• Studium
  • Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)

Teologie - spiritualita - etika (Mgr.)Charakteristika oboru


Dvouletý navazující magisterský obor Teologie – spiritualita - etika (6141T079) je otevřen absolventům bakalářského studia teologických a dalších humanitních oborů. Učí studenty rozumět historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života. Vychází ze studia hermeneutiky a seznamuje s tím, jak bible a křesťanská tradice pracovala s těmito otázkami a jak byla jejich symbolika vykládána v křesťanském (protestantském, katolickém či pravoslavném) prostředí. Cílem je naučit se rozlišovat jednotlivé hlasy, poučeně je interpretovat, pracovat s nimi a uvádět je do rozhovoru. Hlavním těžištěm oboru je studium projevů a podob duchovního života (spiritualita), formování hodnotové orientace a společenské odpovědnosti (etika) a vybraných náboženských jevů a tradic (religionistika). Zvláštní pozornost je věnována možnostem vzájemného porozumění a dialogu v náboženském a kulturním prostředí současné Evropy.


Obor byl dříve akreditován pod názvem Teologie křesťanských tradic - ekumenika (6141T073). Toto studium bylo úzce vymezeno - mj. požadavkem na zvládnutí biblických jazyků hebrejštiny nebo řečtiny. Aby se umožnil vstup zájemců i z jiných oborů než teologie, teorie porozumění a interpretace biblických textů jsou v novém oboru zaměřeny na češtinu a moderní jazyky.


Profil absolventa


Absolventi mají znalosti disciplín, které slouží k porozumění historickým a kulturním kontextům, v nichž se formovalo teologické myšlení ve vztahu k existenciálním otázkám lidského života. Jsou vybaveni znalostmi z oborů biblické, historické a systematické teologie a etiky, znají hermeneutické metody a základní filosofické směry. Mají přehled o rozmanitosti křesťanských tradic, duchovního života a praxe jednotlivých křesťanských proudů a hlavních světových náboženství. Uplatnění naleznou ve veřejné správě, v církvích a náboženských společnostech či v neziskových organizacích, v oblastech týkajících se kultury, vzdělávání, nábožensko-kulturních otázek a mezináboženského dialogu.


Podat přihlášku


Kompletní informace, včetně podmínek přijetí a formulářů přihlášek, v informačním systému UK ZDE


Zeptejte se nás...


Máte zájem o podrobnější informace? Neváhejte a kontaktujte buď studijní oddělení Klára Maturová (informace o přijímačkách, požadavcích atd.) nebo odpovědnou osobu, garanta programu prof. Pavla Hoška (náplň studia, uplatnění atd.).


Studijní plán


Studijní plán 2019/2020.*,**

Studijní plán 2017/18

Studijní plán 2015/16

Rozvrh prezenčního studia ZS a LS 2015/16

další informace


* Poznámka: Studijní plán je každoročně obdobný v základní struktuře. S dotazy ohledně konkrétní podoby studijního plánu pro daný akademický rok se můžete obracet na garanta oboru, prof. Pavla Hoška.

** Poznámka: Pokud student nemůže v rozvrhu v SIS najít svoje zapsané předměty, obvykle to mívá tyto příčiny:

1) Nemá je vůbec zapsané.

2) Hledá je ve špatném semestru (Rozvrh NG - přepínání semestru vpravo nahoře).

3) Po kliknutí na "Můj rozvrh" je třeba zakliknout např. "Normální" (tj. týdenní) a ve filtru "zobrazit všechny předměty".Poslední změna: 8. listopad 2019 10:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám