PhDr. Eva Mašková, Ph.D.

vyučující na katedře sociální práce


221 988 502

5. patro, č. dv. 508

konzultační hodiny


ORCID:

ResearcherID:

Scopus ID:


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

Academia.eduEva Mašková je absolventkou jednooborové Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr., 2013) s odbornou specializací v Klinické psychologii (PhDr., 2015), kde se dlouhodobě věnovala problematice somatického onemocnění a jeho psychologickým důsledkům. Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala studium Sociální pedagogiky (Bc., 2009), navazující obor Psychosociální studia (Mgr., 2011) a doktorský program na katedře Systematické teologie se zaměřením na Psychologii náboženství (Ph.D., 2016). Ve své disertační práci se zaměřila na studium fenoménu náboženské konverze z pohledu psychologie náboženství a autentických výpovědí konvertitů.


Od roku 2017 působí jako odborná asistentka na Katedře sociální práce ETF UK. Přednáší vybranou psychologickou problematiku na ČVUT a VOŠ se zdravotnickým zaměřením. Ve své odborné práci se věnuje klinické psychologii, psychologii osobnosti a interdisciplinárnímu protnutí teologie a psychologie s jeho praktickými přesahy.

VÝBER Z BIBLIOGRAFIE


Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


MAŠKOVÁ, E. Quintus Septimius Florens Tertullianus a problematika náboženského obrácení. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Obsah – forma, Praha: KTF Univerzita Karlova, 2017. ISBN 978-80-87922-10-1.


MAŠKOVÁ, E. Náboženská konverze v souvislosti se změnou osobnostní struktury. In Psychologické dny 2014: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie. Sborník příspěvků z konference Psychologické dny, 11. - 13. září 2014, Olomouc. 2015, Praha: Českomoravská psychologická společnost.


MAŠKOVÁ, E. Náboženská zkušenost a prožitek obrácení v hnutí pietismu. Odevzdáno k recenznímu řízení do Theologické revue, 2015.


MAŠKOVÁ, Eva. Reflexe současných pohledů na náboženskou konverzi. Theologická revue, 2014, roč. 85, č. 4, s. 537-550. ISSN 1211-7617.


MAŠKOVÁ, Eva. Hagiotherapy as a Sensitive Tool of Mission?. In: Central European Missiological Forum. 1 vyd. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, o.s., 2013, Neuveden, s. 51-54. ISBN 978-80-903986-6-5.


MAŠKOVÁ, Eva. Změna pohledu na náboženskou zkušenost v období sekularizace. Theologická revue, 2013, roč. 84, č. 4, s. 475-487. ISSN 1211-7617. MAŠKOVÁ, E. Hagioterapie jako citlivý prostředek misie? Misiologické info, 2012, roč. 4, č. 3, s. 25 – 28.


MAŠKOVÁ, Eva. Vybrané aspekty náboženské konverze. In: HUBÁLEK, Tomáš. Sborník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Epocha s. r. o., 2012, s. 386- 398. ISBN 978-80-7425-867-1.


MAŠKOVÁ, E. Obrat ve víře – obrat v člověku: Rozmanité pohledy na náboženskou konverzi. Theologická revue, 2012, roč. 83, č. 3, s. 360 – 368.


MAŠKOVÁ, Eva. Konverze apoštola Pavla ve světle NZ svědectví a pokus o psychologickou sondu do profilu jeho osobnosti. In: BADURA, Ján - BIELA, Adriána - SCHÖN, Richard. Jednota v mnohosti. 1 vyd. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2012, s. 111-129. ISBN 978-80-88827-43-6.


Poslední změna: 17. únor 2022 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám