Pro uchazečeDen otevřených dveří s informacemi o studiu pro všechny obory se uskuteční v pondělí 27. ledna 2020.


a) Bakalářské a magisterské obory pro rok 2020/21

Veškeré informace o studijních programech na ETF UK, podmínkách přijetí, podobě přijímacích zkoušek, nezbytných dokladech a poplatcích jsou zveřejněné na webu UK. Zde je možno podat i přihlášku ke studiu.


Termín podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je 31. 3. 2020.


Termíny přijímacích zkoušek v červnu 2020 budou upřesněny dle počtu přihlášených uchazečů.


Bakalářské programy:

Evangelická teologie

Pastorační a sociální práce

Teologie křesťanských tradic


Navazující magisterské programy:

Evangelická teologie (v ČJ i AJ)

Teologie - spiritualita - etika

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika


Další informace o jednotlivých studijních programech viz web ETFb) Doktorské obory v akademickém roce 2020/21

Informace o doktorských studijních programech, podmínky pro přijetí ke studiu, informace o průběhu přijímacího řízení a online formulář přihlášky jsou zveřejněny na webu UK - přijímací řízení.

Bližší informace o doktorském studiu jsou také na webu ETF. Prosíme, věnujte jim pozornost.


Nejbližší termín pro podání přihlášky do doktorských studijních programů je do 31. 12. 2019 (zahájení studia od 1. 3. 2020).

Další termín bude ke 30. 4. 2020.c) Přijímací řízení


Přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/21 se budou konat tak, jak je popsáno v informacích o přijímacím řízení.


Studenti s postižením - se speciálními potřebami: Informace ZDE

Informace o možnosti modifikace přijímací zkoušky ZDE

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami - Ladislav Beneš, Dr


Pro více informací se prosím obraťe přímo na kontakty studijního oddělení ZDE, případně se obraťte na proděkana pro studijní záležitosti: , tel. 221 988 415.


Vzorové testy k přijímacím zkouškám:d) Uznání zahraničního VŠ vzdělání – nostrifikace


Více informací přímo na webu Univerzity Karlovy ZDE.e) Výsledky přijímacích zkoušek pro ak. rok 2020/21


Výsledky přijímacích zkoušek I. kolo: xxx 2020

Bakalářský studijní program Evangelická teologie:

Pastorační a sociální práce:

Teologie křesťanských tradic:

K omunitní krizová a pastorační práce - diakonika:

Teologie - spiritualita - etika:


Výsledky přijímacích zkoušek v náhradním termínu: xxx 2020


Výsledky přijímacích zkoušek II. kolo:

Bakalářský studijní program Evangelická teologie:

Pastorační a sociální práce:

Teologie křesťanských tradic:

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika:

Teologie - spiritualita - etika:
Poslední změna: 12. listopad 2019 18:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám