Lidé na katedře

Učitelé


Vedoucí katedry

prof. ThDr. Jan Štefan


Docent

doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.


Odborní asistenti

Mgr. Petr Gallus, Th.D.

osobní stránky


Mgr. Ondřej Kolář, Th.D.
Doktorandi katedry

 • Mgr. Jiří Šamšula - 5. ročník distančního studia,

  školitel prof. Štefan

  • Téma: Současná německá evangelická neoliberální theologie


 • Mgr. Kristýna Kupfová- 3. ročník prezenčního studia,

  školitel prof. Štefan

  • Téma: Sestoupení Ježíše Krista do pekel na pozadí starozákonní theologie a z hlediska současných nejvýraznějších soteriologických přístupů


 • Mgr. Radek Labaj

  školitel doc. Macek

  • Téma: Konec všech věcí - antropologické a teleologické aspekty kosmologie v dialogu teologie, filosofie a vědy


 • Mgr. Pavel Roubík

  školitel prof. Štefan

  • Téma: theologie F. Mildenbergera

 • ThLic. Ing. František Mikeš, Ph.D.

  školitel doc. Macek

  • Téma: Felix M. Davídek – His Interdisciplinary Theology, Praxis and Relevance Today

Pomocná vědecká síla

benjo.roll@gmail.com


Historie katedry


Poslední změna: 6. červen 2017 15:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám