ARCHIV CŽV


Akademický rok 2023-24

LETNÍ SEMESTR 2023/24

plakátek CŽV/U3V v letním semetru

PRAHA – O bohoslužbě v dějinách a dnes (Úvod do evangelické teologie II: PT)

Vyučující: Doc. Tabita Landová, Ph.D.

Zahájení: pátek 23.2. 2024 ve 13.30

Další termíny: 8.3. (2x), 19.4., 3.5. a 10.5. (2x)


PRAHA – Ženy v církevních dějinách psaných muži (Úvod do evangelické teologie I: CD)

Vyučující: Jana Grollová, Ph.D.

Zahájení: pátek 23.2. 2024 v 15:10

Další termíny: 22.3.(2x, zač. už ve 13:30), 19.4., 3.5. a 24.5. (2x, zač už ve 13:30)


OLOMOUC – O duchovní péči ve sboru i mimo něj (Úvod do evangelické teologie II: PT)

Vyučující: Ondřej Macek, Ph.D. a Ladislav Beneš, Dr.

Zahájení: čtvrtek 22.2. 2024 ve 14:00

Další termíny: 21.3., 11.4. a 9.5.


PLZEŇ – Křesťanská etika (Úvod do evangelické teologie II, TE)

Vyučující: Doc. Petr Gallus, Ph.D.

Zahájení: úterý 13.2. 2024 ve 14:00

Další termíny: 12.3., 16.4. a 14.5.


ZIMNÍ SEMESTR 2023/24

plakát CŽV/U3V v zimním semestru

Úvod do evangelické teologie I (Praha): Nový zákon

Vyučující: Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Zahájení: pátek 6.10. 2023 ve 13.30

Další termíny: 20.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12. a 5.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II (Praha): Teologická etika

Vyučující: Dávid Cielontko, Ph.D., Pavel Keřkovský, Dr., doc. Jan Rückl, Ph.D. Jan Zámečník, Ph.D.

Zahájení: pátek 6.10. 2023 v 15.10

Další termíny: 20.10., 27.10., 10.11., 1.12., 15.12. a 5.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II (Olomouc): Teologická etika

Vyučující: Jan Zámečník, Ph.D.

Zahájení: čtvrtek 5.10. 2023 ve 14.10

Další termíny: čtvrtky 2.11., 30.11. a 11.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II (Plzeň): Systematická teologie

Vyučující: prof. ThDr. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, Ph.D. a Ondřej Kolář, Ph.D.

Zahájení: úterý 10.10. 2023 ve 14.10

Další termíny: úterý 14.11., 12.12. a 9.1. 2024

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Vyplněný formulář přihlášky pošlete poštou nebo e-mailem na , nebo ho odevzdejte při první hodině.


Akademický rok 2022-23


LETNÍ SEMESTR 2023:


(pro plnou velikost pozvánky klikněte na obrázek)


Úvod do evangelické teologie I: Starý zákon

Vyučující: Prof. Martin Prudký, prof. Filip Čapek, doc. Petr Sláma

Zahájení: pátek 17.2.2023, 13:30

Další termíny: 3.3., 10.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Systematická teologie: Eschatologie

Vyučující: prof. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, dr. Ondřej Kolář

Zahájení: pátek 17.2.2023, 15:10

Další termíny: 3.3., 10.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie: Systematická teologie: Eschatologie

Vyučující: prof. Jan Štefan, doc. Petr Gallus, dr. Ondřej Kolář

Zahájení: čtvrtek 9.3.2023, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 13.4., 11.5., 8.6.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie: Církevní dějiny

Vyučující: doc. Ota Halama, Th.D.

Zahájení: úterý 14.3., 14:00

Další termíny: 11.4.; 9.5.; 13.6.

Přihlásit se lze předem, anebo na první přednášce (odkaz na formulář viz výše).


Exkurze po protestantské Praze s odborným komentářem

Lektor: doc. Ota Halama

Zahájení: čtvrtek 16.2., 10:00 na ETF v malé posluchárně, další hodiny v terénu.

Termíny: 2.3. (Betlémská kaple); 16.3. (Staré Město); 30.3. (Staré Město + Slovany); 27.4. (Nové Město); 11.5. (Hradčany) a 25.5. (ETF)

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.ZIMNÍ SEMESTR 2022–23:


Úvod do evangelické teologie I: Religionistika

Vyučující: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

Zahájení: pátek 7.10.2022, 13:30

Další termíny (vždy pátek od 13:30): 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Filosofie: Nový ateismus

Vyučující: Jan Kranát, Ph.D.

Zahájení: pátek 7.10.2022, 15:10

Další termíny (vždy pátek od 15:10): 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 6.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie: Církevní dějiny

Vyučující: dr. Peter Morée

Zahájení: čtvrtek 6.10.2022, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 3.11.; 1.12.; 12.1.

Přihlásit se lze předem do 6.10. (odkaz na formulář viz výše), nebo na první přednášce.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie: Religionistika

Vyučující: Mgr. Pavol Bargár, M.St., Ph.D.

Zahájení: úterý 11.10., 14:00

Další termíny: 8.11.; 12.12.; 10.1.

Přihlásit se lze předem do 12.10. (odkaz na formulář viz výše), nebo na první přednášce.


Akademický rok 2021-22Informace o Kurzu pro nemocniční kaplany na stránce katedry praktické teologie.ZIMNÍ SEMESTR 2021/22:


Úvod do evangelické teologie I: teologie Nového zákona

Vyučující: doc. dr. J. Mrázek, dr. J. Roskovec

Zahájení: pátek 8.10.2021, 13:30

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Teologická etika. Vybrané problémy křesťanské sociální etiky

Vyučující: doc. Petr Gallus

Zahájení: pátek 8.10.2021, 15:10

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie I: teologie Starého zákona

Vyučující: prof. dr. Martin Prudký, doc. P. Sláma, doc. F. Čapek

Zahájení: čtvrtek 14.10.2021, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 11.11.; 9.12.; 13.1.

Přihlásit se lze předem do 30.9. (odkaz na formulář viz výše).


Plzeň: Úvod do evangelické teologie I: teologie Nového zákona

Vyučující: doc. dr. J. Mrázek, dr. J. Roskovec

Zahájení: úterý 19.10., 14:00

Další termíny: 9.11.; 14.12.; 11.1.

Přihlásit se lze předem do 30.9. (odkaz na formulář viz výše).


Hledání duchovní dimenze člověka

Kurz přesunut do letního semestru, na 2.-3. dubna 2022!

(viz níže)LETNÍ SEMESTR 2021/22:


Úvod do evangelické teologie I: Církevní dějiny

Vyučující: doc. Ota Halama

Zahájení: pátek 18.2.2022, 13:30

Další termíny: 4.3., 18.3., 1.4., 29.4., 13.5., 27.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Praktická teologie. Křesťanské církve v ČR

Vyučující: dr. Martin Vaňáč

Zahájení: pátek 18.2.2022, 15:10

Další termíny: 4.3., 18.3., 1.4., 29.4., 13.5., 27.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie I: Religionistika: Světová náboženství včera a dnes

Vyučující: prof. Pavel Hošek

Zahájení: čtvrtek 10.3.2022, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 7.4., 12.5., 9.6.


Plzeň: Úvod do evangelické teologie I: teologie Starého zákona

Vyučující: prof. Martin Prudký, doc. P. Sláma, doc. F. Čapek

Zahájení: úterý 15.3., 14:00

Další termíny: 12.4.; 10.5.; 14.6.

Přihlásit se lze předem, anebo na první přednášce (odkaz na formulář viz výše).


Exkurze po protestantské Praze s odborným komentářem

Lektor: doc. Ota Halama

Zahájení: 17.2., 10:00, Malá posluchárna

Další termíny: 3.3., 17.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Hledání duchovní dimenze člověka

Lektoři: dr. František Štěch, dr. Kateřina Končandrle Bauer

Termín: 2.-3. 4. 2022

Přihlašujte se prosím předem (viz formulář výše), nejpozději do 22. 3. 2022.

Minimální počet účastníků nutný pro konání kurzu: 7.

Akademický rok 2019-20

ZIMNÍ SEMESTR:

Úvod do evangelické teologie I: teologie Starého zákona

Vyučující: prof. dr. Martin Prudký, doc. P. Sláma, doc. F. Čapek

Zahájení: pátek 4.10.2019, 13:30

Další termíny: 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 10.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.Úvod do evangelické teologie II: Systematická teologie

Vyučující: doc. dr. dr. Petr Macek

Zahájení: pátek 4.10.2019, 15:00

Další termíny: 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 10.1.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.Olomouc: Úvod do evangelické teologie I: teologie Nového zákona

Vyučující: doc. dr. J. Mrázek, dr. J. Roskovec

Zahájení: čtrvrtek 10.10., 14:00

Další termíny: 14.11., 12.12., 9.1.LETNÍ SEMESTR:

Úvod do evangelické teologie I: teologie Nového zákona

Vyučující: doc. dr. J. Mrázek, dr. J. Roskovec

Zahájení: pátek 28.2.2020, 13:30, místnost F (3. patro)

Další termíny: 6.3., 13.3., 27.3., 3.4., 15.5., 29.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Úvod do evangelické teologie II: Teologická etika. Vybrané problémy křesťanské sociální etiky

Vyučující: dr. Petr Gallus

Zahájení: pátek 28.2.2020, 15:00, místnost F (3. patro)

Další termíny: 6.3., 13.3., 27.3., 3.4., 15.5., 29.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Olomouc: Úvod do evangelické teologie I: teologie Starého zákona

Vyučující: prof. dr. Martin Prudký, doc. P. Sláma, doc. F. Čapek

Zahájení: čtvrtek 12.3.2020, 14:00 (prostory ČCE, Blahoslavova 1, Olomouc)

Další termíny: 23.4., 14.5., 11.6.


Exkurze po protestantské Praze s odborným komentářem

Lektor: doc. dr. Ota Halama

Zahájení: 20. února 2020, Malá posluchárna (1. patro)

Další termíny: 5.3., 19.3., 2.4., 23.4., 14.5., 28.5.

Přihlásit se lze předem (odkaz na formulář viz výše), anebo na první přednášce.


Informace o Kurzu pro nemocniční kaplany na stránce katedry praktické teologie.


Opět nabízíme kurzy Biblické hebrejštiny a biblické řečtiny. Zahajují se intenzivním kurzem (1.-30.9.), pokračují výukou v ZS i LS. Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.

O poplatcích za kurzy zdeAkademický rok 2018-19

Informace o Kurzu pro nemocniční kaplany na stránce katedry praktické teologie.


V letním semestru je otevírán také Kurz pro pracovníky s dětmi v církvích. Podrobnější informace v SISu.


Nabízíme kurzy Biblické hebrejštiny a biblické řečtiny. Zahajují se intenzivním kurzem (1.-30.9.), pokračují výukou v ZS i LS. Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.

O poplatcích za kurzy zde


Kurzy v rámci Univerzity třetího věku a Celoživotního vzdělávání pokračují v LS úvodem do filosofie.

Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.

Letní semestr:

Filosofie: Kam kráčejí dějiny? Exkurz do filosofie dějin

Existují společné dějiny lidstva? Mají dějiny smysl? Co v dějinách vítězí? Kurz věnovaný filosofii dějin ukáže, jak na tyto otázky odpovídali sv. Augustin, J. G. Herder, G. W. F. Hegel, Jan Patočka, případně další velké postavy evropské myšlenkové tradice.


Vyučující: Olga Navrátilová, Ph.D.


Zahájení: pátek, 15. února 2019, 13:30Zimní semestr:

Praktická teologie: Tajemství a krása bohoslužby

Bohoslužba je středem života křesťanských církví. Protíná se v ní vertikála s horizontálou, Boží volání s lidskou odpovědí, zkušenost s tím, který nás přesahuje, a přesto je nám tak blízko. Prostřednictvím slov, symbolů a obřadů navazujících na biblické svědectví se setkáváme s Božím obrazem v Kristu a vrůstáme do Kristova těla – Církve. Možnost tohoto setkání je pro nás darem, nad nímž s vděčností žasneme, i úkolem, jehož se více či méně zdařile ujímáme. V čem spočívá tajemství bohoslužby a jak se stává vnímatelným pro dnešního post-sekulárního člověka? V čem lze spatřovat krásu bohoslužby a jak o ni pečovat? Do jaké míry má být evangelická bohoslužba vázána na tradici a jak moc potřebuje liturgickou obnovu? Náplní kursu bude sedm zastavení k vybraným aspektům křesťanské bohoslužby:

1) Tajemství bohoslužby. Bohoslužba v post-sekulární společnosti

2) Krása bohoslužby. Bohoslužba jako vícehlas různých znakových řečí

3) Cesty bohoslužby v dějinách. Stará církev – reformace – 2. vatikánský koncil

4) Bohoslužby jako cesta. Struktura a jednotlivé části

5) Společně kolem Kristova stolu. Eklesiologické aspekty večeře Páně

6) Chrám jako domus ecclesiae nebo domus Dei? K sémiotice bohoslužebného prostoru

7) Semper reformanda. Tradice a inovace v evangelické bohoslužbě


Vyučující: Tabita Landová, Ph.D.


Zahájení: pátek, 5. října 2018, 13.30

Další termíny: 26.10., 9.11., 23.11., 30.11., 14.12., 4.1.


Akademický rok 2017-18

Informace o kurzu pro nemocniční kaplany na stránce katedry praktické teologie.


Nabízíme kurzy Biblické hebrejštiny. Zahajují se intenzivním kurzem (1.-30.9.), pokračují výukou v ZS i LS. Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.

O poplatcích za kurzy zdeKurzy v rámci Univerzity třetího věku a Celoživotního vzdělávání pokračují v ZS úvodem do religionistiky, v LS úvodem do církevních dějin.

Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.Letní semestr: Dějiny českého protestantismu ve 20. století.

Přednáší Dr. Peter Morée.


S koncem Habsburské monarchie v r. 1918 skončily také dosavadní struktury a instituce protestantského prostředí. Nově vzniklé církve čelily otázkám spojeným s životem Československé republiky. V rámci tohoto kurzu sledujeme postupně vývoj protestantismu v Československu (a v České republice). Soustředíme se na církevní život, teologii, postavení ve společnosti, vztah ke státu, a další témata, které jsou spojené s dějinami českého protestantismu. Hlavní důraz bude na Českobratrskou církev evangelickou.


Jednotlivá témata:

1. Protestantismus v Českých zemích a jeho útvary v období konce Habsburské monarchie a založení Československé republiky

2. Dvacátá a třicátá léta

3. Protestantské církve za druhé světové války

4. Protestanti a nástup komunistického režimu

5. Protestantské církve v době uvolnění

6. Protestantské církve za normalizace

7. Protestantské církve v době transformace


Zahájení: pátek, 16. února 2017, 14:00, místnost E (3. patro)

Další termíny: 2.3., 16.3., 13.4., 4.5, 25.5., 8.6.Zimní semestr: Judaismus - dějiny a současnost.

Přednáší prof. Pavel Hošek, Th.D.

Termíny: 6.10., 20.10., 3.11., 24.11., 8.12., 12.1., 26.1.

Zahájení: 6.10. ve 14:00 v místnosti H (4. patro, od výtahu vlevo a až na konec chodby)


1. Dějiny judaismu I.: V této přednášce se studenti seznámí s nejdůležitějšími událostmi a obdobími židovských dějin od biblických počátků přes formativní období na přelomu letopočtu po stabilizaci židovského náboženského a pospolitého života ve středověku.


2. Dějiny judaismu II.: V této přednášce půjde o nejdůležitější události, hnutí a postavy židovské tradice od konce středověku po současnost, od safedské kabaly a mesiášských hnutí přes chasidismus až po emancipaci, antisemitské reakce a zrození a rozkvět sionismu.


3. Dějiny Židů u nás: V této přednášce půjde o osudy židovských obcí na našem území od prvních známek trvalého usídlení přes středověké poměry, rozkvět židovské kultury v rudolfinské době, židovské osvícenství a nový rozkvět židovské kultury v devatenáctém a dvacátém století, zničený tragédií II. světové války, až po současnou podobu židovského náboženského a pospolitého života.


4. Judaismus a stát Izrael: v této přednášce půjde o náboženské aspekty novodobého hnutí návratu na Sion, ústícího v založení státu Izrael v roce 1948, a také o utváření a proměny vztahu mezi náboženskými a sekulárními faktory v politickém životě izraelské společnosti od vzniku státu Izrael po současnost.


5. Židovská mystika: V této přednášce půjde o nejdůležitější podoby, hnutí, spisy a postavy dějin židovské spirituality a mystiky od biblických počátků přes rozvinutí kabalistického učení v nejdůležitějších dílech židovské mystiky středověk až po hlavní představitele, spisy a školy mystiky safedských kabalistů šestnáctého století a chasidismu.


6. Židovské svátky I.: V této přednášce půjde o hlavní svátky náboženského roku: poutní svátky (pesach, šavuot, sukot), vysoké svátky (roš hašana, jom kippur), a svátky historické (purim a chanuka).


7. Židovské svátky II.: V této přednášce půjde o význam, symboliku a tradice slavení šabatu, dále budou představeny vyznání víry (Šema Jisrael) a denní modlitba (Šemone esre) z hlediska jejich místa v židovské náboženské praxi a zbožnosti.Akademický rok 2016-17

Nabízíme kurzy Biblické hebrejštiny. Zahajují se intenzivním kurzem (1.-30.9.), pokračují výukou v ZS i LS. Podrobnější informace na stránkách CŽV v SIS.

O poplatcích za kurzy zde


Zimní semestr: Kurzy v rámci Univerzity třetího věku pokračují Úvodem do evangelické etiky. Přednáší doc. Jindřich Halama, Th.D.

Termíny: 7.10., 21.10., 11.11., 25.11., 16.12., 6.1., 20.1.

Zahájení: 7.10. ve 14:00 v místnosti H (4. patro, vlevo od výtahu na konci chodby vlevo)


Letní semestr: Úvod do systematické teologie. Přednáší Petr Gallus, Th.D.

Termíny a program:

17. 2.

Fundamentalismus

10. 3.

Bible a Boží slovo

24. 3.

Ježíš Kristus

7. 4.

Boží Trojice

5. 5. (změna!)

Člověk

12. 5.

Hřích

2. 6.

Zlo

Zahájení: pátek, 17. února 2017, 14:00, místnost H (4. patro)


Byl zahájen další cyklus kurzu pro nemocniční kaplany. Informace pro zájemce zde. (Přijímání přihlášek bylo již ukončeno.)Akademický rok 2015-16

V akademickém roce 2015-16 otevíráme kurzy celoživotního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Bude se jednat o celkem čtyřletý cyklus přednášek z jednotlivých teologických oborů. Každý semestr zajišťuje jedna z kateder ETF. Zahájení se uskuteční kurzem z oboru Starého zákona 23.10. ve 14:00 hod. Program zimního semestru s rozvrhem je k nalezení zde. Univerzita třetího věku je zakončena slavnostním předáním osvědčení v Karolinu. K získání osvědčení je třeba absolvovat nejméně 4 semestry výuky. Ostatní podmínky jsou shodné s dosavadními kurzy celoživotního vzdělávání.


Letní semestr akademického roku 2015-16: Uvedení do Nového zákona.

Zahájení kurzu: 4. 3. ve 14:00 hod.

Další termíny: 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5. a 27.5.Přehled pátečních kurzů a přednášejících za období AR 2004-2014 zde


Akademický rok 2014-15

24.-29.8.2015 - Kurz "Klinická pastorační praxe"

Ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů nabízíme kurz speciální pastorace v rámci CŽV pro studenty i další zájemce 24.8.-29.8.2015. Více informací zde: KLINICKÁ PASTORAČNÍ PRAXE. Přihlášky do 23.7.2015.


3.10.2014 - 5.6.2015 - Kvalifikační kurz "Nemocniční kaplan".

Rozvrh výuky zde

Bližší informace zde


Letní semestr

Zájmový kurz:

"Náboženství ve veřejném prostoru. Akutální společenské otázky z hlediska religionistiky a teologické etiky."

V rámci pátečních kurzů celoživotního vzdělávání na ETF UK od února 2015 přednáší doc. P.Hošek, doc. J.Halama a doc. Z.Vojtíšek. Přihlášky do 27.2.2015.

Zahájení: 27.2.2015 ve 14:00 v místnosti S3 (4. patro)

Dílčí témata:

27.2. Islám a Západ (Hošek)

13.3. Islám a Evropa (Hošek)

10.4. Islám v ČR (Hošek)

24.4. Sociální spravedlnost a teologie (J. Halama)

15.5. Práce - požehnání, nebo prokletí? (J. Halama)

22.5. Dva typy náboženského života v postmoderní společnosti (Vojtíšek)

29. 5. Charakteristické znaky náboženského života současné české společnosti (Vojtíšek)

Další informace jsou na stránkách SIS.Zimní semestr

Doc. Jindřich Halama, Dr. přednáší na téma Bioetické problémy v evangelické perspektivě

Koná se v pátky od 14,00 do 15,30 hod. v posluchárně S1 v 1. patře ETF UK.

Termíny a dílčí témata:

17.10. 2014 Co je bioetika a co je lidský život, počátek lidského života

31.10. Výzkum na embryích, umělé oplodnění a preimplantační diagnostika

14.11. Těhotenství, prenatální diagnostika a potrat

21.11. Zdraví a nemoc, život s postižením (vrozeným, získaným)

5.12. Transplantace

19.12. Umírání a smrt

9.1. 2015 Sebevražda a eutanázie

Další informace jsou na stránkách SIS.


Akademický rok 2013-14


Letní semestr

Doc. Pavel Hošek, Th.D přednáší v rámci cyklu:

Návrat posvátna: náboženská témata v současné kultuře a společnosti

Kurz se bude konat v době od 14:00 do 15:30 hod v budově ETF, v zasedací místnosti děkanátu č. 204 (2. patro) v níže uvedených termínech:

28.2.: Sekularizace jako požehnání a prokletí našich kulturních dějin

14.3.: Bohové se vracejí: formy a podoby návratu náboženství do veřejného prostoru v posledních desetiletích

28.3.: Náboženství v politice u nás a ve světě

11.4.: Náboženství v křeči: sektářství a fundamentalismus u nás a ve světě

25.4.: Náboženství a násilí: extrémismus, radikalismus, terorismus

16.5.: Náboženství ve věku spotřeby a zábavy: současná renesance spirituality

30.5.: Odpověď církví na současné kulturně společenské klima

Informace ve Studijním informačním systému zde.


Zimní semestr

Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (UK KTF) bude přednášet v rámci cyklu přednášek: Středověké církevní dějiny v Čechách a na Moravě

Kurz se bude konat v době od 14:00 do 15:30 hod ve velké posluchárně ETF (1. patro) v níže uvedených termínech:

18. října: Prokopské legendy

8. listopadu: Sv. Vintíř, život a kult

22. listopadu: Sv. Anežka, život a kult

6. prosince: Bl. Hroznata, život a kult

13. prosince: Boj o prosazení celibátu v české církvi

20. prosince: Kláštery v Čechách a na Moravě do nástupu mendikantů

10. ledna: Mendikanti ve středověkých Čechách a na Moravě


Akademický rok 2012-2013

Letní semestr

Prof. Milan Balabán bude přednášet na téma: Židovská bible, její tradice, aspekty a pojmosloví.

Kurz se bude konat v době od 13:00 do 14:30 v S3 (seminární místnost 4. patro) v uvedených termínech:

22. února, 8. března, 5. dubna, 19. dubna, 3. května, 17. května.

(termín 22. března odpadá!)

Srdečně zveme.

Termín přihlášení: do 22. února 2013


Zimní semestr

Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (UK KTF) bude přednášet v rámci cyklu přednášek: Nejstarší církevní dějiny v Čechách a na Moravě

Kurz se bude konat v době od 14:00 do 15:30 hod ve velké posluchárně ETF (1. patro) v níže uvedených termínech:

5.10.: Christianizace Velké Moravy, bavorská a cyrilometodějská misie

2.11.: Ludmilské legendy

9.11.: Václavské legendy

23.11.: Svatováclavský kult v českých dějinách

7.12.: Sv. Vojtěch, život a kult

14.12.: Církevní správa v 10.-13. století

4.1.: Církevní správa ve 14. století


Srdečně zveme všechny zájemce.

Termín přihlášení: říjen 2012Akademický rok 2011-2012

Letní semestr

ThDr. Pavel Keřkovský: Lidská práva  - v protestantské, katolické a ekumenicko-mezináboženské tradici

Kurz se bude konat od 13:00 do 14:30 v učebně S3 (4. patro), v termínech: 2.3.; 16.3.; 30.3.; 27.4.; 11.5.; 25.5.; 8.6.

Přihlášky na výše uvedenou adresu prosíme do 25.2.2012.

Srdečně zveme všechny zájemce.Zimní semestr

ThDr. Pavel Keřkovský: Bible a spravedlnost, křesťané a lidská práva

Kurz se bude konat od 13:30 do 15:00 v učebně S3 (4. patro), v termínech: 7.10; 21.10.; 4.11.; 25.11.; 2.12.; 16.12.; 6.1.

Přihlášky na výše uvedenou adresu prosíme do 29.9.2011.


Akademický rok 2010-2011

Letní semestr

Jan Dušek, Ph.D.: „Kde se vzal Starý zákon? Od epigrafiky k textové kritice.“

vždy v pátek od 13 do 14,30 hodin ve dnech:

18. února, 4. března, 18. března, 1. dubna, 15. dubna, 29. dubna a 13. května.


Zimní semestr

Ota Halama, Th.D.: Mistr Jan Hus v paměti staletí

konání: vždy v pátek, 13,00-14,30

22.října, 5. a 19. listopadu, 3. a 17. prosince, 14. a 21. ledna v učebně S3 ve 4. patře


Akademický rok 2009-2010

Letní semestr: Exegeze novozákonních textů II.

Přihlášky do 13. února


Vyučující:

doc. Jiří Mrázek, ThD.: Zjevení Janovo

Jan Roskovec, ThD.: Evangelium podle Jana


Termíny konání:

Vždy v pátek od 13.00 do 14:30 hodin, učebna S3 (4. patro).

19. února

5. března

19. března

16. dubna

30. dubna

21. května

4. červnaZimní semestr: Exegeze novozákonních textů I.

Přihlášky do 2. října


Vyučující:

doc. Jiří Mrázek, ThD.: Zjevení Janovo

Jan Roskovec, ThD.: Evangelium podle Jana


Termíny konání:

Vždy v pátek od 13.00 do 14:30 hodin, učebna S3 (4. patro).

od 9. října, další termíny budou zhruba po 14 dnech


Akademický rok 2008-2009

Zimní semestr: Praktická teologie - liturgika

Vyučující:

Prof. ThDr. Pavel Filipi


Letní semestr: Uvedení do evangelické teologie 2

Vyučující:

Prof. ThDr. Jan ŠtefanPoslední změna: 3. červen 2024 05:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám