Zkoušky

1. odborná zkouška - NOVÉ požadavky platné od ledna 2007

zkouší prof. Pavel Hošek, ThD.


Poznámka: před započetím zkoušky studenti předloží seznam nastudované literatury


zkouška se skládá ze tří částí:

1. karmanová náboženství (hinduismus nebo buddhismus dle vlastní volby)

2. monoteistická náboženství (judaismus nebo islám dle vlastní volby)

3. úvod do religionistiky


 1. hinduismus nebo buddhismus (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):


  Hinduismus


  Knipe D., Hinduismus, Prostor, 1997

  Cross S., Hinduismus, Ikar, 2001

  Zbavitel D., Hinduismus, DharmaGaia, 1993

  Küng H., von Stietencron H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, 1997


  Buddhismus


  Lesný V., Buddhismus, Samec, 1948

  Miltner V., Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, 2001

  Snelling J., Buddhismus, Ikar, 2000

  Lester R., Buddhismus, Prostor, 1997

  Küng H., Bechert H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, 1998


 2. judaismus nebo islám (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):


  Judaismus


  Fishbane M., Judaismus, Prostor, 1996

  Lancaster B., Judaismus, Ikar, 2000

  Baumann A., Co by měl každý vědět o židovství, Kalich, 2000

  Newman J., Sivan  G., Judaismus od A do Z, Sefer, 1993

  Fry H., Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, 2003


  Islám


  Kropáček L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, 1998

  Denny F., Islám, Prostor, 1998

  Haeri Fadhlalla Šajch, Základy islámu, Votobia 1997

  Küng H., van Ess J., Křesťanství a islám, Vyšehrad, 1998

 3. úvod do religionistiky - všichni studenti si v rámci přípravy na 1. odbornou zkoušku přečtou tyto práce:


  Otto R., Posvátno, Vyšehrad, 1998

  Eliade M., Posvátné a profánní, ČKA, 1994


  dále je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih:


  Skalický K., V zápase s posvátnem, CDK, Brno 2005

  Skalický K., Po stopách neznámého Boha, Aula, Praha 1994

  Horyna B., Úvod do religionistiky, Oikumene,  Praha 1994

  Waardenburg J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, MU, Brno 1997

  Štampach I., Náboženství v dialogu, Portál, Praha 1998

  Heller J., Mrázek M., Nástin religionistiky, Kalich, Praha 2004

2. odborná zkouška


 1. obrysová znalost viz. I.odb. + řecká mytologie

 2. velmi dobrá znalost dvou z těchto okruhů: judaismus, islám, buddhismus

  jako druhý okruh možno také zvolit: starý Egypt, Keltové, Germáni, šamani

 3. teorie náboženství: pozitivistická (u nás Pertold), postpozitivistická, hermeneutická religionistika

  (B. Horyna: Úvod do religionistiky, též spisy M. Balabána, J. Hellera, O. Štampacha aj.)

 4. hebrejské myšlení - jeho typika ve srovnání s jinými způsoby myšlení

Doporučená literatura

seznam doporučené literaturyPoslední změna: 14. únor 2022 17:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám