Obhájené diplomové práce

Obhájené diplomové práce

2004

BÉRESOVÁ, Eva: Ľudová viera a ľudová zbožnosť Palócov žijúcich na strednom roku rieky Ipeľ.

CHLUM, Tomáš: Psychologie a náboženství u C.G. Junga.

HUDÁKOVÁ, Andrea: Židovská otázka na Slovensku od vyhlášení autonomie k přijetí tzv. židovského kodexu (1938-1941).

MARTINKOVIČOVÁ, Tereza: Symbol hada v proměnách staletí.

ZOUBKOVÁ, Michaela: Srovnání významných žen ve Starém zákoně a deuterokanonické literatuře.


2003

BARTOŠEK, Josef: Porovnání autochtonních indických systémů s křesťanstvím.

ČERNOHOUS, Josf: Vztah Gn 32, 23-33 k mýtu na základě strukturální narativní analýzy a srovnání s vegetativním kultem.

JURECH, David: Skrytý imám: od Alího po Chomejního aneb mesiáš a legitimita moci v islámu ší'itských dvanáctníků.

MACHAŇ, Martin: Moudrost ve Starém zákoně.

POKORNÁ, Martina: Fenomén krve v životě a kultu Izraele a okolních národů.

ŠTROSS, Radim: New Age: channeling v Čechách: cesta k domácímu bádání na poli alternativní náboženské subkultury.


2002

GäRTNER, Filip: Ježíš v Koránu a islámské tradici: příspěvek ke křesťansko-muslimskému dialogu v intencích teologie náboženství.

HUSÁK, Ondřej: Jedinečnost křesťanství.

KAŠPER, David: Adamova neposlušnost v judaismu a islámu.

KLIMEŠ, Jiří: Religiózní jevy v sekularizované společnosti.

KOLKOVÁ, Markéta: Narození zakladatelů náboženství: Mojžíš, Ježíš, Buddha, Muhhammad.

LEJSEK, Robert: Přístupy k myticko-rituální teorii a její aplikace na hrdinské mýty.

NOVÁK, Bedřich: Psychologie sekt v rámci křesťanské církve.

SüLL, Tomáš: Vznik a vývoj Izraela.


2001

BARTOŠOVÁ, Jana: Význam krve v Písmu: odpověď svědkům Jehovovým.

BLAHůŠEK, Jan: Studium a praxe zenového buddhismu na západě.

KLODNEROVÁ, Lenka: Vztah kultu a hudby u starověkých národů Předního orientu.

MIKLÍK, Otto: Indiáni Severní Ameriky: život a náboženská praxe.

ZÁMEČNÍK, Jan: Smrt v díle Jana Čepa a Josefa Šafaříka.


2000

PALÁTOVÁ, Veronika: Lidové křesťanství v jižní Indii: rituální praxe.

RATHEISER, Monique: Kashrut.


1999

HUŠEK, David: Ejn-sof, božství v kabale.


Poslední změna: 6. červen 2017 09:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám