Pro uchazeče

INFORMACE o VŠECH bakalářských, magisterských i doktorských oborech otevíraných v akademickém roce 2019/20 a podmínkách přijetí ZDE


Termín podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je 31. 3. 2019.

Termín pro podání přihlášky do doktorských studijních programů je 30. 4. 2019.


Bližší informace o doktorském studiu zde.


Přijímací zkoušky pro AR 2019/20 se budou konat tak, jak je popsáno v informacích o přijímacím řízení.


Informace: viz kontakty studijního oddělení ZDE, případně se obraťte na proděkana pro studijní záležitosti.


Uznání zahraničního VŠ vzdělání – nostrifikace


Uchazeče oboru Pastorační a sociální práce, kteří se hlásí v AR 2019/20 na ETF z některé ze smluvních vyšších odborných škol, a hodlají žádat o uznání některých dříve splněných studijních povinností, upozorňujeme, že s největší pravděpodobností bude toto uznání vázané na předchozí rozdílové zkoušky. Které se konají během prvních dvou týdnů v září.


Výsledky přijímacích zkoušek II. kolo 30.8. a 3.-5.9.2018:

Bakalářský studijní program Evangelická teologie: ZDE

Pastorační a sociální práce ZDE

Teologie křesťanských tradic ZDE

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika: ZDE

Teologie - spiritualita - etika: ZDE


Výsledky přijímacích zkoušek 4.-7.6.2018:

Bakalářský studijní program Evangelická teologie: ZDE

Pastorační a sociální práce ZDE

Teologie křesťanských tradic ZDE

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika: ZDE

Teologie - spiritualita - etika: ZDE


Vzorové testy k přijímacím zkouškám:


Poslední změna: 18. leden 2019 00:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočkyID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám