prof. Pavel Hošek, Ph.D.

vedoucí katedry religionistiky


221 988 420

4. patro, č. dv. 426

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0001-6762-8722

ScopusID: 11538946600


Academia.edu

ResearchGate

Profil v SISu

WhoIs

Wikipedia


specializace:

vztah teologie a kultury, vztah teologie a vědy o náboženství, předpoklady a možnosti mezináboženského dialogu

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ KVALIFIKACE


 • 2017 – profesor na Katedře religionistiky ETF UK

 • vedoucí Katedry religionistiky ETF UK

 • 2006 – habilitace, ETF UK (habilitační práce Teologické předpoklady mezináboženského dialogu)

 • 2003–2006 – odborný asistent na Katedře religionistiky ETF UK

 • 2002 – Ph.D. (disertační práce C. S. Lewis a hodnota náboženství)

 • studium teologie, ETF UK

 • VOŠMT, IBTS, UMB UK

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH SPOLOČNOSTECH


 • 2014 – viceprezident, Česká křesťanská akademie

 • Vědecké rady

 • Oborové rady

 • Člen redakční rady časopisu Dingir

 • Člen redakční rady časopisu Křesťanská revue

VĚDECKÉ PROJEKTY, GRANTY


 • 2019–2022 – spoluřešitel projektu John Templeton Foundation č. 61385 „Faith and Beliefs of ´Nonbelievers´“

 • 2018 – 2023 – člen týmu projektu Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (hlavní řešitel: Prof. Ivana Noble, Ph.D.)

 • 2017 – spoluřešitel projektu John Templeton Foundation č. 58599 „The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective“ (2017); (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databazi OBD.


Monografie:

 • Ve víru Velkého tance. Duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C. S. Lewise. CDK, Brno, 2021. 199 stran, brožováno. ISBN 978-80-7325-525-1

 • Sloužím Tajnému ohni: duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. CDK, Brno, 2020. 191 stran, brožováno. ISBN 978-80-7325-499-5

 • Evangelium lesní moudrosti. Duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona. CDK, Brno, 2019. ISBN 978-80-7325-477-3

 • Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury, CDK, Brno 2018. ISBN 978-80-7325-459-9

 • Evangelium podle Jaroslava Foglara. CDK, Brno, 2017. ISBN 978-80-7325-427-8

 • Islám jako výzva pro křesťany. Návrat domů, Praha, 2016. ISBN 978-80-7255-375-4

 • Cesta do Středu skutečnosti: směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise, CDK, Brno, 2014. ISBN 978-80-7325-347-9

 • V dobrých rukou, Vyšehrad, Praha, 2013. ISBN 978-80-7429-351-1 – kniha rozhovorů

 • Kouzlo vyprávění: proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise, Návrat domů, Praha, 2013. ISBN 978-80-7255-293-1

 • A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava, 2012. ISBN 978-80-86498-48-5

 • Židovská teologie křesťanství, CDK, Brno, 2011. ISBN 978-80-7325-257-1

 • Cesta ke kořenům: Odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé, CDK, Brno, 2010. ISBN 978-80-7325-226-7

 • Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství, Návrat domů, Praha, 2005 ISBN 80-7255-126-4

 • C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda, Návrat domů, Praha, 2004. ISBN 80-7255-099-3


Poslední změna: 14. únor 2022 17:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám