Pro uchazeče - základní informace

Programy studia na rok 2021/22a) Bakalářské a magisterské studijní programy


Bakalářské programy:

Evangelická teologie

Sociální a pastorační práce

Teologie křesťanských tradic


Navazující magisterské programy:

Evangelická teologie (v ČJ i AJ)

Teologie - spiritualita - etika

Komunitní krizová a pastorační práce - Diakonika


Veškeré informace o studijních programech na ETF UK, podmínkách přijetí, podobě přijímacích zkoušek, nezbytných dokladech a poplatcích jsou zveřejněné na webu UK, kde můžete podat i přihlášku ke studiu.
Doktorské obory


Informace o doktorských studijních programech, podmínky pro přijetí ke studiu, informace o průběhu přijímacího řízení a online formulář přihlášky jsou zveřejněny na webu UK - přijímací řízení.

Bližší informace o doktorském studiu jsou také na webu ETF. Prosíme, věnujte jim pozornost.


Nejbližší termín pro podání přihlášky do doktorských studijních programů je 30. 4. 2021 (zahájení studia od podzimu 2021).Přijímací řízení


Přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/22 se budou konat tak, jak je popsáno v informacích o přijímacím řízení.


Studenti s postižením - se speciálními potřebami: Informace ZDE

Informace o možnosti modifikace přijímací zkoušky ZDE

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami - Ladislav Beneš, Dr


Na Karlovku: stránka, kde se dozvíte, proč si ke studiu vybrat právě UK


V listopadu 2020 proběhla společná kampaň všech 17 fakult Univerzity Karlovy a cílem představit uchazečům, proč studim na nejstarší univerzitě ve střední Evropě je jednoznačně dobrá volba. Vizitku naší fakulty najdete ZDE, vizitku celé univerzity ZDE.


Studijní oddělení - zašlete dotaz


Pro více informací se prosím obraťe přímo na kontakty studijního oddělení ZDE, případně se obraťte na proděkana pro studijní záležitosti: , tel. 221 988 415.


Uznání zahraničního VŠ vzdělání – nostrifikace


Více informací na webu ETF UK ZDE

případně na webu Univerzity Karlovy ZDE.d) Výsledky přijímacích zkoušek pro ak. rok xxx/xxxVýsledky přijímacích zkoušek I. kolo: xxx

Bakalářský studijní program Evangelická teologie:

Sociální a pastorační práce:

Teologie křesťanských tradic:

K omunitní krizová a pastorační práce - diakonika:

Teologie - spiritualita - etika:


Výsledky přijímacích zkoušek v náhradním termínu: xxx


Výsledky přijímacích zkoušek II. kolo:

Bakalářský studijní program Evangelická teologie:

Sociální a pastorační práce:

Teologie křesťanských tradic:

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika:

Teologie - spiritualita - etika:
Poslední změna: 15. únor 2021 18:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám