Katedra systematické teologie

Vedoucí katedry systematické teologie:

prof. ThDr. Jan Štefan

221 988 317


Katedra systematické teologie chce přispět svým podílem na plnění společného úkolu systematické theologie: promýšlení a předávání křesťanské věrouky dalším generacím. Činí tak v regionu, který kdysi prošel ranou reformací, poté úspěšnou protireformací a v nedávné době reálným socialismem; v sekularizované zemi, kde dnes křesťané tvoří menšinu a církve se nacházejí na okraji společnosti.

Lidé na katedře


vedoucí

prof. ThDr. Jan Štefan

docenti

doc. ThDr. Petr Macek

doc. Petr Gallus, Ph.D.

odborný asistent

Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.

pomocná vědecká síla

doktorandi

ThLic. Ing. František Mikeš, Ph.D.

školitel doc. Macek

"Felix M. Davídek – His Interdisciplinary Theology, Praxis and Relevance Today"

Mgr. Filip Taufer

školitel doc. Gallus

"Umenie ako podoba nenáboženskej spirituality: Richard Kearney"Poslední změna: 8. únor 2022 12:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám