Literatura ke zkouškám 

Literatura ke zkouškám z dějin křesťanství a křesťanského dogmatu

 Pro přihlášení na zkoušky použijte aplikaci SIS.Jedinou dovolenou cestou, jak se četbě některého z předepsaných titulů vyhnout, je nahradit ji studiem srovnatelně kvalitní anebo raději ještě lepší učebnice v některém ze světových jazyků. Níže uvedený seznam literatury ke stažení - zde
K 1. odborné zkoušce:I. Povinně:A. Církevní dějiny:

 • a. R. Říčan - A. Molnár, Dvanáct století církevních dějin, KF, Praha 1973 (i nověji) • b. F. Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996
 • c. R. Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948
 • d. A. Molnár, Na rozhraní věků (Cesty reformace), Praha 1985 (oddíly Luther - Zwingli - Calvin)

B. Dějiny dogmatu:


 • e. B. Lohse, Epochy dějin dogmatu, Jihlava 2003
 • f. A. Molnár, Uvedení do patristiky, Praha 1962
 • g. V. Šmelhaus, Řecká patrologie, Praha 1972
 • h. H. Chadwick, Augustinus, in: Hare-Barnes-Ch.: Zakladatelé myšlení, Praha 1994
 • i. J. Pieper, Scholastika, Praha 1993 + Tomáš Akvinský, Praha 1997
 • j. R. Říčan (ed.), Čtyři vyznání, Praha 1951

II. Povinnou volbou:(svůj výběr dokumentujte písemným seznamem, při zkoušce předloženým):


 • k. Minimálně 5 vhodných monografií
 • l. Minimálně 5 děl pramenné povahy. Mezi nimi:


  • alespoň jedno patrologické
  • alespoň jedno středověké
  • alespoň dvě z evropské reformaceKe 2. odborné zkoušce:I. Povinně:
 • a. M. Kaňák, Od počátku křesťanství k reformaci, in: Český ekumenismus, Praha 1976
 • b. F. Hrejsa, Česká reformace, Praha 1914 (a znovu 1921)
 • c. M. Wernisch, Husitství, Brno 2003
 • d. R. Říčan - A. Molnár, Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957
 • e. H. Opočenský, Protireformace v Čechách, Praha 1914
 • f. P. Filipi, Léta 1848-1938, in: Český ekumenismus, Praha 1976.

II. Povinnou volbou:(svůj výběr dokumentujte písemným seznamem, při zkoušce předloženým):

 • g. Jedny důkladnější dějiny české literatury (s dostatečným důrazem na starší období) (alternativa pro studenty ze Slovenska: J. Kvačala, Dejiny reformácie na Slovensku, Lipt. Sv. Mikuláš 1935)
 • h. Minimálně 5 vhodných monografií
 • i. Minimálně 5 děl pramenné povahy. Mezi nimi:
  • alespoň jedno husitské provenience
  • alespoň jedno bratrské provenience
  • alespoň jedno z doby toleranční či pozdějšíPřipomínáme též, že mezi podmínky připuštění k 1. odborné zkoušce patří též zdárné podstoupení kontrolní zkoušky z dějin dogmatu na konci 2. ročníku.Tento předpis platí od počátku letního zkouškového období v r. 2005.
Poslední změna: 14. duben 2017 10:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám