ARBI

ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - I

PŘÍSPĚVKY K DĚJINÁM UTRAKVISMU.

Skriptum pro studijní účely KEBF, red. A. Molnár, Kalich v ÚCN, Praha 1978.


 • MOLNÁR, Amedeo: Úvodem, s. 3.

 • MOLNÁR, Amedeo: K otázce reformační iniciativy lidu. Svědectví husitského kázání, s. 5 - 44.

 • ŠMAHEL, František: Epilog husitské revoluce. Pražské povstání 1483, s. 45 - 127.

 • REJCHRTOVÁ, Noemi: Administrátor Václav Koranda O lichvě, s. 129 - 152.

 • REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.): Václav Koranda mladší (1493), O lichvě, s. 153 - 164.

 • SPUNAR, Pavel: Literární činnost utrakvistů doby poděbradské a jagellonské, s. 165 - 269.


ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - II

PETR CHELČICKÝ: Zprávy o svátostech, O rotách českých, O nejvyšším biskupu Pánu Kristu.

Skriptum pro studijní účely KEBF v Praze, red. A. Molnár, M. Opočenský, N. Rejchrtová, Kalich v ÚCN, Praha 1980.


 • OPOČENSKÝ, Milan (ed.): Petr Chelčický: Zprávy o svátostech, úvod a poznámky A. Molnár (s. 3 - 16), s. 17 - 94.

 • REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.): Petr Chelčický: O rotách českých, úvod A. Molnár (s. 95 - 97), s. 98 - 99.

 • REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.): Petr Chelčický: O nejvyšším biskupu Pánu Kristu, úvod A. Molnár (s. 100 - 102), s. 103 - 107.


ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - IIII

PRAGA MYSTICA. Z dějin české reformace.

Studijní texty KEBF v Praze, Kalich v ÚCN, Praha 1984.


 • MOLNÁR, Amedeo: Úvodem, s. 3.

 • REJCHRTOVÁ, Noemi: Jan Bechyňka - kněz a literát, s. 5 - 34.

 • REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.): Jan Bechyňka: Praga mistica, s. 35 - 49.

 • SOKOL, Vojtěch: Vavřinec Krasonický, s. 51 - 108.

 • MOLNÁR, Amedeo: Martin Luther a Jednota bratrská, s. 109 - 135.


ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - IV

POČÁTKY TOLERANČNÍHO EVANGELICTVÍ.

Studijní texty KEBF v Praze, Kalich v ÚCN, Praha 1985.


 • REJCHRTOVÁ, Noemi: Úvodem, s. 3 - 4.

 • BURIAN, Ilja: Michal Dionysius, (edice: Vlastní životopisy prvních tolerančních kazatelů a. v. přišlých ze Slovenska, s. 16 - 47), s. 5 - 47.

 • TYWONIAK, Jiří: Počátky tolerančního sboru v Soběhrdech, (edice: Protokol o komisionelním výslechu poddaných konopištského panství ve dnech 4. - 19. dubna 1782, s. 80 - 137), s. 49 - 137.

 • BAŠUS, Bedřich B.: Literatura ke studiu historie české evangelické církve, s. 138 - 175.ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - V

MISCELLANEA.

Studijní texty UK ETF v Praze, Evangelická teologická fakulta UK v Praze, Praha 2004.


 • HALAMA, Ota: Úvodem, s. 5.

 • NECHUTOVÁ, Jana: Matěj z Janova: znovu objeven biblický princip?, s. 7-16.

 • HLAVÁČEK, Petr: České františkánství mezi českou a evropskou reformací, s. 17-57.

 • JUST, Jiří: Zlomek bratrského Nekrologia z fondů Knihovny Národního muzea v Praze, s. 59-65.

 • HALAMA, Ota: Sváteční kázání bratrské postily Ondřeje Štefana z roku 1575, s. 67-79.

 • HALAMA, Ota (ed.): B. Ondřej Štefan - Výkladové řečí Božích, kteréž se při památkách některých svatých čítávají, s. 81-161.


ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - VI

COENA DOMINICA BOHEMICA

Studijní texty UK ETF v Praze, Evangelická teologická fakulta UK v Praze, Praha 2006


 • HALAMA, Ota, Úvodem, str. 5-6.

 • HOLETON, David, "Chorus significat virgines ... dyaconus Mariam": An Utraquist Abridged Allegorical Exposition of the Eucharist, str. 7-37.

 • JUST, Jiří, Bratrské agendy k večeři Páně, str.39-131.

 • HALAMA, Ota, Utrakvistické agendy k večeři Páně, str. 133-314.

.

ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - VII

BOHUSLAV BÍLEJOVSKÝ: Kronika církevní

Studijní texty ETF v Praze, 1. vyd. Praha: Kalich, 2011, 147 s., k vydání připravil Ota Halama


 • Ota Halama - Úvodem, s. 7

 • Ota Halama - Kněz Bohuslav Bílejovský a jeho Česká kronika, s. 8-26

 • Ota Halama (ed.) - Bohuslav Bílejovský: Kronika česká, s. 27-147


ACTA REFORMATIONEM BOHEMICAM ILLUSTRANTIA - VIII

MARTIN LUTHER: O USTANOVENÍ SLUŽEBNÍKŮ CÍRKVE

Studijní texty ETF v Praze, Martin Luther - De instituendis ministris ecclesiae, česky, 1. vydání, k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Ota Halama, Evangelická teologická fakulta UK v Praze, 2012, vydáno v nakl. Kalich, 106 s.


 • Ota Halama - Úvodem, s. 7

 • Ota Halama - Lutherův spis De instituendis ministris ecclesiae v Čechách, s. 10-36

 • Ota Halama a kol. (ed.) - Martin Luther: O ustanovení služebníků církve, s. 37-86


Poslední změna: 6. červen 2017 13:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám