• Studium
  • Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku

Celoživotní vzdělávání a Univerzita třetího věku

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU


Kurzy v letním semestru 2023

Kurzy v zimním semestru 2022


  • Pravidelné kurzy v Praze se konají přibližně čtrnáctidenně, 7 lekcí každého kurzu za semestr.

  • Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu je 8 osob.

  • Cena kurzu je 500 Kč za semestr.

  • Přihlásit se můžete na studijním oddělení UK ETF, osobně, dopisem nebo e-mailem administrátorce CŽV/U3V paní ing. Táně Sáblíkové, ( ). Zde formulář přihlášky.

  • Termíny přihlášek jsou uvedeny u jednotlivých kurzů

  • Platební údaje pro rok 2022/ 2023 zde

Od AR 2019/2020 nabídku kurzů CŽV a U3V rozšiřujeme. Můžete se přihlásit na dvojsemestrální kurzy biblické hebrejštiny a řečtiny (včetně přípravného intenzivního kurzu v září). Vedle toho otevíráme dva dvouleté (tj. čtyřsemestrální) cykly:


  • Úvod do evangelické teologie 1 – Starý zákon, Nový zákon, Religionistika, Církevní dějiny

  • Úvod do evangelické teologie 2 – Systematická teologie, Teologická etika, Filosofie, Praktická teologie


Oba kurzy lze navštěvovat v Praze i zároveň, probíhají čtrnáctidenně v tentýž pátek, Úvod do ET 1 od 13:30, Úvod do ET 2 od 15:00. Účast na Úvodu do ET 2 není podmíněna absolvováním Úvodu do ET 1.


Kurz Úvod do evangelické teologie 1 probíhá paralelně také v Olomouci a v Plzni, 1x měsíčně ve větším bloku (viz níže).

Přehled všech kurzů, jejich anotace a vyučující, jakož i další informace (lhůty pro podání přihlášek, výše poplatků za studium) jsou v SISu.


Pokud si s přihlášením nebo organizačními věcmi kurzů nevíte rady, rádi Vám pomůžeme (ing. Táňa Sáblíková, , tel. 221 988 216).


Akademický rok 2022–23

LETNÍ SEMESTR 2023:


(pro plnou velikost pozvánky klikněte na obrázek)


Úvod do evangelické teologie I: Starý zákon

Vyučující: Prof. Martin Prudký, prof. Filip Čapek, doc. Petr Sláma

Zahájení: pátek 17.2.2023, 13:30

Další termíny: 3.3., 10.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Systematická teologie: Eschatologie

Vyučující: prof. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, dr. Ondřej Kolář

Zahájení: pátek 17.2.2023, 15:10

Další termíny: 3.3., 10.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie: Systematická teologie: Eschatologie

Vyučující: prof. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, dr. Ondřej Kolář

Zahájení: čtvrtek 9.3.2023, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 13.4., 11.5., 8.6.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie: Církevní dějiny

Vyučující: doc. Ota Halama, Th.D.

Zahájení: úterý 14.3., 14:00

Další termíny: 11.4.; 9.5.; 13.6.

Přihlásit se lze předem, anebo na první přednášce (odkaz na formulář viz výše).


Exkurze po protestantské Praze s odborným komentářem

Lektor: doc. Ota Halama

Zahájení: čtvrtek 16.2., 10:00 na ETF v malé posluchárně, další hodiny v terénu.

Termíny: 2.3. (Betlémská kaple); 16.3. (Staré Město); 30.3. (Staré Město + Slovany); 27.4. (Nové Město); 11.5. (Hradčany) a 25.5. (ETF)

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


ZIMNÍ SEMESTR 2022–23:


Úvod do evangelické teologie I: Religionistika

Vyučující: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

Zahájení: pátek 7.10.2022, 13:30

Další termíny (vždy pátek od 13:30): 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Filosofie: Nový ateismus

Vyučující: Jan Kranát, Ph.D.

Zahájení: pátek 7.10.2022, 15:10

Další termíny (vždy pátek od 15:10): 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie: Církevní dějiny

Vyučující: dr. Peter Morée

Zahájení: čtvrtek 6.10.2022, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 3.11.; 1.12.; 12.1.

Přihlásit se lze předem do 6.10. (odkaz na formulář viz výše), nebo na první přednášce.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie: Religionistika

Vyučující: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

Zahájení: úterý 11.10., 14:00

Další termíny: 8.11.; 12.12.; 10.1.

Přihlásit se lze předem do 12.10. (odkaz na formulář viz výše), nebo na první přednášce.


ARCHIV CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Poslední změna: 2. únor 2023 09:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám