2.roč.)

 • 1980-85 Fakulta stavební, ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby - Dipl. Ing.

ZAMĚSTNÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE


 • 02/2014 – 09/2014 FF UK – externí výuka na Katedře SP pro navaz. mag. studium sociální práce

 • 06/2011 Diaconia University of Applied Sciences, Järvenpää, Finsko - výuka (Erasmus)

 • 03/2011 School of Health Sciences and Social Work, University of Portsmouth, V.Británie – výuka (Erasmus)

 • 2010 - dosud CDV JABOK (2010 dosud) – kurzy pro Centrum dalšího vzdělávání, garance a lektorství: „Profesní etika v pomáhajících profesích“, „Etika a dobrá praxe v sociální práci“, „Prevence syndromu vyhoření“, „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“, „Kvalifikační kurz pro volnočasové pedagogy“

 • 2008 – dosud – Evangelická teologická fakulta UK – odborný asistent na Katedře teologické etiky (výuky v oborech Pastorační a soc.práce, Křesťanská krizová a pastor. práce - diakonika, Teologie křesť.tradic, Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice)

 • 2001 – dosud – VOŠ sociálně pedagogická a teologická Jabok – výuka předmětů z filosofie a etiky, vedoucí Katedry teologie a filosofie

 • 1995 – 2001 – Salesians of Don Bosco, The Cara Trust, Chelsea Westminster Hospital (Londýn, Edinburgh) – dobrovolnická pastorační a pedagogická práce

 • 1992 – 1995 – Salesian High School, Monrovie, Liberie - výuka náboženství a etiky, pastorace mládeže

 • 1985 – 1990 – ČKD Slaný, Pražský projektový ústav – projektant

ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH


 • Středoevropská společnost pro filozofii náboženství (od 2010)

 • Fórum sociální práce - člen redakční rady

 • Asociace vzdělavatelů v soc.práci - člen konzultační skupiny pro obor filosofie a etika

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


 • Fischer, Ondřej, Jandejsek, Petr, Širka, Zdenko, Š., Heryán, Ladislav, „Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci“. Fórum sociální práce – Social Work Forum 2018, číslo 2, pp. 9-24. ISSN: 2336-6664.

 • Fischer, O. Subjectivity, Identity, Religion and Private Space. In Madew, M., Schulz C., Dhakal, P. (eds.). Discourses in Social Cohesion: Differnece, Diversity, Body, Mind and Soul. Verlag und Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft GmbH, Stuttgart, 2015, s. 176-194.

 • Fischer, O. Kierkegaradova zkušenost s křesťanstvem a práce křesťana: Metodické poznámky k interpretaci „kvality práce” křesťana. In ŠIRKA, Z., C. PANAITESCU a P.JANDEJSEK. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Karolinum, 2014, s. 183-194.

 • Fischer, O. Potřebuje slušně vychovaný sociální pracovník zákon o sociální práci? In Truhlářová, Z., Levická, K., eds. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce : sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 27. až 28. září 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 115-122.


Poslední změna: 26. listopad 2023 06:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám