Seznam doporučené literatury

Seznam doporučené literatury

ANTALÍK, Dalibor: O kenaanské "sakrální prostituci" aneb o dějinách jednoho mýtu; Sborník pro M. Balabána, Brno 1999

ARMSTRONGOVÁ, Karen: Dějiny Boha *, Praha 1996

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť, Praha 2001

BALABÁN, M./TYDLITÁTOVÁ, V.: Gilgameš, Praha 2002

BALABÁN, Milan: Víra - nebo osud? *, Praha 1993

BALABÁN, Milan: Hebrejské myšlení *, Praha 1993

BALABÁN, Milan: Hebrejské člověkosloví *, Praha 1996

BALABÁN, Milan: Biblické zjevení a mimořádné náboženské jevy; sb. Při brodu Jabok, Praha 2001

BALABÁN, Milan: Posvátno a Hospodinova svatost *, sb. O posvátnu, Praha 1993

BALABÁN, Milan: Dvě základní tendence v náboženství *; soukr. elaborát, inf. na katedře

BĚLKA, L./KOVÁČ, M.: Normativní a žité náboženství, Brno/Bratislava 1999

BUBER, Martin: Já a Ty, Praha 1995 aj.

BUBER, Martin: Problém člověka, Praha 1997

BUBER, Martin: Temnota Boží *, Praha 2002

BUBER, Martin: Obrazy dobra a zla, Praha 1994

BUDIL, Ivo: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie, Praha 1992

CASSIER, Ernst: Filosofie symbolických forem (I-II) *, Praha 1996

COBB, J.B./GRIFFIN, D.R.: Process Theology, Philadelfia 1976

DEURLOO, Karel: Monoteismus není zvláštní; Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999

DUMÉZIL, Georges: Mýty a bohové Indoevropanů, Praha 1997

ELIADE, Mircea: Posvátné a profánní, Praha 1957

ELIADE, Mircea: Slovník náboženství, Praha 1990

ELIADE, Mircea: Dějiny náboženského myšlení (I-II), Praha 1995/96

ELIADE, Mircea: Mýtus o věčném návratu, Praha 1993

FIŠER, Ivo: Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, Praha 1992

FLUSSER, David: Esejské dobrodružství, Praha 1999

FRAZER, James, George: Zlatá ratolest, Praha 1997

FREUD, Sigmund: Totem a tabu, Praha 1991

FRINTA, A.: Náboženské názvosloví československé, Praha 1919

FROMM, Erich: Budete jako bohové, Praha 1993

FROMM, Erich: Lidské srdce, Praha 1969

FROMM, Erich: Být nebo mít, Praha 1992

GRAVES, Robert: Řecké mýty (I-II), Praha 1982

GRUN, A./RIEDL, G.: Mystika a éros, Praha 1996

HEGEL, G.W.F.: Filosofie umění a náboženství, Praha 1943

HEJDÁNEK, Ladislav: Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, Praha 1997

HELLER, J./MRÁZEK, M.: Nástin religionistiky, Praha 1998

HELLER, Jan: Starověká náboženství, Praha 1978

HELLER, Jan: Pozdní sklizeň, Praha 2000

HOBLÍK, Jiří: Boží zobrazitelnost; Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999

HORYNA, Břetislav: Úvod do religionistiky, Praha 1994

HRUŠKA, Blahoslav: Kultovní život starého Sumeru, Praha 1995

JASPERS, Karl: Šifry transcendence, Praha 2000

KERÉNYI, K./JUNG, C. G.: Mytologie Řeků I.

kolektiv autorů: Dialog křesťanů a Židů, Praha 1999

kolektiv autorů: Lexikon náboženství, Praha 1994

kolektiv autorů: Neznámá evangelia, Praha 2001

kolektiv autorů: Slovník antické kultury, Praha 1974

KONIG, F./WALDENFELS, H.: Příběhy bohů a lidí, Praha 1996

KRATOCHVÍL, Z./BOUZEK, J.: Od mýtu k logu *, Praha 1994

KRATOCHVÍL, Z./BOUZEK, J.: Proměny interpretací, Praha 1996

KRATOCHVÍL, Zdeněk: Schopnost úcty *; sb. O posvátnu, Praha 1993

KRATOCHVÍL, Zdeněk: Pramen poznání, Brno 1996

KROPÁČEK, Luboš: Duchovní cesty islámu, Praha 1993

KUBALÍK, Josef: Dějiny náboženství, Praha 1998

LAPIDE, Pinchas: Auferstehung, Stuttgart 1983, 4.ed.

LEEUW, G. Van der: Phanomenologie der Religion, Tubingen 1970, 3.ed

LÉVINAS, Emmanuel: Etika a nekonečno

LOCHMAN, Jan Milíč: Theologie a náboženství, Praha 1963

LURKER, Manfred: Slovník biblických obrazů a symbolů, Praha 1999

MACHOVEC, Milan: Ježíš pro moderního člověka, Praha 1990

MACHOVEC, Milan: Smysl lidské existence, Praha 2002

OLIVERIUS, Jaroslav: Svět klasické arabské literatury, Brno 1995

OPOČENSKÁ, Jana: Zpovzdálí se dívaly také ženy, Praha 1995

OTTO, Rudolf: Posvátno, Vyšehrad 1998

PAVLINCOVÁ, H./HORYNA, B.: Filosofie náboženství, Brno 1999

PAVLINCOVÁ, H. a kolektiv: Slovník - judaismu, křesťanství, islám, Praha 1994

PERTOLD, Otakar: Úvod do vědy náboženské, Praha 1949

POKORNÝ, Petr: Píseň o perle, Praha 1986

POWEL, T.G.E.: The Celts, London 1980

PRUDKÝ, Martin: Tázání po budoucím čase; Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999

PRUDKÝ, Martin: Zvláštní lid Páně, Brno 2000

PRUDKÝ, Martin: "You Shall Not Make Yourself an Image", Třebenice 2001

PUHVEL, Jaan: Srovnávací mytologie, Praha 1997

RICOEUR, Paul: Život, pravda, symbol, Praha 1993

RICOEUR, Paul: Myslet a věřit, Praha 2000

SABATIER, August: Nástin filosofie náboženství, Praha 1904

SASKA, F./GROH, F.:Mytologie Řeků a Římanů, Praha 1948

SEGERT, Stanislav: Dějiny a čas, Brno 1999

SCHWEITZER, Albert: Kultúra a etika, Bratislava 1986

SLÁMA, Petr: Na skutcích spravedlnosti stojí svět; Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999

SPISAR, Alois: Dějiny náboženství před Kristem, Kroměříž 1921

ŠTAMPACH, Ivan O.: Tušili světelné záplavy, Praha 2001

TROJAN, Jakub, S.: Moc víry a víra v moc *, Praha 1993

TVRDÝ, Josef: Filosofie náboženství, Brno 1921

TYDLITATOVÁ, V.V.: O svobodě zrozené ze skepse; Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999

VACHALA, Břetislav: Moudrost starého Egypta, Praha 1992

WIESEL, Elie: Postavy a příběhy, Praha 1994

WOLF, Josef: Člověk ve světle magie, Praha 1992

ZAMAROVSKÝ, Vojtech: Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1970

ZBAVITEL, Dušan: Indie, Praha 1985

ŽILKA, František: Dějiny světových náboženství, Praha 1934


Poslední změna: 6. červen 2017 09:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám