Petr Pokorný 1933-2020

prof. ThDr. Petr Pokorný, DrScProfesor Petr Pokorný byl jeden z nejdéle sloužících zaměstnanců fakulty v celé její historii. Na ETF UK působil nepřetržitě od roku 1968 až do své smrti v lednu 2020.


___________________________________Curriculum vitae


Školy, kvalifikace, práce


2000-2020: ředitel Centra biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze

1993 doktor historických věd (DrSc.) - obor řecká literatura

1968-2020: učitel na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (do 1990 pod názvem Komenského evangelická bohoslovecká fakulta); 1968 odborný asistent; 1970 jmenován docentem na základě habilitace podané 1962 a obhájené 1967; od roku 1972 profesor,

1990-2005: vedoucí katedry Nového zákona,

1990-1996 proděkan

1996-1999 děkan

1968 kandidát historických věd (CSc.) - obor řecká literatura (Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV - prof. Ladislav Varcl)

1967 pověřený docent Nového zákona na univerzitě v Greifswaldu

1967 obhajoba habilitace v oboru biblické vědy - Nový zákon (podána 1962, obhajoba povolena 1967)

1966 povolán na místo docenta v Sprachenkonviktu v Berlíně (nástupce prof. E. Jüngela) - čs. úřady nepovolily

1966-1967 externí lektor řečtiny na Evangelické teologické fakultě

1964 stipendium Haardtovy nadace pro antiku ve Vandoeuvres u Ženevy; trimestr postgraduálního studia v Oxfordu (prof. G. D. Kilpatrick; koptština prof. Jaroslav Černý)

1963 promoce ThDr. (disertace podána 1959 (prof. Josef B. Souček), obhajoba povolena 1963)

1958-1959 mimořádné studium řečtiny na filozofické fakultě UK (prof. Karel Svoboda); část semestru na univerzitě v Bonnu

1955-1967 služba v Českobratrské církvi evangelické (vikář v Praze na Vinohradech, 1960 farářská zkouška, farář v Praze-Vršovicích)

1955-1957 vojenská služba

1951-1955 studium na Evangelické teologické fakultě v Praze (tehdejší název Komenského evangelická bohoslovecká fakulta)

1939-1951 obecná škola a klasické gymnázium v Brně (maturita na Akademickém gymnáziu v Praze)


Hostovské profesury a badatelské pobyty


2004 - Princeton Theological Seminary, Princeton (USA); hostující profesor, 1 semestr

1978 Expedice Nag Hammádí III (Egypt) s Claremont Graduate School (USA, patronace UNESCO) - účastník

1986 Pittsburgh Theological Seminary a Duquesne University Pittsburgh; jeden trimestr hostující profesor

1987 přednášky v letním postgraduálním kurzu Princetonského teologického semináře

1988 Archeologická praxe Německého evangelického archeologického ústavu v Jordánsku a v Izraeli - účastník

1988-1989 univerzita v Tübingen - zastupující profesor

1992 Pittsburgh Theological Seminary - jeden trimestr hostující profesor

1995-1996 univerzita Tübingen - pracovní pobyt (součást Humboldtovy ceny)

2000 tamtéž - druhá část pracovního pobytu

2003-2004 Princeton: Center of Theological Inquiry - pracovní pobyt


Jednotlivé hostovské přednášky a kratší přednáškové řady na více než čtyřiceti univerzitách v Německu. Švýcarsku, Rakousku, Anglii, Skotsku, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Rusku, Maďarsku, na Maltě, ve Spojených státech, na Slovensku a ovšem v Česku


Práce v odborných, státních a církevních institucích


2002 - 2020: člen vědecké rady Ústavu pro klasická studia AVČR

1998-2002 členy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj

1996 - 2020: člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

1985 - 2004: s jedním přerušením člen teologického odboru synodní rady českobratrské církve evangelické

1975-1996 člen překladatelského výboru (ERTC, později EUMESCOT) Spojených biblických společností (UBS)

1992-1996 jeho předseda a současně předseda Vědeckého fóra (UBS Scholarly forum)

1972-2001 člen kuratoria nadace H.-J. Iwanda v Beienrode

1967 zvolen členem mezinárodní oborové organizace Studiorum Novi Testamenti Societas, 1974-1978 a 1993-1996 člen výboru, 1994-1995 prezident


Členství v edičních radách - viz bibliografie


Ceny a čestné funkce


2005 státní vyznamenání ČR Za zásluhy

2003 oborová medaile Josefa Dobrovského Akademi věd ČR

2003 zlatá medaile Univerzity Karlovy

2000 Dr. theol. h. c. reformované univerzity G. Károlyho v Budapešti

1999 Cena ministra školství (MŠMT) ČR za výzkum, Praha

1998 Dr. theol. h. c. univerzity v Bonnu

1995 Humboldtova cena za celoživotní dílo, Bamberg / Bonn

1995 zvolen zahraničním členem historicko-filologické třídy Akademie věd v Göttingen

1992 zvolen v Madridu prezidentem Studiorum Novi Testamenti Societas na období 1994-1995

1986 jmenován zahraničním členem americké Society of Biblical Literature


Rodina


1961 svatba s Věrou roz. Kellerovou (1969 PhDr., 1972 musela kvůli manželovu povolání opustit UK, 1990 rehabilitována, 1997 předložila habilitaci a 1998 jmenována docentkou dětské psychologie)

1963 narozena dcera Marie (dnes Mgr. M. Ortová)

1965 narozena dcera Anna (dnes A. Jelínková)

1973 narozena dcera Kateřina (dnes K. Čapková, Ph.D.)

1980 narozen syn Petr

11 vnoučat


Poslední změna: 3. únor 2020 15:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám