Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.

odborný asistent na katedře teologické etiky


221 988 319

5. patro, č. dv. 503

konzultační hodiny


ORCID: 0000-0001-5399-9290

ResearcherID: U-2567-2017

Scopus ID: 57206669466


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.edu

ResearchGate


specializace:

obecná a aplikovaná etika, beletrie a teologie, ekoteologie a environmentální etika

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A KVALIFIKACE


 • 7. 4. 1978 narozen v Poličce

 • 1996–2001 studium evangelické teologie na Evangelické teologické fakultě UK (diplomová práce Smrt v díle Jana Čepa a Josefa Šafaříka)

 • 2001–2002 knihovník v Okresní knihovně Olomouc

 • 2002–2007 postgraduální studium, obor systematická teologie (etika) pod vedením doc. ThDr. Jindřicha Halamy (disertační práce Literatura jako realizace a model: teologická reflexe beletrie u Dorothee Sölleové a Dietmara Mietha)

 • 2008–2010 vědecký pracovník na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

 • 2010–2011 vikář Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

 • 2011–2016 farář Českobratrské církve evangelické v Břeclavi

 • 2015– externí pedagog na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

 • 2016– člen Poradního odboru pro otázky životního prostředí SR ČCE

 • 2016– odborný asistent na katedře etiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

BADATELSKÉ PROJEKTY:


 • 2004–2005 hlavní řešitel projektu Literatura jako kritika a model společenské praxe, grant GAUK.

 • 2003–2005 účast na doktorandském projektu Hermeneutika protestantské tradice ve vztahu k všeobecné kultuře pod vedením doc. ThDr. Martina Prudkého, grant GAČR.

 • 2000–2002 účast na projektu Překlad základních teologických textů pod vedením doc. ThDr. Jana Štefana, grant GAUK.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


 • Zámečník, J. Hledáš-li Boha v lásce…“: čtyři teologické studie o Josefu Šafaříkovi. Praha: Karolinum, 2020.

 • Zámečník, J. From Steward to Sibling – The Future of Environmental Metaphors. Communio Viatorum 11/2020, s. 148–183.

 • Zámečník, Jan – Binka, Bohuslav. Lynn White a Max Oelschlaeger – dva pohledy na roli křesťanství v environmentální krizi. Filosofický časopis 66/2018, s. 889-907.

 • Zámečník, J. Andrew Linzey – křesťanský obhájce slabších. In: Linzey, A. Teologie zvířat. Praha: Triton, 2018, s. 237–286.

 • Zámečník, J. Bible, janusovská tvář přírody a sténající tvorstvo. Teologická reflexe 23/2017, s. 46–67.

 • Zámečník, J. Tajemství sněhové vločky. In: Sölle, D. Fantazie a poslušnost: úvahy o budoucí křesťanské etice. Praha: Kalich, 2008, s. 95–134.

 • Zámečník, J. Smrt v díle Jana Čepa a Josefa Šafaříka. Tvar, edice TVARy, řada B, 2002, sv. 10–11.


Překlady a podíly na překladech:

 • Čas žít, čas umírat: orientační pomůcka Rady společenství evangelických církví v Evropě k rozhodnutím urychlujícím smrt a k péči o umírající, 2018 (publikováno v elektronické podobě).

 • Linzey, A. Teologie zvířat. Praha: Triton, 2018 (spolu s Janem M. Hellerem).

 • Luther, M. Bůh je rozpálená pec plná lásky: malý slovník od almužny po život. Praha: Kalich, 2017 (spolu s P. Gallusem, O. Kolářem a O. Mackem).

 • Marty, M. E. Křesťanský svět: celosvětové dějiny křesťanství. Brno: CDK, 2015 (spolu s D. Drápalem).

 • Toman, R. (ed.). Ars sacra: křesťanské umění a architektura Západu od počátků do současnosti. Praha: Slovart, 2011 (spolu s V. Čadským, P. Kaškou a O. Kolářem).

 • Fletcher, J. Situační etika: nová morálka. Praha: Kalich, 2009.

 • Armstrongová, K. Islám. Praha: Slovart, 2008.

 • Maureder, J. Porozumět Božímu volání: různé aspekty rozlišování životní cesty. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007 (2. vyd. 2018).

 • Kurlansky, M. 1968: rok, který otřásl světem. Praha: Slovart, 2007.

 • Enn, J. Exercicie a Písmo svaté: přehled biblických míst pro důležitá témata duchovních cvičení. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2006.


Poslední změna: 26. listopad 2023 06:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám