Okruhy otázek k bak. zkouškám SPP - ETF

Okruhy otázek k bakalářským zkouškám SPP v rámci tzv. "nové akreditace" na ETF ze Sociální práce.


Studenti si losují vždy dvě otázky, po jedné z každé skupiny. Mají 20-30 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Okruhy otázek k bakalářským zkouškám SPP v rámci tzv. "nové akreditace" na ETF z Pastorační práce.

Zde v PDF

(úprava 31. 10. 2023)

Studenti si losují jednu otázku. Mají 20-30 minut na přípravu. Proto se ve vlastním zájmu dostavte s dostatečným předstihem před termínem.


Bakalářské zkoušky se konají v termínech dle Harmonogramu AR.


Studenti se mohou přihlásit ke státní závěrečné zkoušce až po odevzdání bakalářské práce. Obhajoba bakalářské práce se koná jako poslední část, tedy po úspěšném absolutoriu zkoušek ze Sociální práce a z Pastorační práce (viz studijní plán SPP).
Poslední změna: 8. listopad 2023 13:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám