Bibliografie Milana Balabána

Bibliografie Milana Balabána

Sestavil Josef Schwarz (údaje do 27.6.2000)


Publikované odborné práce - monografie

FLOSSMANN, Karel [pseudonym]. Moudrost ve Starém zákoně. Praha : Česká katolická charita, 1989.

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení. Praha : Herrmann & synové, 1993. 141 s.

BALABÁN, Milan. Víra - nebo osud? Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 143 s. ISBN 80-85241-11-0.

BALABÁN, Milan. Bojovníci a trpitelé. Heršpice : EMAN, 1994. 142 s. ISBN 80-900696-6-5.

BALABÁN, Milan.Hebrejské člověkosloví. Praha : Herrmann & synové, 1996. 207 s. ISBN 80-238-0460-X.

BALABÁN, Milan, DEJMALOVÁ, Kateřina. Cesty vzhůru. Praha : OIKOYMENH, 1997. 87 s. ISBN 80-86005-38-0.

BALABÁN, Milan, TYDLITÁTOVÁ, Veronika. Tázání po budoucím. Praha : Herrmann & synové, 1998. 263 s.


Publikované odborné práce - články

BALABÁN, Milan, SVOBODA, Zdeněk. Nebe je eschaton země : (proti doketizmu v eschatologii). Theologická příloha Křesťanské revue, 1955, s. 97-102

BALABÁN, Milan. Div vánoc : existere a esse biblické zvěsti. Theologická příloha Křesťanské revue, 1955, s. 4-9

BALABÁN, Milan. Hraje si na proroka. Křesťanská revue, 1957, roč. 24, s. 231-232.

BALABÁN, Milan. Oč jde ve Starém zákoně?. Theologická příloha Křesťanské revue, 1957, s. 109-110

BALABÁN, Milan. Blahoslavení pokojní. Křesťanská revue, 1958, roč. 25, s. 263-264

BALABÁN, Milan. Co je příčinou duchovní nijakosti. Křesťanská revue, 1958, roč. 25, s. 134-135

BALABÁN, Milan. Rozhovor s bratrem. Křesťanská revue, 1958, roč. 25, s. 201-203

BALABÁN, Milan. Víra proti nemoci. Křesťanská revue, 1958, roč. 25, s. 69

BALABÁN, Milan. Zavanutí ducha. Křesťanská revue, 1958, roč. 25, s. 177.

BALABÁN, Milan. Čas osobního svědectví. Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 293-295

BALABÁN, Milan. Jak dlouho ještě ?. Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 131-133

BALABÁN, Milan. Následování ukřižovaného. Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 163

BALABÁN, Milan. Poznámky k dopisům. Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 5-6

BALABÁN, Milan. Pravá občanskost v knize Daniel. Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 100-102

BALABÁN, Milan. Proč odumřeli ?. Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 104-105

BALABÁN, Milan, ŠIMSA, Jan. Poselství o zítřejším lidství. Křesťanská revue, 1960, roč. 27, s. 184-186

BALABÁN, Milan. Ekumenické myšlení. Theologická příloha Křesťanské revue, 1960, s. 102-105

BALABÁN, Milan. K otázce mýthu v bibli. Theologická příloha Křesťanské revue, 1960, s. 22-24

BALABÁN, Milan. Mamince. Křesťanská revue, 1960, roč. 27, s. 29.

BALABÁN, Milan. Tlak svědectví. Křesťanská revue, 1960, roč. 27, s. 72-73

BALABÁN, Milan. Vítězná nedokonalost. Křesťanská revue, 1960, roč. 17, s. 168-170

BALABÁN, Milan. Betlehem. Theologická příloha Křesťanské revue, 1961, s. 135-138

BALABÁN, Milan. Boží synovství Ježíšovo. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, s. 37

BALABÁN, Milan. Kristus a bible. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, s. 260-261

BALABÁN, Milan. Stromy a křoviny. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, s. 293

BALABÁN, Milan. Zdánlivá krutost (2Sam 12,31). Theologická příloha Křesťanské revue, 1961, s. 8-10

BALABÁN, Milan. Abrahamova nouzová lež. Křesťanská revue, 1962, roč. 29, s. 45-48

BALABÁN, Milan. Bezbranný či vzpurný. Křesťanská revue, 1962, roč. 29, s. 277-282

BALABÁN, Milan. Co s Písní Písní?. Theologická příloha Křesťanské revue, 1962, s. 72-79

BALABÁN, Milan. Proto-Nahum und die Geschichtphilosophie (Nah 3,8-11, 18a. 19c 2,1). Communio viatorum, 1962, roč. 5, s. 234-240

BALABÁN, Milan. Vášnivá prosba. Křesťanská revue, 1963, roč. 30, s. 193-194.

BALABÁN, Milan. Zapřisáhnutí při laních milostných (Pís 2,7). Theologická příloha Křesťanské revue, 1963, s. 97-99

BALABÁN, Milan. Zjevení a přirozené myšlení (Kaz.). Theologická příloha Křesťanské revue, 1963, s. 16-23

BALABÁN, Milan. Archetypické a perspektivní myšlení ve SZ. Theologická příloha Křesťanské revue, 1964, s. 64-67

BALABÁN, Milan. Kult osob v bibli. Křesťanská revue, 1964, roč. 31, s. 99-100

BALABÁN, Milan. Mágové a pastýří zvou k víře. Křesťanská revue, 1964, roč. 31, s. 17-20

BALABÁN, Milan. Osud nebo milosrdenství. Křesťanská revue, 1964, roč. 31, s. 214-217

BALABÁN, Milan. Boží přítomnost a naše existence (Josefovy příběhy). Křesťanská revue, 1965, roč. 132, s. 107-110

BALABÁN, Milan. Fragmentární aitologie Machanaim. Theologická příloha Křesťanské revue, 1965, s. 100-102

BALABÁN, Milan. Kananejský pantheon v místních jménech. Theologická příloha Křesťanské revue, 1965, s. 59-63

BALABÁN, Milan. Osamělá stráž. Křesťanská revue, 1965, roč. 32, s. 172-174

BALABÁN, Milan. Škodlivé, neškodné, pravdivé. Křesťanská revue, 1965, roč. 32, s. 6-8

BALABÁN, Milan. Dvojí podoba "SZ. evangelia". Křesťanská revue, 1966, roč. 33, s. 192-96

BALABÁN, Milan. Josef - Kámen úhelný (Ž 118, 22). Křesťanská revue, 1966, roč. 33, s. 75-77

BALABÁN, Milan. V čem je církev překážkou ?. Křesťanská revue, 1966, roč. 33, s. 4-6

BALABÁN, Milan. Jedinečnost Izrale a oběti. Křesťanská revue, 1967, roč. 34, s. 235-236

BALABÁN, Milan. Otazník nad kultickým křesťanstvím. Křesťanská revue, 1967, roč. 34, s. 5-7

BALABÁN, Milan. Antropologická komponenta theologie přírody v žalmech. Křesťanská revue, 1968, roč. 35, s. 158-160

BALABÁN, Milan. Bůh jako moc a výzva. Křesťanská revue, 1968, roč. 35, s. 37-42

BALABÁN, Milan. Mysterium lásky (Píseň 2,7). Theologická příloha Křesťanské revue, 1968, s. 76-83

BALABÁN, Milan. V tu kalnou hodinu minus. Křesťanská revue, 1968, roč. 35, s. 192.

BALABÁN, Milan. Kosmische Dimension des Wunders von Gibeon. Communio viatorum, 1969, roč. 12, č. 1/2, s. 51-60

BALABÁN, Milan. Tsjechische Vragen. Über die sog. Pragerschule, Debharim (Kampen) 1986 *

BALABÁN, Milan. Ježíš - muž Boží víry : (co pro mě znamená Ježíš zvaný "kristus"). Souvislosti, 1990, č. 2, s. 36-39.

BALABÁN, Milan. Kontury hebrejského myšlení : Bůh, lidská existence (ex-odos), víra a mír-pokoj (šalóm) ve Starém zákoně. Promoční proslov z 20.2.1990. Křesťanská revue, 1990, roč. 57, č. 6, s. 124-126.

BALABÁN, Milan. Nepředmětný Bůh. Reflexe, 1990, č. 1, s. 3/1-20.

BALABÁN, Milan a kol. To the Protestants of the United States of America. RCDA, 1991, roč. 30, č. 1, s. 6-7.

BALABÁN, Milan. Ester - výchova k osobní odpovědnosti. Křesťanská revue, 1991, roč. 58, s. 103-106

BALABÁN, Milan a kol. Open Letter to the Delegates to the 10th Assembly of the Conference of European Churches in Prague, September 1-11, 1992. RCDA, 1992, roč. 31, č. 1/2, s. 29-30.

BALABÁN, Milan. Antifatální kérygmatická myšlenka exodu ve starozákonní a novozákonní bibli. Reflexe, 1992, č. 7, s. 6/1-13.

BALABÁN, Milan. Biblická (hebrejská) antropologie. Protestant, 1992, č. 1, s. 8-10; č. 2, s. 6-8, č. 3, s. 6-7; č. 5, s. 10-11; č. 6, s. 6-8; č. 7, s. 6-8; č. 8, s. 8-9; č. 9, s. 7; č. 10, s. 16-17; 1993, č. 1, s. 8-9; č.2, s. 8-9; č.3, s. 8-9; č.4, s. 10-11; č. 5, s. 8-9; č. 6, s. 6-7; č. 8, s. 14-15; č. 10, s. 8-9.

BALABÁN, Milan. Co kalilo biblickému křesťanovi vztah k přírodě. Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 3, s. 52-53

BALABÁN, Milan. Křesťan na prahu 21. století : čtyři charakteristiky křesťanova pohledu a přístupu. Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 10, s. 224-228

BALABÁN, Milan. Otevřený dopis delegátům 10. valného shromáždění Konference evropských církví, které se sejde v Praze 1.-11. září 1992. Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 7, s. 3.-4. obálky

BALABÁN, Milan. Tydlitát - život, smrt, co dál ? Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 7, s. 157-158

BALABÁN, Milan. Zvěstovatelská služba přírody. Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 4, s. 79-80

BALABÁN, Milan. Židovská duchovní tradice jako myšlenkové obohacení lidstva : přednáška v evangelickém kostele u Salvátora, Praha 6.5.1992. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Źidů,, 1992, č. 10, s. 1-5

BALABÁN, Milan, KOZLÍK, J., KREJČÍ, Petr. Dokument 21. synodu českobratrské církve evangelické v Praze. Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 8, s. 223.

BALABÁN, Milan. Eskapismus - útěky před pravdou : (meditace nad Gn 3,7-13). Reflexe, 1993, č. 9, s. 6/1-14.

BALABÁN, Milan. Jaakobův advent v Bet-elu. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1993, č. 25, s. 17-20.

BALABÁN, Milan. Job - Prometheus víry. Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 3, s. 90-95

BALABÁN, Milan. Kontury hebrejského myšlení. Religio, 1993, roč. 1, č. 1, s. 81-83.

BALABÁN, Milan. Křesťanské velikonoce. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, 1993, č. 19, s. 23-24

BALABÁN, Milan. Péče o (vlastní) duši - ve dvou taktech. Prostor, 1993, roč. 7, č. 25, s. 32-33.

BALABÁN, Milan. Evropě unášené býkem. Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 5, s. 133

BALABÁN, Milan. Gastarbajtři se zmocňují země : [ukázka z knihy Bojovníci a trpitelé]. Protestant, 1994, roč. 5, č. 7, s. 8-9

BALABÁN, Milan. Hieroglyf. Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 5, s. 133

BALABÁN, Milan. Jákobův zápas u nočního brodu. Reflexe, 1994, č. 12, s. 4/1-5

BALABÁN, Milan. Kam s mýtem? Reflexe, 1994, č. 11, úvodem (2 s).

BALABÁN, Milan. Mare : "moře" v Bibli - křižovatková šifra mýtu, historie, dějin. Reflexe, 1994, č. 11, s. 5/1-23

BALABÁN, Milan. Obrysy biblické ekosofie. Komunikace, 1994, č. 2. *

BALABÁN, Milan. Tři králové. Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 6, s. 154

BALABÁN, Milan, NYTROVÁ, Olga. Starý zákon - inspirace české literární tvorby 19. a 20. století. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 8, s. 216-218

BALABÁN, Milan. Babylónská věž a zblábolení řeči : pohrdnutí transcendentnem milosti jako karambol komunikace. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 9, s. 226-227

BALABÁN, Milan. Jeruzalém - nebo Athény? : hebrejské myšlení v nesnadném rozhovoru s myšlením řeckým. Zpravodaj Společnosti křesťanů a židů, 1995, č. 34, s. 36-43.

BALABÁN, Milan. Jeruzalém - nebo Athény? Reflexe, 1995, č. 14. *

BALABÁN, Milan. Jiří Nepasický - Večer onoho dne : Na sklonku onoho dne - Josefův čin víry. Ateliér, 1995, roč. 9, č. 10, s. 7.

BALABÁN, Milan. Konfessionalität und Okumenizität der Theologie. Communio Viatorum, 1995, roč. 37, č. 3, s. 254-262.

BALABÁN, Milan. Magie ve Starém zákoně. Religio, 1995, roč. 3, č. 1, s. 43-48.

BALABÁN, Milan. Mystické krajiny Veroniky Tydlitátové. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 7, s. 196-197

BALABÁN, Milan. Na sklonku onoho dne (Josefův čin víry). Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 7, s. 170-171

BALABÁN, Milan. Namlouvals mne, Hospodine, a dal jsem se přemluviti : duchovní profil proroka Jeremijáše. Teologická reflexe, 1995, roč. 1/2, s. 105-114

BALABÁN, Milan. Nepospíchejte s reinkarnací. Evangelický časopis : Český bratr, 1995, roč. 71, č. 8, s. 4.

BALABÁN, Milan. O smysl lidské oběti. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 1, s. 4-8

BALABÁN, Milan. Reformátor Rádl a M. Šimsa - jeho interpret. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 6, s. 164-166

BALABÁN, Milan. Sestupuje, trpí, je s námi. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 3, s. 78-81

BALABÁN, Milan. Starý zákon v umění. Teologická reflexe, 1995, roč. 1/2, s. 103-104

BALABÁN, Milan. V Cáchách teologicky o budoucnosti Evropy. Religio, 1995, roč. 3, č. 2, s. 181-182.

NYTROVÁ, Olga, BALABÁN, Milan. Strahovský klášter o inspiracích české literatury. Práce, 1995, roč. 51, č. 214 (13.9.1995), s. 13.

BALABÁN, Milan. Kámen je živý. Protestant, 1996, č. 5, s. 5-6.

BALABÁN, Milan. Nelpění : pokus stanovit jednu z možných společných základen židovství, křesťanství a buddhismu. Teologická reflexe, 1996, roč. 2/2, s. 108-116

BALABÁN, Milan. Solí ozdobený. Evangelický týdeník : Kostnické jiskry, 1996, roč. 81, č. 36, s. 3-6.

BALABÁN, Milan. Soukromé umění naší paní No. Křesťanská revue, 1996, roč. 63, č. 8, s. 221-222

BALABÁN, Milan. Teologie - včera, dnes, ... a zítra. Dialog : časopis pro otevřené křesťanství, 1996, roč. 4, č. 1, s.6.

BALABÁN, Milan. Teologie včera, dnes, ... a zítra. Dialog Evropa XXI, 1996, roč. 7, č. 1, s. 6.

BALABÁN, Milan, TYDLITÁTOVÁ, Veronika, BLÁHA, Josef. Židovským obcím v Čechách a na Moravě. Křesťanská revue, 1997, roč. 64, č. 9, s. 212-213.

BALABÁN, Milan, TYDLITÁTOVÁ, Veronika, BLÁHA, Josef. Židovským obcím v Čechách a na Moravě. Protestant, 1997, roč. 8, č. 8, s. 23-24.

BALABÁN, Milan. Kameny úrazu na cestě biblického poznání. Křesťanská revue, 1997, roč. 64, č. 9, s. 199-204

BALABÁN, Milan. Nenásilnost Božích bojovníků v Bibli. Religio, 1997, roč. 5, č. 2, s. 131-138.

BALABÁN, Milan. Strike a pose čili: theologie jako výprodej ideí? Reflexe : filosofický časopis, 1997, roč. 8, č. 17, s. 1-3.

BALABÁN, Milan. Sůl - oheň - identita : zamyšlení nad poselstvím znaku Evangelické teologické fakulty UK. Křesťanská revue, 1997, roč. 64, č. 4, s. 92-93

BALABÁN, Milan. Víra (u) Václava Havla. Reflexe, 1997, roč. 8, č. 15, s. 1-22.

BALABÁN, Milan. Žena ve Starém zákoně. Religio, 1997, roč. 5, č. 1, s. 37-46.

BALABÁN, Milan, TYDLITÁTOVÁ, Věra V., BLAHA, Josef, STRÁNSKÝ, Radek D. Touha po konečném "obrácení Židů" může být latentně genocidní. Lidové noviny, 1998, roč. 11, č. 250 (24.10.1998), Příl. Orientace, s. 22.

BALABÁN, Milan. Antonín Balabán - stoletý. Evangelický týdeník : Kostnické jiskry, 1998, roč. 83, č. 32, s. 3-4.

BALABÁN, Milan. Chvalořeč na Jakuba menšího. Reflexe : filosofický časopis, 1998, roč. 9, č. 18, s. 1-3.

BALABÁN, Milan. Kámen je živý. Kámen, 1998, roč. 4, č. 1, s. 85-87.

BALABÁN, Milan. Provětrávači našich líných myslí. Reflexe : filosofický časopis, 1998, roč. 9, č. 18, s. 1-3.

BALABÁN, Milan. Religiózní předpoklady lidských práv. Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 7, s. 177-183

BALABÁN, Milan. Řády stvoření. Střední Evropa, 1998, roč. 14, č. 80, s. 18-25.

BALABÁN, Milan. Síla je zápas s andělem : (Jaroslav Pfann zemřel). Evangelický týdeník : Kostnické jiskry, 1998, roč. 83, č. 39, s. 4.

BALABÁN, Milan. Tělo ve starém zákoně. Religio, 1998, roč. 6, č. 2, s. 147-156.

BALABÁN, Milan. To je má matka. Evangelický týdeník : Kostnické jiskry, 1998, roč. 83, č. 32, s. 3.

BALABÁN, Milan. Židovská duchovní tradice jako myšlenkové obohacení lidstva. Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 8, s. 212-217

MANOLEVSKÁ, Ilona. Bůh je také tolerantní a snáší naše hříchy [záznam diskuse s M.B. a dalšími osobnostmi]. Regenerace, 1998, roč. 6, č. 12, s. 10-12.

BALABÁN, Milan. Dvě základní tendence (v) náboženství. Křesťanská revue, 1999, roč. 65, č. 4, s. 89-90

BALABÁN, Milan. Fenomenologie zlého v Bibli. Křesťanská revue, 1999, roč. 65, č. 5, s. 114-119

BALABÁN, Milan. Nepustím tě : kázání v Karolinu k teologickým magistrům 1.12. 1998. Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 2, s. 30-32

BALABÁN, Milan. Nezabiješ. Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 10, s. 256-262

BALABÁN, Milan. Pojetí ženy a muže v Bibli. Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 3, s. 62-68

BALABÁN, Milan. Sedmdesátník Jan Šimsa (nar. 2.10. 1929) čili Jak ulovit štiku. Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 7, s. 192-195

BALABÁN, Milan. Žalmy - křiky, chvály, meditace. Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 3, s. 59

BALABÁN, Milan. Ženy a muži v Bibli. Religio, 1999, roč. 7, č. 1.*

BALABÁN, Milan. Buddhismus. Reflex, 2000, roč. 11, č. 10, s. 60-62.

BALABÁN, Milan. Člověk jako hlína, prach a popel. Křesťanská revue, 2000, roč. 67, č. 1, s. 3-4

BALABÁN, Milan. Radiace zla. Křesťanská revue, 2000, roč. 67, č. 3, s. 63-69


Publikované odborné práce - příspěvky ve sbornících

BALABÁN, Milan. Moc slova a síla mlčení : (Slovo, mlčení, hluchota, kletba). In SOUŠEK, Z. (ed.). Brána i klíč : soubor starozákonních studií : k šedesátinám prof. dr. Miloše Biče... Praha : Kalich, 1971, s. 7-13.

BALABÁN, Milan. Erotická moudrost bible. In Modrá kniha : sborník vydaný ku příležitosti šedesátin Jiřího Němce a padesátin Sváti Karáska. Praha : Inverze, 1992, s. 38-43

BALABÁN, Milan. Posvátno a Hospodinova svatost : (aplikační exegeze Iz 6,1-8). In O posvátnu. Praha : Křesťanská akademie, 1993, s. 19-28.

BALABÁN, Milan, LYČKA, Milan. Judaismus. In PAVLINCOVÁ, Helena a kol. Slovník judaismus, křesťanství, islám. Praha : Mladá fronta, 1994, s. 11-122.

BALABÁN, Milan. Das europäische Christentum : Eine Landschaft von Kirchen und Konfessionen, 6. Leuther-heider Forum, Paul-Kleinewefers-Stiftung, Krefeld, 1994 *

BALABÁN, Milan. Das Christentum - Gestaltungsprinzip. [6. Leuther-heider Forum, Paul-Kleinewefers-Stiftung, Krefeld]? 1994 *

BALABÁN, Milan. Die Bibel und die Religionswissenschaft : Magie und Verkündigung. In PAVLINCOVÁ, H., PAPOUŠEK, D. (eds.). The Bible in Cultural Context. Brno : Czech Society for the Study of Religions, 1994, s. 25-29.

BALABÁN, Milan. Kralický komentář k Písni písní : aktuální teologický význam kralických poznámek k Bibli. In PAVLINCOVÁ, H., PAPOUŠEK, D. (eds.). Česká bible v dějinách evropské kultury. Brno : Česká společnost pro studium náboženství; Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1994, s. 49-56.

BALABÁN, Milan. Úvodní slovo. In PAVLINCOVÁ, H., PAPOUŠEK, D. (eds.). Česká bible v dějinách evropské kultury. Brno : Česká společnost pro studium náboženství : Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1994, s. 9.

BALABÁN, Milan. Biblické svato a obraz : (hrst trochu provokačních úvah). MATOUŠEK, A., KARFÍKOVÁ, L. (eds.). Posvátný obraz a zobrazení posvátného : sborník z kolokvia pořádaného Českou křesťanskou akademíí a Ústavem filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 16. dubna 1994 v pražském Emauzském klášteře. Praha : Česká křesťanská akademie, 1995, s. 48-53

BALABÁN, Milan. Bondyho pojetí mýtu. In BONDY, Egon. Filosofické eseje. Sv. 4, dopis příteli ; odpověď doktoru teologie ; výhledy ; další bod ; ontologie beze všech určení. Praha : Dharma Gaia, 1995, s. 164-170.

BALABÁN, Milan. Der Kralitzer Kurzkommentar zum Hohenlied : die theologische Bedeutung der Kralitzer Bibel-Anmerkungen. In Kralitzer Bibel/Kralická bible. Kommentare. Paderborn : Schöning, 1995, s. 243 - 269.

BALABÁN, Milan. Heimat und Heimatlosigkeit im Alten Testament. In PRUDKÝ, Martin. (ed.). Landgabe : Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag. Praha; Kampen : ISE; Kok Pharos Publishing House, 1995, s. 11-30.

BALABÁN, Milan. Kritika apersonálního pojetí Boha u Bondyho. In BONDY, Egon. Filosofické eseje. Sv. 4, dopis příteli ; odpověď doktoru teologie ; výhledy ; další bod ; ontologie beze všech určení. Praha : Dharma Gaia, 1995, s. 144-164.

BALABÁN, Milan. Kohelet : člověk v zrcadle židovské skepse. In Tvář postmoderny : evangelium v postmoderním světě : sborník příspěvků z kurzu pro kazatele CČE pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 5.-9.2.1996. Heršpice : EMAN, 1996, s. 26-39

BALABÁN, Milan. Touha po věčnosti v srdci člověka? : pokus o kontextuální výklad jednoho z Kazatelských výroků. In Tvář postmoderny : evangelium v postmoderním světě : sborník příspěvků z kurzu pro kazatele CČE pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 5.-9.2.1996. Heršpice : EMAN, 1996, s. 40-45

BALABÁN, Milan. Výklady snů v Bibli. In Hlad, vztah a náboženství : sborník mezioborového semináře v Hejnicích (6.-7.9.1996). Liberec : Okresní ústav sociálních služeb, 1996, s. 73-78

BALABÁN, Milan. Glaube und allgemeine Religiosität in der postkommunistischen Gesellschaft der Tschechischen Republik. In Rostocker Forum I, Rostock, 1997 *

BALABÁN, Milan. Na cestu májovým jubilantům. In BALABÁN, Milan (ed.). Logos a svět : sborník k sedmdesátinám L.Hejdánka a J.S.Trojana. Praha : OIKOYMENH, 1997, s. 7.

BALABÁN, Milan. Závistivý Bůh? : izraelská mytologie a její theologická katarze. In BALABÁN, Milan (ed.). Logos a svět : sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J.S.Trojana. Praha : OIKOYMENH, 1997, s. 37-51.

BALABÁN, Milan. Dvě základní tendence (v) náboženství. In Mezináboženský dialog 98, 1998, s. 2-3 *

BALABÁN, Milan. Výklady snů v Bibli. In MRÁZEK, J., BRODSKÝ, Š., DVOŘÁKOVÁ, R.(eds.). EPITOAUTO : sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného. Třebenice : Mlýn, 1998, s. 5-10.


Publikované odborné práce - recenze

BALABÁN, Milan. Přežil jsem svou smrt. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, s. 72.

BALABÁN, Milan. Zkouška pokračuje. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, s. 105-106.

BALABÁN, Milan. Neztrácejte důvěru. Křesťanská revue, 1962, roč. 29, s. 6.

BALABÁN, Milan. Odpovědnost. Křesťanská revue, 1962, roč. 29, s. 263-264.

BALABÁN, Milan. Jan Heller: Tři svědkové. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 10, s. 278-280

BALABÁN, Milan. Kupujte Hellera (pokud je). Evangelický týdeník : Kostnické jiskry, 1995, roč. 80, č. 8, s. 3. Rec. na : HELLER, Jan. Bůh sestupující : pokus o christologii Starého zákona. Praha : Kalich, 1994. 159 s.

BALABÁN, Milan. Stanislav Segert: Starověké dějiny Židů. Praha : Svoboda, 1995. Křesťanská revue, 1996, roč. 63, č. 7, s. 196-zadní str. obálky

BALABÁN, Milan. Zamyšlení nad dávnou knihou charismatického holandského myslitele: Biblická abeceda. Reflexe, 1997, roč. 8, č. 17, s. 1-6.

BALABÁN, Milan. Herecké svátky Olgy Nytrové a Petra Hořce. Křesťanská revue, 1998, roč. 64, č. 1, s. 27-28.

BALABÁN, Milan. Zlatý klíč k Bibli a literatuře. Literární noviny, 2000, roč. 11, č. 15, s. 10. Rec. na Velký kód / Napsal Northrop Frye. Překlad Sylva Ficová. Alena Přibáňová. -- Brno. Host, 2000


Nepublikované odborné práce - akademické práce

Balabán Milan. Bášan, Karmel, Lebánón. 1952. Písemná studentská práce na katedře Starého zákona Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, školitel M. Bič. KETF UK Sign. 52024.

Balabán Milan. Boj o Boží požehnání (GN 32,26b). 1952. Písemná studentská práce na katedře praktické teologie Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, školitel F. M. Dobiáš. KETF UK Sign. 52023.

Balabán Milan. Lidství Ježíše Krista a jeho význam pro církevní orientaci a praxi v díle Petra Chelčického. 1952. Písemná studentská práce na katedře systematické teologie Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. KETF UK Sign. 52000.

BALABÁN, Milan. Ch-R-Š ve Starém zákoně : psychologické a kultické aspekty kořene chrš. Praha 1972. Disertační práce. S

BALABÁN, Milan. Víra - nebo osud? 1993. Habilitace *


Nepublikované odborné práce - samizdat - monografie

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení I.-IV. 22, 47, 41, 40 s. ; 30 cm. - Název uveden zkratkou pouze na obálce. - První část na modrém průklepovém papíře. - Desky s tiskem. S LP: VME - 04478

BALABÁN, Milan. Kritika apersonálního pojetí Boha u Bondyho. 19 s. S LP: VME - 06664 Bez vazby i složky

BALABÁN, Milan. Víra u Milana Hájka. 31 s. S LP: VME - 00793, 06667 na volných listech

BALABÁN, Milan. Víra v pochopení Václava Havla. S. 34-48. S LP: VME - 00794, 06668 na volných listech

BALABÁN, Milan, KOZLÍK, J., KREJČÍ, Petr. Dokument 21. synodu českobratrské církve evangelické v Praze. 1979. S *

BALABÁN, Milan. Kvete-li vinný kmen : Hrst starozákonních úvah z let 1954-1979. 1979. 209 s. S LP: VME - 00795

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení. 2 sv., 271 s. 1980 (vznik). S LP: VME - 04026

BALABÁN, Milan. Tázání po budoucím : Stručné dějiny izraelsko-židovské noetiky. Praha, 1981 (vznik). 185 s. S LP: VME - 03540, 05820

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení I. Úvodem. Praha 1984. 22 s. S LP: VME - 05821, VME - 06282, VME - 06003, VME - 00791, 05935

BALABÁN, Milan. Stručné dějiny izraelsko-židovské noetiky. Praha : Nové cesty myšlení, 1984. 274 s. S

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení II. Vnější a vnitřní struktura Bible. Praha, 1985. 48 s. S LP: VME - 05823, 05899, MME - 00393, 06351, VME - 00790, 05934

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení. III, Vnější a vnitřní struktura Bible (SZ) - 2. Praha 1985. 41 s. S LP: VME - 03323, 05819, VME - 00789, 05900

BALABÁN, Milan. O nesubstanční teismus. Diskuse s E. Bondym, SI 1985 S *

BALABÁN, Milan. Rozběh hebrejského myšlení. Praha, 1985. 20 s. S LP: VME - 01997

BALABÁN, Milan. Trojí rovina žalmů. Praha 1985. S *

BALABÁN, Milan. Víra - nebo osud : vykladačsko zvěstovatelský esej. Praha, 1985 (vznik). 128, 33 s. S LP: VME - 03317

BALABÁN, Milan. Víra - nebo osud. Praha, 1985 (vznik).109 s. S LP: VME - 04044

BALABÁN, Milan. Bláznova moudrost (Ž 14). Praha 1986. S *

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení. IV, Vnější a vnitřní struktura Bible (SZ) - 3. Praha , 1986. 40 s. S LP: VME - 00788, 05901

BALABÁN, Milan. Svoboda a exodus ve Starém zákoně, SI 1986 S *

BALABÁN, Milan. Bojovníci a trpitelé. [Praha] : Vokno, [ 1987?]. 89 s. S LP: RSV - 02265, 02266, 04480

BALABÁN, Milan. Bojovníci a trpitelé. Praha : Nové cesty myšlení, 1987. 162 s. S ? *

BALABÁN, Milan. Hebrejské myšlení V. Hebrejské pojetí víry (pravdy). Praha, 1988 (vznik). 48 s. S LP: VME - 00786, 00787

BALABÁN, Milan. V půli cesty : několik poznámek k českému ekumenickému překladu bible. Praha : [Popelnice], 1989. 58 s. S LP: PO - 00001, 00002


Nepublikované odborné práce - samizdat - články

BALABÁN, Milan. Sestry v černém a bílém, Rozmluvy 1987 S ? *

BALABÁN, Milan. Víra u Miloslava Hájka. Reflexe, 1989, č. 2, s. 7/1-18. S LP: VME - 00793, 06667 na volných listech


Nepublikované odborné práce - samizdat - příspěvky ve sbornících

BALABÁN, Milan. Pozdravy z domu císařova [záznam kázání M.Balabána v instalační den v Radotíně 17.10.1971]. In Mříže které znamenají svět, [ 1971], s. 2-6. S LP: SB - 02632

BALABÁN, Milan. Stručné dějiny izraelsko-židovské noetiky. In [Sborník pro Petra Pokorného], 1984. S *

BALABÁN, Milan. Hebrejské pojetí víry (pravdy) : (k šedesátinám prof.M.Machovce). In Milanu Machovcovi k šedesátým narozeninám. Praha, 1985, s. 4-50. S LP: SB - 08869

BALABÁN, Milan. Túbal : kajinovský stín Techné. In Sborník k 55. narozeninám Jana Dusa. B.m.n., 1986, s. 44-50. S LP: SB - 02601

BALABÁN, Milan. Bůh jako výzva a příslib. In Sborník k šedesátým narozeninám L. Hejdánka, 1987. S *

BALABÁN, Milan. "Bezpředmětná víra" u Bondyho : (Fišer-Bondy - pozdní ateistický žák Schleiermacherův?) : k Bondyho šedesátinám. In MACHOVEC, M. (ed.). Sborník Egonu Bondymu k šedesátinám. Praha : Pražská imaginace, 1990, s. 93-100. S LP: PI - 03450, 07094


Nepublikované odborné práce - ostatní práce

Pozn.: Všechny uvedené dokumenty jsou citovány v publikaci: PFANN, M. "Nová orientace" v Českobratrské církvi evangelické v letech 1959-1968 : malá historie jednoho hnutí evangelických křesťanů podle archivních dokumentů. Středokluky : Susa, 1998. 91 s.

BALABÁN, Milan, BALABÁNOVÁ, A., ŠIMSA, J. Nejdůležitější theologické téze nové orientace. 1959

BALABÁN, Milan. Problémy a úkoly [dopisový zpravodaj Nové orientace, únor]. 1964

BALABÁN, Milan. Problémy a úkoly. [dopisový zpravodaj Nové orientace, leden]. 1968

BALABÁN, Milan. Problémy a úkoly. [dopisový zpravodaj Nové orientace, červen]. 1968

BALABÁN, Milan. Ad: Miroslav Pfann in causa ORIENTATIONIS NOVAE - membra disiecta. 1995


Překladatelská a editorská činnost - překladatel

Pozn. Uvedené výklady starozákonních knih jsou novým, upraveným a místy přepracovaným prvním vyd. čtrnáctisvazkové řady Starý zákon - překlad s výkladem: Praha : Kalich, 1968-1984 (1985?).

Výklady ke Starému zákonu. [Díl] 1., Zákon : Genesis ; Exodus ; Leviticus ; Numeri ; Deuteronomium. Připravila Starozákonní překladatelská komise ; na 1. vyd. výkladů v řadě Starý zákon - překlad s výkladem pracovali Miloš Bič, Milan Balabán, Jiří Farský ... [et al.] ; na úpravě a přepracování pro samostatné vyd. se podíleli Miloš Bič, Jiří Farský, Jaroslav Fér ... [et al.] ; končenou úpravu připravili Miloš Bič, Zdeněk Soušek, Jaroslav Fér ... [et al.]. Praha : Kalich, 1991. 600 s., [16] s. ISBN 80-7017-408-0

Výklady ke Starému zákonu. [Díl] 2., Knihy výpravné : Jozue až Ester. Připravila Starozákonní překladatelská komise ; na 1. vyd. výkladů v řadě Starý zákon - překlad s výkladem pracovali Miloš Bič, Milan Balabán, Jiří Farský ... [et al.] ; na úpravě a přepracování pro samostatné vyd. se podíleli Miloš Bič, Jiří Farský, Jaroslav Fér ... [et al.] ; končenou úpravu připravili Miloš Bič, Zdeněk Soušek, Jaroslav Fér ... [et al.]. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. 735 s., 16 s. ISBN 80-7192-154-8

Výklady ke Starému zákonu. [Díl] 3., Knihy naučné : Jób až Píseň písní.. Připravila Starozákonní překladatelská komise ; na 1. vyd. výkladů v řadě Starý zákon - překlad s výkladem pracovali Miloš Bič, Milan Balabán, Jiří Farský ... [et al.] ; na úpravě a přepracování pro samostatné vyd. se podíleli Miloš Bič, Jiří Farský, Jaroslav Fér ... [et al.] ; končenou úpravu připravili Miloš Bič, Zdeněk Soušek, Jaroslav Fér ... [et al.]. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. 822 s., [8] s. ISBN 80-7192-240-4

Výklady ke Starému zákonu. [Díl] 4., Knihy prorocké : Izajáš až Malachiáš. Připravila Starozákonní překladatelská komise ; na 1. vyd. výkladů v řadě Starý zákon - překlad s výkladem pracovali Miloš Bič, Milan Balabán, Jiří Farský ... [et al.] ; na úpravě a přepracování pro samostatné vyd. se podíleli Miloš Bič, Jiří Farský, Jaroslav Fér ... [et al.] ; končenou úpravu připravili Miloš Bič, Zdeněk Soušek, Jaroslav Fér ... [et al.]. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1998. 871 s., [14] s. ISBN 80-7192-274-9

Žalm 48 : Jak veliký je Hospodin. Přel. Milan BALABÁN a S. RADECHOVSKÁ. In Evangelický zpěvník. Karlsruhe : Synodní rada CČE, 1979, s. 84-85.

Žalm 110 : Hospodin vítá slavně Pána mého. Přel. Milan BALABÁN. In Evangelický zpěvník. Karlsruhe : Synodní rada CČE, 1979, s. 182.

Žalm 118 : Ó, chvalte laskavého Pána. Přel. Milan BALABÁN. In Evangelický zpěvník. Karlsruhe : Synodní rada CČE, 1979, s. 192-193.

Žalm 149 : Píseň novou vítěznou pějte. Přel. Milan BALABÁN. In Evangelický zpěvník. Karlsruhe : Synodní rada CČE, 1979, s. 248.


Překladatelská a editorská činnost - editor

BALABÁN, Milan, FILIPI, Pavel (eds.). Rosa na ratolestech : z odkazu evangelických kazatelů. 1, Hynek Merta. Praha : Kalich, 1994. 55 s. ISBN 80-7017-804-3.

BALABÁN, Milan (ed.). Logos a svět : sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J.S.Trojana. Praha : OIKOYMENH, 1997. 289 s. ISBN 80-86005-40-2.

BALABÁN, Milan, NYTROVÁ, Olga (eds.). Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století. Praha : OIKOYMENH, 1997. 237 s.

BALABÁN, Milan, BOHATCOVÁ-DAŇKOVÁ, Mirjam (eds.). Rosa na ratolestech : z odkazu evangelických kazatelů. 2, Slavomil C. Daněk. Praha : Kalich, 1999. 70 s. ISBN 80-7017-241-X.


Překladatelská a editorská činnost - vedoucí akademické práce

BLAŽEK, Daniel. Starozákonní pojetí lidského života (a smrti). Vedoucí diplomové práce M. Balabán. 1997. 69 s. Diplomová práce. ETF UK.

STRÁNSKÝ, Radek. Pokus o mapování některých kategorií Nicoty v Tenaku. Vedoucí diplomové práce M. Balabán. 1997. 50 s. Diplomová práce. ETF UK

DOLEŽAL, Martin. O inspirovanosti Koránu. Vedoucí diplomové práce M. Balabán.

1998. 56 s. Diplomová práce. ETF UK

ŠIMONOVSKÝ, Filip. Gilgameš v aspektech boje a pouti. Vedoucí diplomové práce M. Balabán. 1998. 71 s. Diplomová práce. ETF UK


Rozhorovory s MB

BALABÁN, Milan, NYTROVÁ, Olga. Vysvětlovat zlo znamená napomáhat mu : s teologem Milanem Balabánem o osudu, zlu a dobru. Respekt, 1994, č. 46, s. 10.

Une Épreuve du désert (interview), France Catholique 1994 *

BALABÁN, Milan, NYTROVÁ, Olga, STRACHOTA, Václav. Rozhovor s Olgou Nytrovou a M. Balabánem, autory výstavy "Starý zákon - inspirace české literatury". Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 8, s. 218-219

BALABÁN, Milan, NYTROVÁ, Olga. Dva rozhovory s univerzitními profesory o etice. 1., S Milanem Balabánem. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 9, s. 236-239

BALABÁN, Milan, HLIBOKÝ, Andrej, NYTROVÁ, Olga. Křesťan se necítí v žádné době naprosto maximálně. Mosty, 1996, roč. 6, č. 14 (1.4.1996), s. 4-5.

BALABÁN, Milan, KEŘKOVSKÝ, Petr. Náboženství dnes. Protestant, 1997, roč. 8, č. 1, s. 4-8; č. 2, s. 5-9.

BALABÁN, Milan. Bůh nedlí v nedostupných výšinách. Lidové noviny, 1997, roč. 10, č. 98 (26.4.1997). Příl. Národní, č. 17, s. [I], II.


Diskuse MB s několika účastníky

"...odvaha vydat se k cizím ostrovům..." : (o vztahu české společnosti k minoritám). Prostor, 1998, č. 38, s. 31-40.

Pražské setkání, I. část. Diskuse k I. části. Střední Evropa, 1998, roč. 14, č. 80, s. 26-34.

Pražské setkání, II. část. Diskuse k II. části. Střední Evropa, 1998, roč. 14, č. 80, s. 58-64.


Rozhovory s MB jako tazatelem

BALABÁN, Milan, NYTROVÁ, Olga, HENRIX, Hans Hermann, STOBBE, Heinz Günther. Dva rozhovory na Křesťanské konferenci pořádané Biskupstvím v Cáchách v prosinci 1994. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 3, s. 70-73

BALABÁN, Milan, NYTROVÁ, Olga, VOSS, Gerhard. Dvojí rozhovor. Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 4, s. 102-103


Básnická tvorba - (monografie, články, příspěvky ve sbornících) - včetně samizdatu

BALABÁN, Milan. Hudba pro pozůstalé. Praha, 1982. 90 s. S LP: VME - 00792

BALABÁN, Milan. Chvála lidského jsem za Boží jsi. Křesťanská revue, 1956, roč. 23, s. 275.

BALABÁN, Milan. Zaslíbení. Křesťanská revue, 1956, roč. 23, s. 130.

BALABÁN, Milan. Včela. Křesťanská revue, 1959, roč. 26, s. 144.

BALABÁN, Milan. Malé spásy. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, s. 72.

BALABÁN, Milan. Poslední pevnina. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, č. 2, s. 3 obálky.

BALABÁN, Milan. Slyš Bože píšťalek. Křesťanská revue, 1961, roč. 28, s. 91.

BALABÁN, Milan. Až potopí se prám. Křesťanská revue, 1963, roč. 30, s. 193-194.

BALABÁN, Milan. Čekám tady tisíc let. Křesťanská revue, 1963, roč. 30, s. 192.

BALABÁN, Milan. Mýtus. Křesťanská revue, 1963, roč. 30, č. 4, s. 4 obálky.

BALABÁN, Milan. Reklama. Křesťanská revue, 1967, roč. 34, s. 140.

BALABÁN, Milan. Hudba pro pozůstalé. In BONDY, E. (ed.). Básníci pražského undergroundu. Bratislava : [Oleg Pastier], 1986, nestr. S LP: SBM - 00394

BALABÁN, Milan. Myší pohádky. In Čert má kopyto...: (pohádky). Praha, 1986, s. 62-77. S LP SB 2628

BALABÁN, Milan, TYDLITÁTOVÁ, Veronika. Píseň pro Debóru ; Debóře matce v Izraeli. Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 3, s. 77-78

BALABÁN, Milan. Životopis předčasně narozeného dítěte ; Cestou k občanské zralosti ; Marabu. In MRÁZEK, J. (ed.). Co dům dal. [Brno] : [Jiří Müller], 1977/1978, s. 57-63. S LP: SB - 07014, 07015, SB - 07014, 07015, SB - 02863, PET - 04693

BALABÁN, Milan. Jak léčivě voníš, helleris mnohokvětá = Wie heilsam duftest du, helleris vielblütig. In PRUDKÝ, Martin. (ed.). Landgabe : Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag. Praha; Kampen : ISE; Kok Pharos Publishing House, 1995, s. 8-9.


Výroční publikace (včetně samizdatových):

TROJAN, J. S., KREJČÍ, P. Sborník Milanu Balabánovi k šedesátinám. Praha, 1989. 150 s. S LP: SB - 02603, 09339

Pouštěj svůj chléb po vodě... : sborník pro Milana Balabána. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 213 s. ISBN 8085959-51-8

STRÁNSKÝ, R. (ed.). Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána. Praha : Onyx, 1999. 231 s. ISBN 80-85228-55-6


 


 

Poslední změna: 7. leden 2019 15:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám