Jan Rückl

Mgr. Jan Rückl, Ph.D.Kontakt:

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, P.O.Box 529

115 55  Praha 1


E-mail:

Životopis

  • Narozen 4. 10. 1975 v Praze

Kvalifikace

  • 2012 – Ph.D. a „docteur en théologie“ v doktorských programech Evangelické teologické fakulty UK (obor Biblická teologie) a Faculté de théologie et de sciences des religions na Université de Lausanne (dvojí vedení ve smluvní spolupráci „cotutelle“).

  • 2004: Mgr. v oboru Evangelická teologie, Evangelická teologická fakulta University Karlovy v Praze

Zaměstnání

  • 2019-dosud: vědecký pracovník na Katedře Starého zákona Evangelické teologické fakulty University Karlovy v Praze

  • 2012-2018: vědecký pracovník sekce „Starozákonní studia“ centra excelence „Historie a interpretace Bible“ (projekt GAČR P401-12-G168)

  • 2013/2014 a 2015/2016 – externí učitel na katedře hebrejské Bible na Faculté de théologie et de sciences des religions na Université de Lausanne

  • 2007-2012: asistent na katedře hebrejské Bible na Faculté de théologie et de sciences des religions na Université de Lausanne

  • 2004-2005: knihovník v Klášteře dominikánů Praha.

Bibliografie

Monografie:

Ageus. Budování chrámu v Judsku perské doby (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu 37), Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2018.


A Sure House. Studies on the Dynastic Promise to David in the Books of Samuel and Kings (OBO 281), Fribourg: Academic Press Fribourg / Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 2016.


Studie:

The Seventh Century in the Book of Kings and the Question of Its First Edition, in F. Čapek - O. Lipschits, The Last Century in the History of Judah. The Seventh Century BCE in Archaeological, Historical, and Biblical Perspectives (AIL 37), Atlanta: SBL Press, 2019, str. 219-238.


Jeremjášovy výroky o judských králích (Jr 21,11-23,6), in M. Prudký a kol., Obtížné oddíly Zadních proroků (Studium 10), Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2016, str. 115-132.


(s H. Gonzalezem), „Nejutištěnější ze stáda“ nebo „obchodníci s bravem“? (Za 11,7.11), in M. Prudký a kol., Obtížné oddíly Zadních proroků (Studium 10), Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2016, str. 213-226.


Aspects of Prologue Formulae in Kings, in M. Oeming – P. Sláma (ed.), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History (Beiträge zum Verstehen der Bibel), Zürich: LIT, 2015, str. 159-174.


(s H. Gonzalezem), Lectio difficilior potior ? Zacharie 11,7a.11b dans le texte massorétique et la Septante, in T. Römer – M. Langlois (ed.), Épigraphie, archéologie et histoire textuelle de la Bible hébraïque (Semitica 56), Paris: Maisonneuve, 2014, str. 333-357.


Dům Hospodinův a Dům Davidův (2S 7), in M. Prudký – J. Heller a kol., Obtížné oddíly Předních proroků (Studium 7), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, str. 195-207.


(s M. Prudkým), Literární a teologický charakter Předních proroků – tzv. deuteronomistické dějepravné dílo, in M. Prudký – J. Heller a kol., Obtížné oddíly Předních proroků (Studium 7), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, str. 367-381.


Une dynastie en crise. La promesse dynastique en 2 Samuel 7 comme réaction à l’Exil, Transeuphratène 42 (2012), str. 81-97.


(s T. Römerem), Jesus, Son of Joseph and Son of David, in the Gospels, in M. Tait, P. Oakes (ed.). The Torah in the New Testament. Papers Delivered at the Manchester–Lausanne Seminar of June 2008 (LNTS 401), London: T&T Clark, 2009, str. 65-81.


Kořen hořkosti. Písmo a dějiny podle Slavomila C. Daňka, SAT 11 (2007), str. 32-44.


Israel’s Alliance with the Enemies of Egypt in Exodus 1,10, in T. Römer (ed.), La construction de la figure de Moïse / The Construction of the Figure of Moses (Transeu.S 13), Paris: Gabalda, 2007, str. 156-167.

Slovníková hesla:

Kish (Person). 1. Father of Saul, EBR 15, sl. 345-347.

Kish (Person). 2. Son of Mahli, EBR 15, sl. 347-348.

Kish (Person). 3. Son of Abdi, EBR 15, sl. 348-349.

Kish (Person). 4. Ancestor of Mordecai, EBR 15, sl. 349-350.

Kish (Person). 5. Son of Jeiel and Maacah, EBR 15, sl. 350-351.

Jonadab (Son of Shimeah), EBR 14, sl. 563-565.

Jonadab (Son of Rechab. I. Hebrew Bible/Old Testament), EBR 14, sl 565-567.

Jonathan (Son of Saul). I. Hebrew Bible/Old Testament, EBR 14, sl. 613-618.

Jonathan 4. Uncle of David, EBR 14, sl. 606.

Jonathan 5. Son of Shimei, EBR 14, sl. 606-608.

Jonathan 6. Champion of David, EBR 14, sl. 608-609.

Eliphelet. Son of David (i a ii), EBR 7, sl. 735-736.

Elishua, EBR 7, sl. 753.

Daniel. 1. Son of David, EBR 6, sl. 84-85.

Doeg the Edomite. I. Hebrew Bible/Old Testament, EBR 6, sl. 1029-1031.

Abigail (Sister of David), in H.-J. Klauck, et al. (vyd.), EBR 1, sl. 81-82.

Recenze:

Michael Avioz, Nathan's Oracle (2 Samuel 7) and Its Interpreters, RBL 2007 (http://www.bookreviews.org).

Popularizace:

La Bible à travers les langues et les siècles, in Mésha et la Bible. Quand une pierre raconte l’Histoire, Paris: Collège de France, 2018 (katalog k výstavě).

Editor:

J.-D. Macchi – C. Nihan – T. Römer – J. Rückl, Les recueils prophétiques de la Bible, Origines, milieux, et contexte proche-oriental, Le Monde de la Bible  (MdB 64), Genève, Labor et Fides, 2012.


O. Macek – J. Rückl, Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání, SAT 11 (2007).Poslední změna: 2. leden 2020 13:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám