Hebraicum: Biblická hebrejština


Program s certifikátem


Anotace

Kurz biblické hebrejštiny, po jehož absolvování je student schopen samostatně číst a rozumět textu Hebrejské bible. Skládá se ze čtyřtýdenního úvodního soustředění a navazujících dvou semestrů studia biblické hebrejštiny. Během kurzu se student seznámí s gramatickým a syntaktickým systémem biblické hebrejštiny a naučí se potřebnou slovní zásobu.


Sylabus

Úvodní část kurzu v měsíci září uvádí formou čtyřtýdenního soustředění do hebrejského písma, fungování jmenných tvarů a pravidelného slovesa (denně od 9:00 do 12:30, ve dnech 9.-13.9. probíhá výuka v Chotěboři).

Druhá část kurzu probíhá v zimním semestru ve středu dopledne (11:00 - 12:30) a soustředí se především na nepravidelná slovesa.

Třetí část kurzu v letním semetru (v tutéž dobu) je věnována syntaxi, problematice časů a šířeji žánrů v biblické hebrejštině. Součástí kurz je od samého počátku četba a překlad biblického textu


Začínáme

v pondělí 2. září 2024 v 9:00 na ETF UK (Praha 1, Černá 9) ve velké posluchárně v 1. patře. Cena kurzu je 4.000, - Kč. Přihlášky je možné podávat od začátku července do konce srpna 2024 nebo poštou na adrese:

Zahraniční oddělení ETF UK (Hebraicum)

Černa 9, CZ-110 00 Praha 1.


Pokud máte ke kurzu nějaké další dotazy, rádi je odpovíme (mgr. Věra Fritzová, +420 221 988 211).
Poslední změna: 3. červenec 2024 17:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám