Teologie křesťanských tradic (Bc.)
Charakteristika oboru


Tříletý bakalářský studijní obor Teologie křesťanských tradic (6141R051) poskytuje základní teologické vzdělání, při kterém se ve všech teologických předmětech vyučují a porovnávají přístupy všech tří velkých křesťanských tradic: protestantské, katolické i pravoslavné.

Obor je určen studentům vysokých škol a ostatním zájemcům, kteří si znalosti a rozhled získaný v jiném oboru hodlají doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje praktický duchovní život s rozšířením znalostí Písma i dějin křesťanského myšlení a je doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. Studenti se seznámí jak s klasickými texty křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými trendy.


Profil absolventa


Absolventi jsou seznámeni s dějinami křesťanského myšlení v jeho sociologických a psychologických souvislostech, s podobou hlavních křesťanských tradic a jejich duchovního života (spirituality). Ovládají hermeneutiku křesťanských textů včetně biblických (v moderních jazycích), znají křesťanské morální učení a dovedou je aplikovat na aktuální společenské problémy. Jsou připraveni k interdisciplinárnímu dialogu z pozic ekumenicky orientovaného křesťanství. Uplatnění především jako "druhá odbornost", doplňující a rozšiřující vlastní profesi absolventů, v humanitárních organizacích, církevní správě a odborných církevních grémiích.

Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Ivana Bezděková (informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, koordinátora programu Petra Jandejska, Th.D. (náplň studia, uplatnění atd.).


Studijní plán


Studijní plán k nahlédnutí zde. V jednotlivých letech se může mírně lišit. V případě potřeby se informujte na studijním oddělení ZDEPoslední změna: 11. duben 2023 13:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám