Pro uchazeče
a) Bakalářské a magisterské obory pro rok 2019/20


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Termín podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů je 31. 3. 2019.b) Doktorské obory v akademickém roce 2019/20


Kompletní informace o doktorském studiu, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, rovněž v informačním systému UK ZDE (ihned pod Bc. a Mgr. programy).


Termín pro podání přihlášky do doktorských studijních programů je 30. 4. 2019.c) Přijímací řízení


Přijímací zkoušky pro akademický rok 2019/20 se budou konat tak, jak je popsáno v informacích o přijímacím řízení.


Pro více informací se prosím obraťe přímo na kontakty studijního oddělení ZDE, případně se obraťte na proděkana pro studijní záležitosti: benes@etf.cuni.cz, tel. 221 988 415.


Vzorové testy k přijímacím zkouškám:d) Uznání zahraničního VŠ vzdělání – nostrifikace


Více informací přímo na webu Univerzity Karlovy ZDE.


POznámka: Uchazeče oboru Pastorační a sociální práce, kteří se hlásí v AR 2019/20 na ETF z některé ze smluvních vyšších odborných škol, a hodlají žádat o uznání některých dříve splněných studijních povinností, upozorňujeme, že s největší pravděpodobností bude toto uznání vázané na předchozí rozdílové zkoušky. Konat se budou během prvních dvou týdnů v měsíci září.e) Výsledky přijímacích zkoušek v předchozím roce


Výsledky přijímacích zkoušek II. kolo 30.8. a 3.-5.9.2018:

Bakalářský studijní program Evangelická teologie: ZDE

Pastorační a sociální práce ZDE

Teologie křesťanských tradic ZDE

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika: ZDE

Teologie - spiritualita - etika: ZDE


Výsledky přijímacích zkoušek 4.-7.6.2018:

Bakalářský studijní program Evangelická teologie: ZDE

Pastorační a sociální práce ZDE

Teologie křesťanských tradic ZDE

Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika: ZDE

Teologie - spiritualita - etika: ZDEPoslední změna: 19. březen 2019 17:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám