• Uchazeči
  • Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku

Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU


Kurzy v letním semestru 2022


Kurzy v akademickém roce 2022–23  • Pravidelné kurzy v Praze se obvykle konají přibližně čtrnáctidenně, 7 lekcí každého kurzu za semestr.

  • Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu je zpravidla 8 osob.

  • Cena kurzu je obvykle 500 Kč za semestr.

  • Přihláška Přihlásit se je možno na studijním oddělení UK ETF, osobně, dopisem nebo e-mailem (maturova@etf.cuni.cz). Zde formulář přihlášky

  • Termíny přihlášek jsou uvedeny u jednotlivých kurzů

  • Platební údaje pro rok 2022/ 2023 zde

Od AR 2019/2020 rozšiřujeme nabídku kurzů CŽV a U3V. Vedle biblické hebrejštiny a řečtiny otevíráme dva dvouleté (tj. čtyřsemestrální) cykly:


  • Úvod do evangelické teologie 1 – Starý zákon, Nový zákon, Religionistika, Církevní dějiny

  • Úvod do evangelické teologie 2 – Systematická teologie, Teologická etika, Filosofie, Praktická teologie


Oba kurzy lze navštěvovat v Praze i zároveň, budou probíhat čtrnáctidenně v tentýž pátek, Úvod do ET 1 od 13:30, Úvod do ET 2 od 15:00. Účast na Úvodu do ET 2 není podmíněna absolvováním Úvodu do ET 1.

Kurz Úvod do evangelické teologie 1 bude probíhat paralelně také v Olomouci a v Plzni, 1x měsíčně ve větším bloku (viz níže).


Vedle těchto kurzů nabízíme také další, jednorázové kurzy v rámci CŽV.


Přehled všech kurzů, jejich anotace a vyučující, jakož i další informace (lhůty pro podání přihlášek, výše poplatků za studium) jsou v SISu.Akademický rok 2021–22
Informace o Kurzu pro nemocniční kaplany na stránce katedry praktické teologie.ZIMNÍ SEMESTR 2021/22:


Úvod do evangelické teologie I: teologie Nového zákona

Vyučující: doc. dr. J. Mrázek, dr. J. Roskovec

Zahájení: pátek 8.10.2021, 13:30

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Teologická etika. Vybrané problémy křesťanské sociální etiky

Vyučující: doc. Petr Gallus

Zahájení: pátek 8.10.2021, 15:10

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie I: teologie Starého zákona

Vyučující: prof. dr. Martin Prudký, doc. P. Sláma, doc. F. Čapek

Zahájení: čtvrtek 14.10.2021, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 11.11.; 9.12.; 13.1.

Přihlásit se lze předem do 30.9. (odkaz na formulář viz výše).


Plzeň: Úvod do evangelické teologie I: teologie Nového zákona

Vyučující: doc. dr. J. Mrázek, dr. J. Roskovec

Zahájení: úterý 19.10., 14:00

Další termíny: 9.11.; 14.12.; 11.1.

Přihlásit se lze předem do 30.9. (odkaz na formulář viz výše).


Hledání duchovní dimenze člověka

Kurz přesunut do letního semestru, na 2.-3. dubna 2022!

(viz níže)
LETNÍ SEMESTR 2021/22:


Úvod do evangelické teologie I: Církevní dějiny

Vyučující: doc. Ota Halama

Zahájení: pátek 18.2.2022, 13:30

Další termíny: 4.3., 18.3., 1.4., 29.4., 13.5., 27.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Praktická teologie. Křesťanské církve v ČR

Vyučující: dr. Martin Vaňáč

Zahájení: pátek 18.2.2022, 15:10

Další termíny: 4.3., 18.3., 1.4., 29.4., 13.5., 27.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie I: Religionistika: Světová náboženství včera a dnes

Vyučující: prof. Pavel Hošek

Zahájení: čtvrtek 10.3.2022, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 7.4., 12.5., 9.6.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie I: teologie Starého zákona

Vyučující: prof. Martin Prudký, doc. P. Sláma, doc. F. Čapek

Zahájení: úterý 15.3., 14:00

Další termíny: 12.4.; 10.5.; 14.6.

Přihlásit se lze předem, anebo na první přednášce (odkaz na formulář viz výše).


Exkurze po protestantské Praze s odborným komentářem

Lektor: doc. Ota Halama

Zahájení: 17.2., 10:00, Malá posluchárna

Další termíny: 3.3., 17.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Hledání duchovní dimenze člověka

Lektoři: dr. František Štěch, dr. Kateřina Končandrle Bauer

Termín: 2.-3. 4. 2022

Přihlašujte se prosím předem (viz formulář výše), nejpozději do 22. 3. 2022.

Minimální počet účastníků nutný pro konání kurzu: 7.Akademický rok 2022–23


ZIMNÍ SEMESTR 2022–23:


Úvod do evangelické teologie I: Religionistika

Vyučující: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

Zahájení: pátek 7.10.2022, 13:30

Další termíny (vždy pátek od 13:30): 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Filosofie: Nový ateismus

Vyučující: Jan Kranát, Ph.D.

Zahájení: pátek 7.10.2022, 15:10

Další termíny (vždy pátek od 15:10): 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie: Církevní dějiny

Vyučující: dr. Peter Morée

Zahájení: čtvrtek 6.10.2022, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 3.11.; 1.12.; 12.1.

Přihlásit se lze předem do 6.10. (odkaz na formulář viz výše), nebo na první přednášce.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie: Religionistika

Vyučující: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

Zahájení: úterý 11.10., 14:00

Další termíny: 8.11.; 12.12.; 10.1.

Přihlásit se lze předem do 12.10. (odkaz na formulář viz výše), nebo na první přednášce.LETNÍ SEMESTR 2023:


Úvod do evangelické teologie I: Starý zákon

Vyučující: Prof. Martin Prudký, prof. Filip Čapek, doc. Petr Sláma

Zahájení: pátek 17.2.2023, 13:30

Další termíny: 3.3., 10.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Systematická teologie: Eschatologie

Vyučující: prof. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, dr. Ondřej Kolář

Zahájení: pátek 17.2.2023, 15:10

Další termíny: 3.3., 10.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie: Systematická teologie: Eschatologie

Vyučující: prof. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, dr. Ondřej Kolář

Zahájení: čtvrtek 9.3.2023, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 13.4., 11.5., 8.6.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie: Církevní dějiny

Vyučující: doc. Ota Halama, Th.D.

Zahájení: úterý 14.3., 14:00

Další termíny: 11.4.; 9.5.; 13.6.

Přihlásit se lze předem, anebo na první přednášce (odkaz na formulář viz výše).


Exkurze po protestantské Praze s odborným komentářem

Lektor: doc. Ota Halama

Zahájení: čtvrtek 16.2., 10:00, ETF, Malá posluchárna

Další termíny budou upřesněny

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.

ARCHIV CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Poslední změna: 11. říjen 2022 15:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám