Mgr. Zdenko Širka, Ph.D.

věděcký pracovník na Ekumenickém institutu


221 988 319

5. patro, č. dv. 504

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0002-1573-3800

ResearcherID: Q-2205-2016

Scopus ID: 55935305000


Academia.edu

ResearchGate

WhoIs

Osobní stránky na Jaboku

Koordinátor e-learningu na ETF UK


specializace:

hermeneutika, pravoslavní teologie, etika, luterská teologie, distanční vzdělávání

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE


Kompletní životopis zde.


 • 2015: PhD v oboru Systematická a praktická teologie, ETF UK. Téma dizertační práce: "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue", školitelka: Prof. Ivana Noble, PhD., oponenti dizertační práce prof. Assaad Kattan (Univerzita Münster, Německo) a prof. Petr Pokorný (ETF, Praha)

 • 2004-2006: Postgraduální studium na Hermeneutickém institutu v Tübingenu, Německo (stipendium Luteránské světové federace a ekumenické stipendium Evangelisches Stift, studium u prof. Eberharda Jüngela, prof. Oswalda Bayera a prof. Christopha Schwöbela)

 • 2004: Magisterské studium v oboru Evangelická teologie, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, magisterská práce z oblasti systematické teologie "Luther o modlitbe".

PROFESNÍ ČINNOST


 • 2021-2022: koordinátor akreditace (VOŠ Jabok)

 • 2021 - : koordinátor e-learningu (Evangelická teologická fakulta UK)

 • 2017 - : vědecko-výzkumný pracovník - řešitel grantu UNCE/GAČR (Evangelická teologická fakulta UK)

 • 2016- : správce platformy Moodle (VOŠ Svatojánská kolej a VOŠ Jabok)

 • 2018-2021: odborný koordinátor a metodik projektu "Inovace vyššího odborného vzdělávání", 2018-2021 (VOŠ Jabok)

 • 2016-2018: vedoucí fakultní knihovny (Katolická teologická fakulta UK)

 • 2012-2019: přednášející, Institut Ekumenických studií (Evangelická teologická fakulta UK)

 • 2012 - : učitel, Katedra filosofie a religionistiky, učitel (VOŠ Jabok)

 • 2016-2018: přednášející teologických předmětů - biblistika a religionistika (VOŠ Svatojánská kolej)

 • 2014-2016: ucitel angličtiny na Katedře jazyků (VOŠ Jabok)

 • 2009-2014: vedoucí fakultní knihovny a učitel (International Baptist Theological Seminary, Praha).

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST


 • Výzkumný projekt "Evangelische Identität im orthodoxen Kontext", organizován Zentrum für Evangelische Theologie Ost (ZETO, Sibiu, Rumunsko), 2021-2023, výzkumný pracovník, člen Theologische Studiengruppe

 • 2020 - : člen redakční rady časopisu "Nicholai Studies", ISSN: 2738–1064

 • Program Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", 2018-2023, junior výzkumný pracovník

 • Výzkumný grantový projekt GAČR "Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii", 2017-2019, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu

 • Výzkumný grantový projekt GAUK č. 1088213 Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii, 2013-2014, hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu

 • Specifický vysokoškolský výzkum, ETF UK, 2011-2012, "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue"

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

Kompletní věděcká bibliografie zde.


Knihy:

 • ŠIRKA, Zdenko. Transcendence and Understanding: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2020. ISBN: 978-1532678073.

 • NOBLE, Ivana and Zdenko ŠIRKA (ed.). Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021. ISBN: 978-80-246-4779-1.

 • ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016. [ISBN 978-80-86498-59-1; ISSN 1805-2762]

 • ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU (eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha, Evangelická teologická fakulta, 2014. [ISBN 978-80-260-7183-9].


Články/kapitoly:

 • ŠIRKA, Zdenko. Člověk a řeč. In: NOBLE, Ivana a Zdenko ŠIRKA (ed.). Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021, s. 58-70.

 • ŠIRKA, Zdenko. Mission and reception of St Justin Popović. Nicholai Studies 1, č. 1 (2021), s. 189-202.

 • ŠIRKA, Zdenko. Quo Vadis Ecumenical Hermeneutics: Challenges of the New Ecumenical Situation. Ecumenical Review Sibiu / Revista Ecumenica Sibiu 12, no. 1 (April 2020): 106–132. doi:10.2478/ress-2020-0006.

 • ŠIRKA, Zdenko. "Justin Popović o Luteru i protestantizmu", in: Vladimir Cvetković a Bogdan Lubardić (eds): Misao i misija svetog Justina Popovića, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 2019, s. 65-84. ISBN: 978-86-80484-47-1.

 • NOBLE, Ivana a Zdenko ŠIRKA. Doctrine of Deification in the Works of Cardinal Tomáš Špidlík and His Pupils. Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology. 2019, issue 1, volume 19, pp. 125-143.

 • ŠIRKA, Zdenko. Hermeneutika Davida Tracyho: via media mezi Gadamerem a Ricoeurem. Studia Theologica. 2019, issue 2, vol. 21, pp. 153-175.

 • ŠIRKA, Zdenko. Transformation in the Theology of Tradition: A Study of Justin Popović and His Hermeneutical Presuppositions. Ostkirchliche Studien. 2018, issue 1-2, vol. 67, pp. 325-344.

 • FISCHER, Ondřej, Ladislav HERYÁN, Petr JANDEJSEK, Zdenko Širka. Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci. Fórum sociální práce. 2018, issue 2, pp. 9-24. ISSN: 2336-6664.

 • ŠIRKA, Zdenko. Experience with Hermeneutics in Modern Orthodox Theology. International Journal of Orthodox Theology. 2018, vol 9, issue 2, pp. 58-89. ISSN: 2190-0582.

 • ŠIRKA, Zdenko. Conceptul gadamerian de experienţă estetică: o posibilitate pentru teologia biblică ortodoxă. In: IONIŢĂ, Alexandru (Ed.). Interpretarea Biblică între Biserică şi Universitate: perspective interconfesionale. Sibiu: Editura Andreiana; Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 305-345. [ISBN 978-606-8602-68-4]

 • ŠIRKA, Zdenko. Gadamer’s Concept of Aesthetic Experience as a Possibility for the Orthodox Biblical Theology. Revista Ecumenica Sibiu / Review of Ecumenical Studies Sibiu. 2014, vol. 6, issue 3, pp. 378-407. [ISSN: 2065-5940].

 • ŠIRKA, Zdenko. The Role of Theoria in Gregory of Nyssa’s Vita Moysis and in Canticum Canticorum. Communio Viatorum. 2012, ročník 54, číslo 2, s. 142-163. [ISSN: 0010-7133].

 • ŠIRKA, Zdenko. Osoba interpreta v procese duchovného výkladu u Jána Cassiana. Teologická reflexe. 2008, vol. 14, issue 1, pp. 47-68. [ISSN: 1211-1872].


Poslední změna: 10. červen 2022 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám