Katedra systematické teologie

Vedoucí katedry systematické teologie:

prof. ThDr. Jan Štefan

221 988 317


Katedra systematické teologie chce přispět svým podílem na plnění společného úkolu systematické teologie: promýšlení a předávání křesťanské věrouky dalším generacím. Činí tak v regionu, který kdysi prošel ranou reformací, poté úspěšnou protireformací a v nedávné době reálným socialismem; v sekularizované zemi, kde dnes křesťané tvoří menšinu a církve se nacházejí na okraji společnosti.

Lidé na katedře


vedoucí

prof. ThDr. Jan Štefan

docenti

doc. ThDr. Petr Macek

doc. Petr Gallus, Ph.D.

odborný asistent

Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.

pomocná vědecká síla

doktorandi

Mgr. Filip Taufer

školitel doc. Gallus

"Umenie ako podoba nenáboženskej spirituality: Richard Kearney"

Mgr. Martin Grombiřík

školitel doc. Gallus

"Hledání milostivého Boha v 21. století.

Soteriologické přístupy tzv. „Radikální ortodoxie“ z pohledu luterské teologie"Poslední změna: 1. červen 2023 01:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám