Katedra systematické teologie

Vedoucí katedry systematické teologie:

prof. ThDr. Jan Štefan

221 988 317


[krátce o katedře]


Lidé na katedře


vedoucí

prof. ThDr. Jan Štefan

docent

doc. ThDr. Petr Macek

odborný asistent

Mgr. Petr Gallus, Ph.D.

Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.

pomocná vědecká síla

doktorandi

ThLic. Ing. František Mikeš, Ph.D.

školitel doc. Macek

"Felix M. Davídek – His Interdisciplinary Theology, Praxis and Relevance Today"

Mgr. Filip Taufer

školitel dr. Gallus

"Umenie ako podoba nenáboženskej spirituality: Richard Kearney"Poslední změna: 14. říjen 2021 14:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám