Filozofie náboženství

Program je realizován ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR. Disertační práce v oboru Filozofie náboženství se může zabývat různými tématy souvisejícími s filosofií náboženství, filosofií ve vztahu k náboženské problematice nebo dějinami náboženských idejí. Typickou metodologií je analýza filozofických nebo náboženských textů v původních jazycích.


Před podáním přihlášky mají uchazeči konzultovat svůj projekt disertační práce s potenciálními školiteli doporučenými garantkou programu. Během pohovoru je projekt projednán a je ověřena znalost jazyků potřebných k jeho realizaci.


Garantkou doktorského studijního programu Filozofie náboženství je:

Prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.

vedoucí katedry filosofie

osobní webové stránky


Specializace: filosofie a teologie pozdní antiky a středověku

Další odborníci a jejich specializace

RELIGIONISTIKA

Prof. Pavel Hošek, Ph.D.

vztah teologie a kultury, vztah teologie a vědy o náboženství, předpoklady a možnosti mezináboženského dialogu


DĚJINY

doc.Ota Halama, Ph.D.

středověké a reformační dějiny obecně, především pak dějiny a myšlení české reformace i její tradice


FILOZOFIE

Školitelé v oboru filozofie mohou být přiděleni i z řad vedoucích vědeckých pracovníků Filozofického ústavu Akademie věd ČR.

Kontakty

doc. Petr Sláma, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium

slama@etf.cuni.cz

734 252 006

Mgr. Karolína Surovcová

referentka pro doktorské studium

221 988 210


Poslední změna: 14. prosinec 2023 00:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám