prof. Petr Pokorný, DrSc, 1933-2020


Profesor Petr Pokorný byl jeden z nejdéle sloužících zaměstnanců fakulty v celé její historii. Na ETF UK působil nepřetržitě od roku 1968 až do své smrti v lednu 2020.


Wikipedia

Curriculum vitae


Školy, kvalifikace, práce:


 • 2000-2020: ředitel Centra biblických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze

 • 1993 doktor historických věd (DrSc.) - obor řecká literatura

 • 1968-2020: učitel na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (do 1990 pod názvem Komenského evangelická bohoslovecká fakulta); 1968 odborný asistent; 1970 jmenován docentem na základě habilitace podané 1962 a obhájené 1967; od roku 1972 profesor,

 • 1990-2005: vedoucí katedry Nového zákona,

 • 1990-1996 proděkan

 • 1996-1999 děkan

 • 1968 kandidát historických věd (CSc.) - obor řecká literatura (Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV - prof. Ladislav Varcl)

 • 1967 pověřený docent Nového zákona na univerzitě v Greifswaldu

 • 1967 obhajoba habilitace v oboru biblické vědy - Nový zákon (podána 1962, obhajoba povolena 1967)

 • 1966 povolán na místo docenta v Sprachenkonviktu v Berlíně (nástupce prof. E. Jüngela) - čs. úřady nepovolily

 • 1966-1967 externí lektor řečtiny na Evangelické teologické fakultě

 • 1964 stipendium Haardtovy nadace pro antiku ve Vandoeuvres u Ženevy; trimestr postgraduálního studia v Oxfordu (prof. G. D. Kilpatrick; koptština prof. Jaroslav Černý)

 • 1963 promoce ThDr. (disertace podána 1959 (prof. Josef B. Souček), obhajoba povolena 1963)

 • 1958-1959 mimořádné studium řečtiny na filozofické fakultě UK (prof. Karel Svoboda); část semestru na univerzitě v Bonnu

 • 1955-1967 služba v Českobratrské církvi evangelické (vikář v Praze na Vinohradech, 1960 farářská zkouška, farář v Praze-Vršovicích)

 • 1955-1957 vojenská služba

 • 1951-1955 studium na Evangelické teologické fakultě v Praze (tehdejší název Komenského evangelická bohoslovecká fakulta)

 • 1939-1951 obecná škola a klasické gymnázium v Brně (maturita na Akademickém gymnáziu v Praze)


Hostovské profesury a badatelské pobyty:


 • 2004 - Princeton Theological Seminary, Princeton (USA); hostující profesor, 1 semestr

 • 1978 Expedice Nag Hammádí III (Egypt) s Claremont Graduate School (USA, patronace UNESCO) - účastník

 • 1986 Pittsburgh Theological Seminary a Duquesne University Pittsburgh; jeden trimestr hostující profesor

 • 1987 přednášky v letním postgraduálním kurzu Princetonského teologického semináře

 • 1988 Archeologická praxe Německého evangelického archeologického ústavu v Jordánsku a v Izraeli - účastník

 • 1988-1989 univerzita v Tübingen - zastupující profesor

 • 1992 Pittsburgh Theological Seminary - jeden trimestr hostující profesor

 • 1995-1996 univerzita Tübingen - pracovní pobyt (součást Humboldtovy ceny)

 • 2000 tamtéž - druhá část pracovního pobytu

 • 2003-2004 Princeton: Center of Theological Inquiry - pracovní pobyt


Jednotlivé hostovské přednášky a kratší přednáškové řady na více než čtyřiceti univerzitách v Německu. Švýcarsku, Rakousku, Anglii, Skotsku, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Rusku, Maďarsku, na Maltě, ve Spojených státech, na Slovensku a ovšem v Česku


Práce v odborných, státních a církevních institucích:


 • 2002 - 2020: člen vědecké rady Ústavu pro klasická studia AVČR

 • 1998-2002 členy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj

 • 1996 - 2020: člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

 • 1985 - 2004: s jedním přerušením člen teologického odboru synodní rady českobratrské církve evangelické

 • 1975-1996 člen překladatelského výboru (ERTC, později EUMESCOT) Spojených biblických společností (UBS)

 • 1992-1996 jeho předseda a současně předseda Vědeckého fóra (UBS Scholarly forum)

 • 1972-2001 člen kuratoria nadace H.-J. Iwanda v Beienrode

 • 1967 zvolen členem mezinárodní oborové organizace Studiorum Novi Testamenti Societas, 1974-1978 a 1993-1996 člen výboru, 1994-1995 prezident


Členství v edičních radách - viz bibliografie


Ceny a čestné funkce:


 • 2005 státní vyznamenání ČR Za zásluhy

 • 2003 oborová medaile Josefa Dobrovského Akademi věd ČR

 • 2003 zlatá medaile Univerzity Karlovy

 • 2000 Dr. theol. h. c. reformované univerzity G. Károlyho v Budapešti

 • 1999 Cena ministra školství (MŠMT) ČR za výzkum, Praha

 • 1998 Dr. theol. h. c. univerzity v Bonnu

 • 1995 Humboldtova cena za celoživotní dílo, Bamberg / Bonn

 • 1995 zvolen zahraničním členem historicko-filologické třídy Akademie věd v Göttingen

 • 1992 zvolen v Madridu prezidentem Studiorum Novi Testamenti Societas na období 1994-1995

 • 1986 jmenován zahraničním členem americké Society of Biblical Literature


Rodina:


 • 1961 svatba s Věrou roz. Kellerovou (1969 PhDr., 1972 musela kvůli manželovu povolání opustit UK, 1990 rehabilitována, 1997 předložila habilitaci a 1998 jmenována docentkou dětské psychologie)

 • 1963 narozena dcera Marie (dnes Mgr. M. Ortová)

 • 1965 narozena dcera Anna (dnes A. Jelínková)

 • 1973 narozena dcera Kateřina (dnes K. Čapková, Ph.D.)

 • 1980 narozen syn Petr

 • 11 vnoučat


Poslední změna: 7. únor 2022 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám