Pro uchazeče
a) Bakalářské a magisterské obory pro rok 2019/20

ETF UK vyhlašuje DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (II. kolo "přijímaček") do všech bakalářských a navazujících magisterských oborů s termínem odevzdání přihlášek do 11. 8. 2019. Přijímací zkoušky do bakalářského programu Evangelická teologie budou 27. 8., do ostatních programů 2. - 5. 9. 2019. Bližší informace o studijních programech, termínech, poplatcích a podmínkách přijetí ZDE.


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Termín podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je 11. 8. 2019.


Termíny přijímacích zkoušek v červnovém termínu 2019 jsou určeny takto:

3. 6. - bakalářský program Evangelická teologie, navazující magisterský v angličtině, dále Teologie - spiritualita - etika

4. 6. - Pastorační a sociální práce

5. 6. - Komunitní krizová a pastorační práce - Diakonikab) Doktorské obory v akademickém roce 2019/20


Kompletní informace o doktorském studiu, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, rovněž v informačním systému UK ZDE (ihned pod Bc. a Mgr. programy).


Termín pro podání přihlášky do doktorských studijních programů je 30. 4. 2019.c) Přijímací řízení


Přijímací zkoušky pro akademický rok 2019/20 se budou konat tak, jak je popsáno v informacích o přijímacím řízení.


Přijímací zkoušky 2019 - popis


Studenti s postižením - se speciálními potřebami: Informace ZDE

Informace o možnosti modifikace přijímací zkoušky ZDE

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami - Ladislav Beneš, Dr


Pro více informací se prosím obraťe přímo na kontakty studijního oddělení ZDE, případně se obraťte na proděkana pro studijní záležitosti: , tel. 221 988 415.


Vzorové testy k přijímacím zkouškám:d) Uznání zahraničního VŠ vzdělání – nostrifikace


Více informací přímo na webu Univerzity Karlovy ZDE.


Poznámka: Uchazeče oboru Pastorační a sociální práce, kteří se hlásí v AR 2019/20 na ETF z některé ze smluvních vyšších odborných škol, a hodlají žádat o uznání některých dříve splněných studijních povinností, upozorňujeme, že s největší pravděpodobností bude toto uznání vázané na předchozí rozdílové zkoušky. Konat se budou během prvních dvou týdnů v měsíci září.e) Výsledky přijímacích zkoušek pro ak. rok 2019/2020


Výsledky přijímacích zkoušek I. kolo: 3.-5.6.2019

Bakalářský studijní program Evangelická teologie:

Pastorační a sociální práce:

Teologie křesťanských tradic:

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika:

Teologie - spiritualita - etika:


Výsledky přijímacích zkoušek v náhradním termínu: 18.6.2019


Výsledky přijímacích zkoušek II. kolo:

Bakalářský studijní program Evangelická teologie:

Pastorační a sociální práce:

Teologie křesťanských tradic:

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika:

Teologie - spiritualita - etika:
Poslední změna: 6. červen 2019 18:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám