Postgraduální doktorské studium


Postgraduální doktorské studium

Na katedře teologické etiky se uskutečňuje postgraduální doktorské studium Systematické a praktické teologie.


Zájemci o PDS v musí projednat svůj zamýšlený projekt studia s budoucím školitelem (pracovníkem katedry) a následně podat na sekretariátě fakulty závaznou přihlášku.


Termín podání přihlášek je vždy do konce dubna.Studující postgraduálního doktorského studia


na katedře teologické etiky v akademickém roce 2016-2017Mgr. Josef Lédl


Křesťanská recepce lidských práv


(4. ročník kombinovaného studia)Ing. Ondřej Fischer, MA


Teologická dimenze profese a etika sociální práce neoaristotelské tradice


(4. ročník prezenčního studia)Mgr. Zbyněk Marjanko


Etické aspekty v současném pojišťovnictví - na konkrétním případě zemědělského pojištění v ČR


(3. ročník prezenčního studia)
Poslední změna: 18. březen 2017 13:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám