Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.

odborný asistent na katedře systematické teologie


221 988 512

5. patro, č. dv. 317

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0001-8132-4565

ResearchID: K-5272-2017


Profil v SISu

WhoIs

Wikipedia


specializace:

eschatologie, antropologie, sakramentologie, teologie a etika misie

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS A KVALIFIKACE


 • 17. 4. 1978 narozen v Prostějově

 • 1996 – 2002 studium evangelické teologie na ETF UK a na Univerzitě ve Vídni

 • 2002 obhajoba diplomové práce Problematika nesmrtelnosti duše v evangelické teologii 20. století, státní zkouška (summa cum laude)

 • 2002 – 2006 doktorské studium na ETF UK a na Ruprecht-Karls-Universität Tübingen

 • 2006 obhajoba disertační práce Nesmrtelnost a mezistav duše v současné eschatologii v německém jazykovém prostoru (práce získala cenu děkana), státní zkouška

 • 2006-2007 studijní pobyt na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

 • 2007-2008 vikář Českobratrské církve evangelické v Benešově

 • 2008-2011 farář Českobratrské církve evangelické v Brně

 • 2011- farář Českobratrské církve evangelické v Praze – Kobylisích

 • 2012 - 2017 spolupráce se Středoevropským centrem misijních studií

 • 2014 – 2017 redaktor časopisu Misiologické fórum

BADATELSKÉ PROJEKTY


 • 2000 – 2002 Účast na projektu Translation of basic theological texts pod vedením doc. ThDr. Jana Štefana, grant GAUK

 • 2003 – 2005 Účast na doktorandském projektu Hermeneutika protestantské tradice ve vztahu k všeobecné kultuře pod vedením doc. ThDr. Martina Prudkého, grant GAČR

 • 2004 – 2006 Účast na projektu Teologie jako věda pod vedením doc. ThDr. Petra Macka, grant GAČR

 • 2018 – 2023 Účast na projektu UNCE Teologická antropologie v ekumenické perspektivě pod vedením prof. dr. Ivany Noble

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD


Publikace (výběr):

 • Očistec v pohledu současné katolické teologie. Křesťanská revue 72 (2005/5), s. 114-123.

 • Eucharistie – svátost jednoty. Protestantská perspektiva. Getsemany (2005/7-8), s. 156-164.

 • Vzkříšení ve smrti. Reflexe a kritika jednoho eschatologického modelu. In: ROSKOVEC, JAN (ed.), Výklady a časy. Biblické a hermeneutické studie. Studie a texty 10 (2007/1), Jihlava: Mlýn, 2007, s. 109-135.

 • Reformovaná identita. In: MACEK, ONDŘEJ (ed.), Zpytování. Studie a eseje k evangelické identitě. Středokluky: Zdeněk Susa, 2007, s. 137-143.

 • Pojetí duše v křesťanství. In: CHLUP, RADEK (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa. Praha: DharmaGaia, 2007, s. 177-211.

 • Trojí tvář smrti. Teologické aspekty smrti v současné diskusi. Křesťanská revue 74 (2007/3), s. 9-11.

 • „Onen svět je zcela jiný než tento“. Smrt a posmrtná existence u Martina Luthera. In: Lutheranus 2009/2010. Praha: Lutherova společnost, 2010, s. 107-121.

 • Církev a stát: spolupráce, soupeření nebo míjení. In: Studie a texty ETF 20 (2012/1): Neštěstí a vina, odvaha a spolupráce, s. 43-50

 • Spása Židů v Órigenově komentáři k listu Římanům. Misiologické fórum (2014/1), s. 23-29

 • Víra bez církve? Misijní úvahy nad současnou religiozitou. Misiologické fórum (2014/2), s. 43-47

 • Minister in hospital – a provider of spiritual services or a witness of Christ? About ethics of mission in the hospital setting. Misiologické fórum (2014/3), s. 38-42

 • Náhražková náboženství v současné společnosti jako misiologický problém. Misiologické fórum (2014/4), s. 25-33

 • Hermeneutická misiologie Theo Sundermeiera. Misiologické fórum (2015/4), s. 16-23

 • Může víra v Boha zdůvodnit důvěru v člověka? In: Studie a texty ETF 32 (2019/1-2): Profese a spolužití za nepříznivých okolností, s. 143-153

 • Pandemie als Gottes Strafe? Zur Problematik der Regierung Gottes in der Geschichte. Communio viatorum LXII (2020/1), s. 89-113

 • Kapitola „Člověk v čase“ (spolu s M. Vaňáčem) v knize NOBLE, IVANA; ŠIRKA, ZDENKO (eds.): Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky, Praha: Karolinum, 2021, s. 268-291


Překlady do češtiny (spolupráce):

 • PÖHLMANN, HORST GEORG, Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Mlýn, 2002

 • LOHSE, BERNHARD, Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003

 • BALDERMANN, INGO, Úvod do biblické didaktiky. Jihlava: Mlýn, 2004

 • JOEST, WILFRIED, Fundamentální theologie. Praha: OIKOYMENH, 2008

 • EGLIN, ANEMONE, Posvěcovat život. Spirituální doprovázení lidí s demencí. Praha: Diakonie ČCE, 2015


Poslední změna: 8. únor 2022 12:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám