Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)
Charakteristika oboru

Navazující magisterský obor Teologie – spiritualita – etika chce zprostředkovat hlubší vhled do otázek křesťanského myšlení a etiky těm, kdo se zatím teologií nezabývali. Obor je dvouletý a je otevřen absolventům bakalářského studia v jiných disciplínách. Na rozdíl od oboru Evangelická teologie nevyžaduje znalost biblických jazyků, studium se orientuje na zdroje v češtině a současných světových jazycích.


Studenti se učí rozumět historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života. Vychází ze studia hermeneutiky (umění výkladu a interpretace textu či řeči) a seznamuje s tím, jak bible a křesťanská tradice pracovala s těmito otázkami a jak byla jejich symbolika vykládána v křesťanském (protestantském, katolickém či pravoslavném) prostředí. Cílem je naučit se rozlišovat jednotlivé hlasy, poučeně je interpretovat, pracovat s nimi a uvádět je do rozhovoru. Hlavním těžištěm oboru je studium projevů a podob duchovního života (spiritualita), formování hodnotové orientace a společenské odpovědnosti (etika) a vybraných náboženských jevů a tradic (religionistika). Zvláštní pozornost je věnována možnostem vzájemného porozumění a dialogu v náboženském a kulturním prostředí současné Evropy.


Profil absolventa - uplatnění

Absolventi rozumí historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života. Jsou vybaveni znalostmi z oborů biblické, historické a systematické teologie a etiky, znají hermeneutické metody a základní filosofické směry. Mají přehled o rozmanitosti křesťanských tradic, duchovního života a praxe jednotlivých křesťanských proudů a hlavních světových náboženství.

Vzhledem k tomu, že nejde o konkrétní profesní, ale o široce založené humanitně a nábožensky orientované vzdělání, nacházejí absolventi uplatnění ve veřejné správě, v církvích a náboženských společnostech či v neziskových organizacích, zejména v oblastech týkajících se kultury, vzdělávání, problematiky etnických a náboženských menšin a mezináboženského dialogu. Mohou najít uplatnění i v mezinárodních organizacích a všude, kde je žádoucí porozumění vztahu mezi náboženstvím, kulturou a politikou a schopnost vést poučený dialog o těchto otázkách.


Podat přihlášku

Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Požadavky k přijímacímu řízení naleznete ZDE.


Informace k přijímacím zkouškám a vzorové testy naleznete ZDE.

Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Mgr. Karolína Surovcová (informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garanta programu prof. Pavla Hoška (náplň studia, uplatnění atd.), případně doc. Pavola Bargára .Poslední změna: 29. únor 2024 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám