• Studium
 • Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku

Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku • Základem pravidelné nabídky CŽV/U3V na ETF UK jsou programy:

  ET I: ÚVOD DO EVANGELICKÉ TEOLOGIE I, který obsahuje kurzy Starého zákona (SZ), Nového zákona (NZ), religionisticky (REL) a církevních dějin (CD),

  ET II: ÚVOD DO EVANGELICKÉ TEOLOGIE II, který obsahuje kurzy systematické teologie (ST), teologické etiky (TE), filosofie (FIL) a praktické teologie (PT).


 • Kurzy se konají v Praze, v Olomouci a v Plzni.

  V Praze každý kurz obsahuje 7 lekcí za semestr, takže se koná zhruba jednou za čtvrnáct dní.

  V Olomouci a v Plzni obsahuje 4 lekce s dvojnásobnou hodinovou dotací, zhruba jednou za měsíc (viz níže).

 • Každý z nabízených kurzů lze studovat ve dvou typech studia, buď jako CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (bez ohledu na věk, každý kurz je uzavřenou jednotkou), nebo jako UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU (pouze pro důchodce, po absolvování 4 navazujících kurzů předáno slavnostní osvědčení v Karolinu).

 • Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu je 7 osob, maximální je 40 osob.

 • Nabídka CŽV v Praze obsahuje také kurzy biblické hebrejštiny a řečtiny.

  V obou případech jde o tři navazující kurzy: Biblická hebrejština/řečtina I = intenzivní kurz v září; Biblická hebrejština/řečtina II = zimní semestr; Biblická hebrejština/řečtina III = letní semestr.

 • Cena jednotlivého kurzu je 500 Kč.

 • Přihlásit se můžete na studijním oddělení UK ETF, osobně, dopisem nebo e-mailem administraci CŽV/U3V na e-mail ( ). K přihlášení použijte formulář přihlášky.

 • Platební údaje pro zimní semestr jsou zde, pro letní semestr zde.

 • V Praze na sebe oba kurzy časově navazují: Úvod do ET II je v letním semestru od 13:30, Úvod do ET I od 15:10.

 • Přehled všech kurzů, jejich anotace a vyučující, jakož i další informace (lhůty pro podání přihlášek, výše poplatků za studium) jsou v SISu.

 • Pokud si s přihlášením nebo organizačními věcmi kurzů nevíte rady, rádi Vám pomůžeme ( , tel. 221 988 216).


Úvod do evangelické teologie I a II v letním semestru 2023/24

(pro plnou velikost pozvánky klikněte na obrázek)


PRAHA – O bohoslužbě v dějinách a dnes (Úvod do evangelické teologie II: PT)

Vyučující: Doc. Tabita Landová, Ph.D.

Zahájení: pátek 23.2. 2024 ve 13.30

Další termíny: 8.3. (2x), 19.4., 3.5. a 10.5. (2x)


PRAHA – Ženy v církevních dějinách psaných muži (Úvod do evangelické teologie I: CD)

Vyučující: Jana Grollová, Ph.D.

Zahájení: pátek 23.2. 2024 v 15:10

Další termíny: 22.3.(2x, zač. už ve 13:30), 19.4., 3.5. a 24.5. (2x, zač už ve 13:30)


OLOMOUC – O duchovní péči ve sboru i mimo něj (Úvod do evangelické teologie II: PT)

Vyučující: Ondřej Macek, Ph.D. a Ladislav Beneš, Dr.

Zahájení: čtvrtek 22.2. 2024 ve 14:00

Další termíny: 21.3., 11.4. a 9.5.


PLZEŇ – Křesťanská etika (Úvod do evangelické teologie II, TE)

Vyučující: Doc. Petr Gallus, Ph.D.

Zahájení: úterý 13.2. 2024 ve 14:00

Další termíny: 12.3., 16.4. a 14.5.


Vyplněný formulář přihlášky pošlete poštou nebo e-mailem na , nebo ho odevzdejte při první hodině.

Úvod do evangelické teologie v zimním semestru 2023/24

UPOZORNĚNÍ! Oba pražské kurzy se přesouvají do sídla Ústředí Českobratrské církve evangelické – Husova domu v Jungmannově ulici č. 22/9!


(pro plnou velikost pozvánky klikněte na obrázek)


Úvod do evangelické teologie I (Praha): Nový zákon

Vyučující: Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Zahájení: pátek 6.10. 2023 ve 13.30

Další termíny: 20.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12. a 5.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II (Praha): Teologická etika

Vyučující: Dávid Cielontko, Ph.D., Pavel Keřkovský, Dr., doc. Jan Rückl, Ph.D. Jan Zámečník, Ph.D.

Zahájení: pátek 6.10. 2023 v 15.10

Další termíny: 20.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12. a 5.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II (Olomouc): Teologická etika

Vyučující: Jan Zámečník, Ph.D.

Zahájení: čtvrtek 5.10. 2023 ve 14.10

Další termíny: čtvrtky 2.11., 30.11. a 11.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II (Plzeň): Systematická teologie

Vyučující: prof. ThDr. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, Ph.D. a Ondřej Kolář, Ph.D.

Zahájení: úterý 10.10. 2023 ve 14.10

Další termíny: úterý 14.11., 12.12. a 9.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.

ARCHIV CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Poslední změna: 4. leden 2024 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám