Mgr. Jana Hofmanová

studentská farářka a vědecká pracovnice na katedře praktické teologie


221 988 622

2. patro, č. dv. 219

konzultační hodiny: podle dohody emailem


WhoIs


specializace:

praktická teologie, liturgika

 • spolupracovnice v rámci projektu GAČR č. 22-03932S „Přechodové rituály v českém protestantismu“

 • účast na projektu "Univerzitní centrum excelence: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě" (Charles University Centre of Excellence: Theological Anthropology in Ecumenical Perspective)

STUDIUM

 • od r. 2018 postgraduální doktorské studium na ETF UK v Praze, studijní obor Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

 • 2005-2012 magisterské studium na ETF UK v Praze, studijní obor Evangelická teologie

 • AR 2008/9 studium na University of Leeds, Spojené království, Theology and religious studies (ERASMUS)

 • 1997-2005 Gymnázium Nymburk (Komenského 779, Nymburk)

DOSAVADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

 • 2022: vědecká pracovnice na katedře praktické teologie ETF UK

 • 2021: studentská farářka na ETF UK

 • 2016-2021: farářka Českobratrské církve evangelické v Brně I

 • 2013-2016: farářka Českobratrské církve evangelické ve Šternberku

 • 2012–2013: vikářka Českobratrské církve evangelické v Chrudimi

ČLENSTVÍ V RADÁCH A GREMIÍCH

 • členka Poradního odboru liturgického Českobratrské církve evangelické (od r.2016)

 • členka Poradního odboru teologického Českobratrské církve evangelické (od r. 2018)

 • členka Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické (od r. 2021)

 • členka redakční rady časopisu Český bratr (od r. 2020)

 • členka předsednictva Leuenberského synodu v ČR (od r. 2020)

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.HOFMANOVÁ, Jana. Pohřební bohoslužby z homileticko-liturgického pohledu. Diplomová práce (Mgr.), Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2012.

HOFMANOVÁ, Jana. Současná agendární tvorba v Českobratrské církvi evangelické. Theologická revue [online]. 2019.

HOFMANOVÁ, Jana. Recenze: Preaching with All Ages. Teologická reflexe [online]. 2020.

Poslední změna: 6. říjen 2022 22:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám