Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.

Senior Lecturer in the Department of Social WorkORCID: 0000-0003-4173-5399

Researcher ID: AAD-5961-2022

SCOPUS ID: 57216763294


Profile in SIS (classes, schedule)

WhoIs

ResearchGate


Specialisation:

Alternative family care, deinstitutionalization, professionalism and boundaries of social work, human development, qualitative research


He graduated from the Bachelor's degree programme in Social Work at the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Plzeň, and then from the Master's degree programme in Social Policy and Social Work at the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno, where he completed his doctoral studies in the same field in the following years.


His long-term research interests include qualitative research in the areas of foster family care, deinstitutionalization, the boundaries of professional social work practice, human development and well-being. He defended his dissertation on "Potentiality of children in foster family care" and previously also worked in social work practice as a social worker in foster family care in a non-governmental non-profit organization in charge of social protection of children.

Select Bibliography

Publishing and other professional activities registered in database OBD.


 • ŘEZÁČ, K. 2022. Potencialita dětí v náhradní rodinné péči: ...od očekávání k autonomii. Plzeň: ZČU. ISBN 978-80-261-1073-6.

 • PAŘÍZKOVÁ, A., HIRT, T., GLAJCHOVÁ, A., RUMPÍK, V., ŘEZÁČ, K., PĚCHOTA, J., GALETA, P. 2022. Metodika analýzy integračních potřeb držitelů mezinárodní ochrany. Plzeň: ZČU. ISBN 978-80-261-1140-5.

 • TOVARYŠOVÁ, K., ŘEZÁČ, K. 2022. Postoje sociálních pracovníků k odlišnosti příbuzenských a nepříbuzenských pěstounů. Sociální práce, 22(3), 40-58. ISSN 1213-6204.

 • ŘEZÁČ, K. 2021. Hranice spolupráce v sociální práci v kontextu náhradní rodinné péče. Sociální práce, 21(5), 89-105. ISSN 1213-6204.

 • ŘEZÁČ, K. 2021. Quality of Life in the Time of Coronavirus from the Perspective of Social Work. Caritas et Veritas, 11(1), 98-108. ISSN 1805-0948.

 • KÁŇOVÁ, Š., BEADLE-BROWN, J., JANYŠKOVÁ, K., ŘEZÁČ, K. 2021. Implementation of UN CRPD Article 19 in the Czech Republic: Mapping the availability and nature of community-based services for people with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 34(5), 1270-1271. ISSN 1468 3148.

 • ŘEZÁČ, K. 2020. Koncepce očekávání jako komplexní evaluační nástroj v sociálních vědách. Sociální práce, 20(6), 23-34. ISSN 1213-6204.

 • ŘEZÁČ, K. 2019. The Concept of Capability Approach and Its Implications Strengthening the Humanity of (not only) Social Work. Caritas et Veritas, 9(2), 49-60. ISSN 1805-0948.

 • ŘEZÁČ, K. 2019. Dilemata doprovázení pěstounských rodin. Listy sociální práce, 7(19), 18-19. ISSN 2336-2332.

 • NÁVRÁTIL, P., KAŇÁK, J., KLÁPŠŤOVÁ, Z., NAVRÁTILOVÁ, J., PTÁČEK, L., ŘEZÁČ, K. 2017. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). Praha: MPSV. ISBN 978-80-7421-137-9.

 • ŘEZÁČ, K. 2017. Hranice profesionálního vztahu. Socioterapia a psychoterapia, 5(4), 13-14. ISSN 1331-713X.

 • ŘEZÁČ, K. 2016. Dopady diskurzů sociální práce na doprovázející organizace pěstounské péče. Sociální práce, 16(6),86-96. ISSN 1213-6204.Last change: November 15, 2023 11:36 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on:  
Contact Us
Contact

Charles University

Protestant Theological Faculty

Černá 646/9

110 00 Prague 1

Czech Republic


Dean's Office:

(+420) 221 988 216


Office for International Relations:

(+420) 221 988 211


How To Reach Us