• Studium
  • Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku

Celoživotní vzdělávání - Univerzita třetího věku

Kurzy celoživotního vzdělávání a Univerzita třetího věku (U3V)


  • Pravidelné kurzy se obvykle konají přibližně čtrnáctidenně, 7 lekcí za semestr, obvykle v pátek od 14:00 do 15:30 hod.

  • Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu je 8 osob.

  • Cena kurzu je obvykle 500 Kč za semestr.

  • Přihlásit se je možno na studijním oddělení UK ETF, osobně, dopisem nebo e-mailem (stodd@etf.cuni.cz). Zde formulář přihlášky

  • Termíny přihlášek jsou uvedeny u jednotlivých kurzů.


Akademický rok 2017-18

Informace o kurzu pro nemocniční kaplany na stránce katedry praktické teologie.


Nabízíme kurzy Biblické hebrejštiny. Zahajují se intenzivním kurzem (1.-30.9.), pokračují výukou v ZS i LS. Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.

O poplatcích za kurzy zdeKurzy v rámci Univerzity třetího věku a Celoživotního vzdělávání pokračují v ZS úvodem do religionistiky, v LS úvodem do církevních dějin.

Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.Letní semestr: Dějiny českého protestantismu ve 20. století.

Přednáší Dr. Peter Morée.


S koncem Habsburské monarchie v r. 1918 skončily také dosavadní struktury a instituce protestantského prostředí. Nově vzniklé církve čelily otázkám spojeným s životem Československé republiky. V rámci tohoto kurzu sledujeme postupně vývoj protestantismu v Československu (a v České republice). Soustředíme se na církevní život, teologii, postavení ve společnosti, vztah ke státu, a další témata, které jsou spojené s dějinami českého protestantismu. Hlavní důraz bude na Českobratrskou církev evangelickou.


Jednotlivá témata:

1. Protestantismus v Českých zemích a jeho útvary v období konce Habsburské monarchie a založení Československé republiky

2. Dvacátá a třicátá léta

3. Protestantské církve za druhé světové války

4. Protestanti a nástup komunistického režimu

5. Protestantské církve v době uvolnění

6. Protestantské církve za normalizace

7. Protestantské církve v době transformace


Zahájení: pátek, 16. února 2017, 14:00, místnost E (3. patro)

Další termíny: 2.3., 16.3., 13.4., 4.5, 25.5., 8.6.Zimní semestr: Judaismus - dějiny a současnost.

Přednáší prof. Pavel Hošek, Th.D.

Termíny: 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 8.12., 12.1., 26.1.

Zahájení: 6.10. ve 14:00 v místnosti H (4. patro, od výtahu vlevo a až na konec chodby)


1. Dějiny judaismu I.: V této přednášce se studenti seznámí s nejdůležitějšími událostmi a obdobími židovských dějin od biblických počátků přes formativní období na přelomu letopočtu po stabilizaci židovského náboženského a pospolitého života ve středověku.


2. Dějiny judaismu II.: V této přednášce půjde o nejdůležitější události, hnutí a postavy židovské tradice od konce středověku po současnost, od safedské kabaly a mesiášských hnutí přes chasidismus až po emancipaci, antisemitské reakce a zrození a rozkvět sionismu.


3. Dějiny Židů u nás: V této přednášce půjde o osudy židovských obcí na našem území od prvních známek trvalého usídlení přes středověké poměry, rozkvět židovské kultury v rudolfinské době, židovské osvícenství a nový rozkvět židovské kultury v devatenáctém a dvacátém století, zničený tragédií II. světové války, až po současnou podobu židovského náboženského a pospolitého života.


4. Judaismus a stát Izrael: v této přednášce půjde o náboženské aspekty novodobého hnutí návratu na Sion, ústícího v založení státu Izrael v roce 1948, a také o utváření a proměny vztahu mezi náboženskými a sekulárními faktory v politickém životě izraelské společnosti od vzniku státu Izrael po současnost.


5. Židovská mystika: V této přednášce půjde o nejdůležitější podoby, hnutí, spisy a postavy dějin židovské spirituality a mystiky od biblických počátků přes rozvinutí kabalistického učení v nejdůležitějších dílech židovské mystiky středověk až po hlavní představitele, spisy a školy mystiky safedských kabalistů šestnáctého století a chasidismu.


6. Židovské svátky I.: V této přednášce půjde o hlavní svátky náboženského roku: poutní svátky (pesach, šavuot, sukot), vysoké svátky (roš hašana, jom kippur), a svátky historické (purim a chanuka).


7. Židovské svátky II.: V této přednášce půjde o význam, symboliku a tradice slavení šabatu, dále budou představeny vyznání víry (Šema Jisrael) a denní modlitba (Šemone esre) z hlediska jejich místa v židovské náboženské praxi a zbožnosti.Akademický rok 2016-17

Nabízíme kurzy Biblické hebrejštiny. Zahajují se intenzivním kurzem (1.-30.9.), pokračují výukou v ZS i LS. Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.

O poplatcích za kurzy zde


Zimní semestr: Kurzy v rámci Univerzity třetího věku pokračují Úvodem do evangelické etiky. Přednáší doc. Jindřich Halama, Th.D.

Termíny: 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12., 6.1., 20.1.

Zahájení: 7.10. ve 14:00 v místnosti H (4. patro, vlevo od výtahu na konci chodby vlevo)


Letní semestr: Úvod do systematické teologie. Přednáší Petr Gallus, Th.D.

Termíny a program:

17. 2.

Fundamentalismus

10. 3.

Bible a Boží slovo

24. 3.

Ježíš Kristus

7. 4.

Boží Trojice

5. 5. (změna!)

Člověk

12. 5.

Hřích

2. 6.

Zlo

Zahájení: pátek, 17. února 2017, 14:00, místnost H (4. patro)


Byl zahájen další cyklus kurzu pro nemocniční kaplany. Informace pro zájemce zde. (Přijímání přihlášek bylo již ukončeno.)


Akademický rok 2015-16

V akademickém roce 2015-16 otevíráme kurzy celoživotního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Bude se jednat o celkem čtyřletý cyklus přednášek z jednotlivých teologických oborů. Každý semestr zajišťuje jedna z kateder ETF. Zahájení se uskuteční kurzem z oboru Starého zákona 23.10. ve 14:00 hod. Program zimního semestru s rozvrhem je k nalezení zde. Univerzita třetího věku je zakončena slavnostním předáním osvědčení v Karolinu. K získání osvědčení je třeba absolvovat nejméně 4 semestry výuky. Ostatní podmínky jsou shodné s dosavadními kurzy celoživotního vzdělávání.


Letní semestr akademického roku 2015-16: Uvedení do Nového zákona.

Zahájení kurzu: 4. 3. ve 14:00 hod.

Další termíny: 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. a 27.5.Přehled pátečních kurzů a přednášejících za období AR 2004-2014 zde


Akademický rok 2014-15

24.-29.8.2015 - Kurz "Klinická pastorační praxe"

Ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů nabízíme kurz speciální pastorace v rámci CŽV pro studenty i další zájemce 24.8.-29.8.2015. Více informací zde: KLINICKÁ PASTORAČNÍ PRAXE. Přihlášky do 23.7.2015.


3.10.2014 - 5.6.2015 - Kvalifikační kurz "Nemocniční kaplan".

Rozvrh výuky zde

Bližší informace zde


Letní semestr

Zájmový kurz:

"Náboženství ve veřejném prostoru. Akutální společenské otázky z hlediska religionistiky a teologické etiky."

V rámci pátečních kurzů celoživotního vzdělávání na ETF UK od února 2015 přednáší doc. P.Hošek, doc. J.Halama a doc. Z.Vojtíšek. Přihlášky do 27.2.2015.

Zahájení: 27.2.2015 ve 14:00 v místnosti S3 (4. patro)

Dílčí témata:

27.2. Islám a Západ (Hošek)

13.3. Islám a Evropa (Hošek)

10.4. Islám v ČR (Hošek)

24.4. Sociální spravedlnost a teologie (J. Halama)

15.5. Práce - požehnání, nebo prokletí? (J. Halama)

22.5. Dva typy náboženského života v postmoderní společnosti (Vojtíšek)

29. 5. Charakteristické znaky náboženského života současné české společnosti (Vojtíšek)

Další informace jsou na stránkách SIS.Zimní semestr

Doc. Jindřich Halama, Dr. přednáší na téma Bioetické problémy v evangelické perspektivě

Koná se v pátky od 14,00 do 15,30 hod. v posluchárně S1 v 1. patře ETF UK.

Termíny a dílčí témata:

17.10. 2014 Co je bioetika a co je lidský život, počátek lidského života

31.10. Výzkum na embryích, umělé oplodnění a preimplantační diagnostika

14.11. Těhotenství, prenatální diagnostika a potrat

21.11. Zdraví a nemoc, život s postižením (vrozeným, získaným)

5.12. Transplantace

19.12. Umírání a smrt

9.1. 2015 Sebevražda a eutanázie

Další informace jsou na stránkách SIS.


Akademický rok 2013-14

Letní semestr

Doc. Pavel Hošek, Th.D přednáší v rámci cyklu:

Návrat posvátna: náboženská témata v současné kultuře a společnosti

Kurz se bude konat v době od 14:00 do 15:30 hod v budově ETF, v zasedací místnosti děkanátu č. 204 (2. patro) v níže uvedených termínech:

28.2.: Sekularizace jako požehnání a prokletí našich kulturních dějin

14.3.: Bohové se vracejí: formy a podoby návratu náboženství do veřejného prostoru v posledních desetiletích

28.3.: Náboženství v politice u nás a ve světě

11.4.: Náboženství v křeči: sektářství a fundamentalismus u nás a ve světě

25.4.: Náboženství a násilí: extrémismus, radikalismus, terorismus

16.5.: Náboženství ve věku spotřeby a zábavy: současná renesance spirituality

30.5.: Odpověď církví na současné kulturně společenské klima

Informace ve Studijním informačním systému zde.


Zimní semestr

Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (UK KTF) bude přednášet v rámci cyklu přednášek: Středověké církevní dějiny v Čechách a na Moravě

Kurz se bude konat v době od 14:00 do 15:30 hod ve velké posluchárně ETF (1. patro) v níže uvedených termínech:

18. října: Prokopské legendy

8. listopadu: Sv. Vintíř, život a kult

22. listopadu: Sv. Anežka, život a kult

6. prosince: Bl. Hroznata, život a kult

13. prosince: Boj o prosazení celibátu v české církvi

20. prosince: Kláštery v Čechách a na Moravě do nástupu mendikantů

10. ledna: Mendikanti ve středověkých Čechách a na Moravě


Akademický rok 2012-2013

Letní semestr

Prof. Milan Balabán bude přednášet na téma: Židovská bible, její tradice, aspekty a pojmosloví.

Kurz se bude konat v době od 13:00 do 14:30 v S3 (seminární místnost 4. patro) v uvedených termínech:

22. února, 8. března, 5. dubna, 19. dubna, 3. května, 17. května.

(termín 22. března odpadá!)

Srdečně zveme.

Termín přihlášení: do 22. února 2013


Zimní semestr

Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (UK KTF) bude přednášet v rámci cyklu přednášek: Nejstarší církevní dějiny v Čechách a na Moravě

Kurz se bude konat v době od 14:00 do 15:30 hod ve velké posluchárně ETF (1. patro) v níže uvedených termínech:

5.10.: Christianizace Velké Moravy, bavorská a cyrilometodějská misie

2.11.: Ludmilské legendy

9.11.: Václavské legendy

23.11.: Svatováclavský kult v českých dějinách

7.12.: Sv. Vojtěch, život a kult

14.12.: Církevní správa v 10.-13. století

4.1.: Církevní správa ve 14. století


Srdečně zveme všechny zájemce.

Termín přihlášení: říjen 2012Akademický rok 2011-2012

Letní semestr

ThDr. Pavel Keřkovský: Lidská práva  - v protestantské, katolické a ekumenicko-mezináboženské tradici

Kurz se bude konat od 13:00 do 14:30 v učebně S3 (4. patro), v termínech: 2.3.; 16.3.; 30.3.; 27.4.; 11.5.; 25.5.; 8.6.

Přihlášky na výše uvedenou adresu prosíme do 25.2.2012.

Srdečně zveme všechny zájemce.Zimní semestr

ThDr. Pavel Keřkovský: Bible a spravedlnost, křesťané a lidská práva

Kurz se bude konat od 13:30 do 15:00 v učebně S3 (4. patro), v termínech: 7.10; 21.10.; 4.11.; 25.11.; 2.12.; 16.12.; 6.1.

Přihlášky na výše uvedenou adresu prosíme do 29.9.2011.


Akademický rok 2010-2011

Letní semestr

Jan Dušek, Ph.D.: „Kde se vzal Starý zákon? Od epigrafiky k textové kritice.“

vždy v pátek od 13 do 14,30 hodin ve dnech:

18. února, 4. března, 18. března, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna a 13. května.


Zimní semestr

Ota Halama, Th.D.: Mistr Jan Hus v paměti staletí

konání: vždy v pátek, 13,00-14,30

22.října, 5. a 19. listopadu, 3. a 17. prosince, 14. a 21. ledna v učebně S3 ve 4. patře


Akademický rok 2009-2010

Zimní semestr: Exegeze novozákonních textů I.

Přihlášky do 2. října


Vyučující:

doc. Jiří Mrázek, ThD.: Zjevení Janovo

Jan Roskovec, ThD.: Evangelium podle Jana


Termíny konání:

Vždy v pátek od 13.00 do 14:30 hodin, učebna S3 (4. patro).

od 9. října, další termíny budou zhruba po 14 dnech


Letní semestr: Exegeze novozákonních textů II.

Přihlášky do 13. února


Vyučující:

doc. Jiří Mrázek, ThD.: Zjevení Janovo

Jan Roskovec, ThD.: Evangelium podle Jana


Termíny konání:

Vždy v pátek od 13.00 do 14:30 hodin, učebna S3 (4. patro).

19. února

5. března

19. března

16. dubna

30. dubna

21. května

4. června

Akademický rok 2008-2009

Zimní semestr: Praktická teologie - liturgika

Vyučující:

Prof. ThDr. Pavel Filipi


Letní semestr: Uvedení do evangelické teologie 2

Vyučující:

Prof. ThDr. Jan Štefan


Poslední změna: 5. březen 2018 21:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám