Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.

vyučující na katedře sociální práce



ORCID: 0000-0003-4173-5399

Researcher ID: AAD-5961-2022

SCOPUS ID: 57216763294


Profil v SIS (předměty, rozvrh)

WhoIs

ResearchGate


Specializace:

Náhradní rodinná péče, deinstitucionalizace, profesionalita a hranice sociální práce, lidský rozvoj, kvalitativní výzkum


Absolvoval bakalářský studijní program Sociální práce na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, poté magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde v následujících letech v témže oboru absolvoval doktorský studijní program.


Dlouhodobě se věnuje zejména kvalitativnímu výzkumu v oblastech náhradní rodinné péče, deinstitucionalizace, hranic profesionálního výkonu sociální práce, lidského rozvoje a wellbeingu. Obhájil disertační práci na téma „Potencialita dětí v náhradní rodinné péči“ a dříve také působil v praxi sociální práce jako sociální pracovník náhradní rodinné péče v nestátní neziskové organizaci pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a odborná činnost evidována v databázi OBD.


 • ŘEZÁČ, K. 2022. Potencialita dětí v náhradní rodinné péči: ...od očekávání k autonomii. Plzeň: ZČU. ISBN 978-80-261-1073-6.

 • PAŘÍZKOVÁ, A., HIRT, T., GLAJCHOVÁ, A., RUMPÍK, V., ŘEZÁČ, K., PĚCHOTA, J., GALETA, P. 2022. Metodika analýzy integračních potřeb držitelů mezinárodní ochrany. Plzeň: ZČU. ISBN 978-80-261-1140-5.

 • TOVARYŠOVÁ, K., ŘEZÁČ, K. 2022. Postoje sociálních pracovníků k odlišnosti příbuzenských a nepříbuzenských pěstounů. Sociální práce, 22(3), 40-58. ISSN 1213-6204.

 • ŘEZÁČ, K. 2021. Hranice spolupráce v sociální práci v kontextu náhradní rodinné péče. Sociální práce, 21(5), 89-105. ISSN 1213-6204.

 • ŘEZÁČ, K. 2021. Quality of Life in the Time of Coronavirus from the Perspective of Social Work. Caritas et Veritas, 11(1), 98-108. ISSN 1805-0948.

 • KÁŇOVÁ, Š., BEADLE-BROWN, J., JANYŠKOVÁ, K., ŘEZÁČ, K. 2021. Implementation of UN CRPD Article 19 in the Czech Republic: Mapping the availability and nature of community-based services for people with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(5), 1270-1271. ISSN 1468 3148.

 • ŘEZÁČ, K. 2020. Koncepce očekávání jako komplexní evaluační nástroj v sociálních vědách. Sociální práce, 20(6), 23-34. ISSN 1213-6204.

 • ŘEZÁČ, K. 2019. The Concept of Capability Approach and Its Implications Strengthening the Humanity of (not only) Social Work. Caritas et Veritas, 9(2), 49-60. ISSN 1805-0948.

 • ŘEZÁČ, K. 2019. Dilemata doprovázení pěstounských rodin. Listy sociální práce, 7(19), 18-19. ISSN 2336-2332.

 • NÁVRÁTIL, P., KAŇÁK, J., KLÁPŠŤOVÁ, Z., NAVRÁTILOVÁ, J., PTÁČEK, L., ŘEZÁČ, K. 2017. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). Praha: MPSV. ISBN 978-80-7421-137-9.

 • ŘEZÁČ, K. 2017. Hranice profesionálního vztahu. Socioterapia a psychoterapia, 5(4), 13-14. ISSN 1331-713X.

 • ŘEZÁČ, K. 2016. Dopady diskurzů sociální práce na doprovázející organizace pěstounské péče. Sociální práce, 16(6),86-96. ISSN 1213-6204



Poslední změna: 15. listopad 2023 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám