Okruhy otázek k bak. zkouškám SPP - ETF

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám SPP v rámci tzv. "nové akreditace" na ETF ze Sociální práce.


Studenti si losují vždy dvě otázky, po jedné z každé skupiny. Mají 15-20 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Okruhy otázek k bakalářským zkouškám SPP v rámci tzv. "nové akreditace" na ETF z "Pastorační práce"


Studenti si losují jednu otázku. Mají 15-20 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Bakalářské zkoušky se budou konat ve dnech 18.-19. 6. 2019 a 17.-18. 9.2019 (přihlášení k bakalářským zkouškám viz Harmonogram AR)


Studenti se mohou přihlásit ke státní závěrečné zkoušce až po odevzdání bakalářské práce. Obhajoba bakalářské práce se koná jako poslední část, tedy po úspěšném absolutoriu zkoušek ze Sociální práce a z Pastorační práce (viz studijní plán SPP). Jednotlivé zkoušky je možno skládat v jednom termínu, případně v různých termínech.
Poslední změna: 25. září 2020 11:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám