Mgr. Zdenko Širka, Ph.D.

vědecký pracovník na Ekumenickém institutu


221 988 319

5. patro, č. dv. 504

konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0002-1573-3800

ResearcherID: Q-2205-2016

Scopus ID: 55935305000


Academia.edu

ResearchGate

WhoIs

Osobní stránky na VOŠ Jabok

Koordinátor e-learningu na ETF UK


specializace:

hermeneutika, pravoslavní teologie, etika, luterská teologie, distanční vzdělávání

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

 • 2006-2015: PhD v oboru Systematická a praktická teologie, ETF UK. Téma dizertační práce: "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue", školitelka: Prof. Ivana Noble, PhD., oponenti dizertační práce prof. Assaad Kattan (Univerzita Münster, Německo) a prof. Petr Pokorný (ETF, Praha)

 • 2004-2006: Postgraduální studium na Hermeneutickém institutu v Tübingenu, Německo (stipendium Luteránské světové federace a ekumenické stipendium Evangelisches Stift, studium u prof. Eberharda Jüngela, prof. Oswalda Bayera a prof. Christopha Schwöbela)

 • 1999-2004: Magisterské studium v oboru Evangelická teologie, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, magisterská práce z oblasti systematické teologie "Luther o modlitbe".

PROFESNÍ ČINNOST

současná:

 • 2022 - : odborný asistent (Evangelická teologická fakulta UK)

 • 2021 - : koordinátor e-learningu (Evangelická teologická fakulta UK)

 • 2017 - : vědecko-výzkumný pracovník - řešitel grantu (Evangelická teologická fakulta UK)

 • 2012 - : učitel, Katedra filosofie a religionistiky, učitel (VOŠ Jabok)

 • 2021 - : koordinátor kombinovaného studia (VOŠ Jabok)

 • 2016- : správce platformy Moodle (VOŠ Jabok, VOŠ Svatojánská kolej, ETF UK)

ukončená:

 • 2018-2021: odborný koordinátor a metodik projektu "Inovace vyššího odborného vzdělávání", 2018-2021 (VOŠ Jabok)

 • 2016-2018: vedoucí fakultní knihovny (Katolická teologická fakulta UK)

 • 2012-2019: přednášející, Institut Ekumenických studií (Evangelická teologická fakulta UK)

 • 2016-2018: přednášející teologických předmětů - biblistika a religionistika (VOŠ Svatojánská kolej)

 • 2014-2016: ucitel angličtiny na Katedře jazyků (VOŠ Jabok)

 • 2009-2014: vedoucí fakultní knihovny a učitel (International Baptist Theological Seminary, Praha).

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • 2023-2028: OP JAK - CoRe "Beyond Security - Role of Conflict in Resilience-Building", senior vědecký pracovník

 • 2021-2023: Výzkumný projekt "Evangelische Identität im orthodoxen Kontext", organizován Zentrum für Evangelische Theologie Ost (ZETO, Sibiu, Rumunsko), výzkumný pracovník, člen Theologische Studiengruppe

 • 2018-2023: Program Univerzitní výzkumná centra UK č. 204052 "Teologická antropologie v ekumenické perspektivě", junior výzkumný pracovník

 • 2017-2019: Výzkumný grantový projekt GAČR "Proměny tradice: důsledky pro současnou ekumenickou teologii", hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu

 • 2013-2014: Výzkumný grantový projekt GAUK č. 1088213 "Hermeneutika zkušenosti a její využití v christologii a ekleziologii," hlavní řešitel a vedoucí výzkumného týmu

 • 2011-2012: Specifický vysokoškolský výzkum, ETF UK, "Horizons of Human Understanding and Transcendence: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue"

ČLENSTVÍ

 • 2020- : člen redakční rady časopisu "Nicholai Studies" ISSN: 2738–1064

 • 2019: člen International Orthodox Theological Association

KONFERENCE

 • 2023: "Exegesis and Hermeneutics of Cappadocian Fathers", ORIC Sixth International Theological Conference, 2023 Tbilisi: Reading Scripture as Orthodox theologians, 1-7 December 2023 Tbilisi, Georgia

 • 2023: "Evangelische Diakonie im orthodoxen Kontext", Studientagung III Evangelisch-Orthodoxe Begegnungen. "Evangelische Diakonie im orthodoxen Kontext". Heiligenhof, Bad Kissingen (Německo) 1-3.11.2023.

 • 2023: "Post-Modern Hermeneutics and Orthodoxy: An (Un)Fruitful Encounter", Conference: Orthodox Christianity between Pre-Modern Commitments, Modern Challenges, and Post-Modern Relevance, 21-22.10.2023, Volos, Greece

 • 2023: "Scripture, Confession and Church - (Un)Problematic Relation", Conference: The Leuenberg Agreement in a Multicultural and Multireligious Context, 4.9.2023, Bratislava

 • 2023: "Traditions of St Wenceslas and St Sava: Similarities and Differences", Conference Looking Beyond the Paradigm: Reformation and Religious Diversity across Borders and Cultures in Central and Southeastern Europe, Budapest, 8th – 10th June 2023

 • 2022: "Bildung und Ausbildung evangelischer Kirchen im orthodoxen Umfeld“, Sympózium o vzdělávaní, organizovalo Zentrum für evangelische Theologie Ost (Hermannstadt, Rumunsko), uskutečnilo se v Bad Kissingen (Německo), 2-4. 11. 2022

 • 2022: " Ökumene und Identitäten. Die Frage von konfessionellen, nationalen und kulturellen Identitäten in der theologischen und kirchlichen Ökumene." Sympozium "Dies Academicus: Ökumene wohin? Der Stand der ökumenischen Begegnungen aus evangelischer Perspektive", pořádané Teologickou Evangelickou fakultou Sibiu (Rumunsko), 1-2 červenec 2022

 • 2022: "Interconfessional Marriages in Serbia", Fachtagung zu evangelisch – orthodoxen Begegnungen "Orthodox – evangelische konfessionsverschiedene Ehen und Familien", organizuje Zentrum Evangelische Theologie Ost (ZETO, Sibiu Rumunsko), 24-25.3.2022 - online

 • 2021: "Řeč jako domov člověk", odborný seminář "Člověk zachycen v pohybu", 6.11.2021 Svatojánská kolej

 • 2019: "Protestantism as pan-heresy. Would Justin and Luther understand each other?", květen 2019, Belgrade (Serbia), conference "Thought and Mission of Saint Justin Popović"

 • 2018: "Kříž z pohledu pravoslavné teologie Aneb lze mluvit o pravoslavné teologii kříže?", řijen 2018, Symposium: Crux sola est nostra theologia, CMTF UP v Olomouci.

 • 2018: "Theology of Tradition in Serbian Orthodox Identity", International Scientific Doctoral and Post-Doctoral Conference, Contemporary Images of Holiness, 24-27 May 2018

 • 2017: "Transformations of Tradition", květen 2017, Liptovský Mikuláš, Slovensko.

 • 2015: "Alternative Hermeneutical Work as a Response to Modern Orthodox Captivities", květen 2015, Praha, Česká republika.

 • 2014: "Gadamer’s Notion of Hermeneutical Experience and Transcendence as a Possibility for the Current Orthodox Biblical Theology", květen 2014, Praha, Česká republika.

 • 2013: "Critique of Gadamer’s Concept of Hermeneutical Experience from the Perspective of Modern Orthodox Hermeneutics" květen 2013, Praha, Česká republika.

 • 2005: "15 Jahre nach den Sanften Revolution: Partnerschaft in Ost- und Südosteuropa", listopad 2005, Bad Boll, Německo.

 • 2005: "Islam - theologische Herausforderung im Zusammenleben in einem neuen Europa", říjen 2005, Liebfrauenberg, Francie.

ORGANIZACE KONFERENCÍ:

 • "Spiritualita ve vzdělávání v pomáhajících profesích", 4.dubna 2017, jednodenní pracovní konference se zahraniční účastí, pořádaná ETF UK ve spolupráci s Jabokem. Spoluorganizátor konference.

 • Panelová diskuse: "Responses to the Refugee Crisis in the Czech Republic", 21. května 2016, v rámci mezinárodní teologické konference, uskutočněná v prostoroch VOŠ Jabok. Organizace a moderování diskuse.

 • "Tematický den o uprchlictví", organizován na VOŠ Jabok 10. března 2016. Organizátor a manažer celého programu.

 • Odborná teologická konference s mezinárodní účastí, "Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace", 7.-8. 11. 2014, Praha. Spoluorganizátor konference, moderování závěreční panelové diskuse.

 • Seminář: "Hermeneutics of experience and its application in Christology and ecclesiology" organizován 18. prosince 2013 v prostoroch IBTS. Organizace a moderování.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • Evangelická teologická fakulta UK: Moderní a postmoderní teologie (2023--); Hermeneutika (2022--), Hermeneutika Písma a Tradice (2012-2018); Metodologie práce (2014); Četba z textů H.-G. Gadamera

 • VOŠ Jabok, Praha: Teologická etika pro praxi (2015--); Religionistika (2023--); Nenáboženská interpretace křesťanství (2024), "Vezměte a jezte": jídlo, potraviny a výživa v Bibli, teologii a křesťanství (2023); Evangelium slovem a obrazem: kinematografické ztvárnění příběhu Ježíše Krista (2022); Četba z teologické etiky (2019), Hermeneutika v sociální práci (2018); Teologie a symbol (2012-2022); Úvod do křesťanství (2015-2017); Desatero (2016); Biblické příběhy v biblické tradici, západní i východní (2015); Spirituální a sociální prvky ve filmu (2015); The Diary of Anne Frank (2015); The Lord of the Flies (2015); Anglický jazyk (2014-2016); Po stopách křesťanství v moderní společnosti (2016)

 • VOŠ Svatojánská kolej, Sv.Jan pod Skalou: Čtení Nového zákona (2018); Čtení Starého zákona (2016); Základy religionistiky (2016-2017)

 • International Baptist Theological Seminary, Praha: Interpretations: Bible, Theology, Society (2011-2013); Critical Thinking, Academic Writing and Research (2009-2013); Introduction to Philosophy and Apologetics (2010-2013); Theology as Witness (2010-2011).

OSTATNÍ AKTIVITY

 • 2019-2021: Střední škola gastronomická a hotelová; výuční list, obor kuchař; závěrečná odborná práce z oblasti moderní české gastronomie

 • 2020: Certifikovaný kurz "Barista 1", 2020

 • 2017-2018: Předseda Knihovní rady na KTF UK ()

 • 2016-2018: Fakultní koordinátor tvorby a správy ORCID ID na KTF UK

 • 2017-2018: Fakultní koordinátor systemu Turnitin na KTF UK (2017-2018)

 • 2017: Základy první pomoci, Český červený kříž (ev. č. 3459/17),

 • 2016: Základní kurz katalogizace (RDA/Marc21), Národní knihovna ČR, 2016

 • 2016: Školení knihovního systému Aleph, Ústrední knihovna UK

 • 2015: Doplňující studium didaktiky angličtiny, British Council

 • 2015: Zkouška: Certificate in Advanced English, British Council

 • 2009-2014: Člen Academic Team Board a Academic Research Commitee na International Baptist Theological Seminary

 • 2008: Zkouška: Kleines Deutsches Sprachdiplom

 • 2005: Zkouška: Deutsch als Fremdsprache

 • 2001-2003: Předseda studentského spolku „Spolok Jozefa Miloslava Hurbana“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 • 2000-2001: Šéfredaktor studentského časopisu „Evanjelický teolog“, Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

AKADEMICKĚ STÁŽE

 • Univerzita Cambridge, Anglie (2023)

 • Univerzita Wroclaw, Polsko (2022)

 • Univerzita Innsbruck, Rakousko (2021)

 • Univerzita Salzburg, Rakousko (2020)

 • Lovaň, Belgie, Katolická Univerzita (2019)

 • Universität Münster, Institut für Orthodoxe Theologie (2018)

 • Bělehrad, Srbsko, Pravoslavná teologická fakulta (2017)

 • Vídeň, Rakousko, Universität Wien (2014)

 • Sofia, Bulharsko, Pravoslavná teologická fakulta (2013)

 • Lovaň, Belgie, Katolická Univerzita (2013)

 • Paříž, Institut pravoslavné teologie Saint-Serge (2011)

 • Heidelberg, Německo, Ruprecht-Karls-Universität (2007).

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.

Kompletní věděcká bibliografie zde.

Plné texty publikací zde: Academia.edu .


Knihy:

 • ŠIRKA, Zdenko (ed.). Člověk, bohočlověk a církev: výběr ze spisů Justina Popoviće. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2022. ISBN: 978-80-7465-563-0.

 • NOBLE, Ivana, ŠIRKA, Zdenko et al. Кто есть человек? Богословская антропология. (Серия «Современное богословие»). Москва: Издательство ББИ, 2022. ISBN: 978-5-89647-419-7.

 • NOBLE, Ivana and Zdenko ŠIRKA (ed.). Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021. ISBN: 978-80-246-4779-1.

 • ŠIRKA, Zdenko. Transcendence and Understanding: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in Dialogue. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2020. ISBN: 978-1532678073.

 • ŠIRKA, Zdenko (ed.). Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 27. Jihlava: Jan Keřkovský – Mlýn, 2016. [ISBN 978-80-86498-59-1; ISSN 1805-2762]

 • ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU (eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha, Evangelická teologická fakulta, 2014. [ISBN 978-80-260-7183-9].


Články/kapitoly:

 • ŠIRKA, Zdenko. Lidská práva a pravoslaví: přehled a vyhodnocení současné debaty. Teologická reflexe/Theological Reflection. 29/1 (2023), s. 62-82.

  https://doi.org/10.14712/27880796.2023.1.5

 • ŠIRKA, Zdenko. “Tvor věřící jest řeči pln: výzva hermeneutiky pro teologickou antropologii.” Verba Theologica. 2023, issue 1, volume XXII: 70-88. https://doi.org/10.54937/vt.2023.22.1.70-88

 • ŠIRKA, Zdenko. Orthodox Reading of Martin Luther: Protestantism as a Pan-heresy according to St Justin Popović. Bogoslovni vestnik/Theological Quarterly 81 (2021) 3, 583—596. ISSN: 0006-5722.

 • NOBLE, Ivana and Zdenko ŠIRKA, Integrating Hesychast Insights into Mainstream Western Tradition, in: Ivana NOBLE, Essays in Ecumenical Theology 2, Leiden: Brill, 2022, s. 103–128. https://doi.org/10.1163/9789004518001_006

 • ŠIRKA, Zdenko. Člověk a řeč. In: NOBLE, Ivana a Zdenko ŠIRKA (ed.). Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky. Praha: Karolinum, 2021, s. 58-70.

 • ŠIRKA, Zdenko. Mission and reception of St Justin Popović. Nicholai Studies 1, č. 1 (2021), s. 189-202.

 • ŠIRKA, Zdenko. Quo Vadis Ecumenical Hermeneutics: Challenges of the New Ecumenical Situation. Ecumenical Review Sibiu / Revista Ecumenica Sibiu 12, no. 1 (April 2020): 106–132. doi:10.2478/ress-2020-0006.

 • ŠIRKA, Zdenko. "Justin Popović o Luteru i protestantizmu", in: Vladimir Cvetković a Bogdan Lubardić (eds): Misao i misija svetog Justina Popovića, Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet, 2019, s. 65-84. ISBN: 978-86-80484-47-1.

 • NOBLE, Ivana a Zdenko ŠIRKA. Doctrine of Deification in the Works of Cardinal Tomáš Špidlík and His Pupils. Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology. 2019, issue 1, volume 19, pp. 125-143.

 • ŠIRKA, Zdenko. Hermeneutika Davida Tracyho: via media mezi Gadamerem a Ricoeurem. Studia Theologica. 2019, issue 2, vol. 21, pp. 153-175.

 • ŠIRKA, Zdenko. Transformation in the Theology of Tradition: A Study of Justin Popović and His Hermeneutical Presuppositions. Ostkirchliche Studien. 2018, issue 1-2, vol. 67, pp. 325-344.

 • FISCHER, Ondřej, Ladislav HERYÁN, Petr JANDEJSEK, Zdenko Širka. Aspekty spirituality v příkladech teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci. Fórum sociální práce. 2018, issue 2, pp. 9-24. ISSN: 2336-6664.

 • ŠIRKA, Zdenko. Experience with Hermeneutics in Modern Orthodox Theology. International Journal of Orthodox Theology. 2018, vol 9, issue 2, pp. 58-89. ISSN: 2190-0582.

 • ŠIRKA, Zdenko. Conceptul gadamerian de experienţă estetică: o posibilitate pentru teologia biblică ortodoxă. In: IONIŢĂ, Alexandru (Ed.). Interpretarea Biblică între Biserică şi Universitate: perspective interconfesionale. Sibiu: Editura Andreiana; Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2016, pp. 305-345. [ISBN 978-606-8602-68-4]

 • ŠIRKA, Zdenko. Gadamer’s Concept of Aesthetic Experience as a Possibility for the Orthodox Biblical Theology. Revista Ecumenica Sibiu / Review of Ecumenical Studies Sibiu. 2014, vol. 6, issue 3, pp. 378-407. [ISSN: 2065-5940].

 • ŠIRKA, Zdenko. The Role of Theoria in Gregory of Nyssa’s Vita Moysis and in Canticum Canticorum. Communio Viatorum. 2012, ročník 54, číslo 2, s. 142-163. [ISSN: 0010-7133].

 • ŠIRKA, Zdenko. Osoba interpreta v procese duchovného výkladu u Jána Cassiana. Teologická reflexe. 2008, vol. 14, issue 1, pp. 47-68. [ISSN: 1211-1872].

 • ŠIRKA, Zdenko. Modlitba u Luthera. In: Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, zv. 5. Žilina: Nádácia J.A.Komenského, 2004, 25-38. [ISBN: 80-8070-332-9].


Recenze

 • "Zoran Luković: Verske sekte i pravoslavlje: Priručnik za samoodbranu od verskih sekti." Religija i tolerancija. 2023, vol. 21, no. 39, pp. 169-175. [ISSN: 1451–8759; eISSN: 1821–3545].

 • "Лубардић Б. Јустин Ћелијски и Русија: путеви рецепције руске философије и теологије [Justin Popović a Rusko: recepcia ruskej filozofie a teologie]". In: Parrésia Revue pro východní křesťanství. 2017, vol 9-10, no. 2015-2016, p. 571- 575. [ISSN: 1802-8209; ISBN: 978-80-7465-284-4].

 • "Pavol Bargár, Narrative, Myth, Transformation: Reflecting Theologically on Contemporary Culture". Communio Viatorum. 2017, vol. 59, no. 1, 119-122.

 • "Modern Orthodox Thinkers: From the Philokalia to the Present, written by Andrew Louth", Journal of Reformed Theology. 2017, ročník 11, č. 1-2, s. 146-147.

 • "Dynamika křesťanské tradice, Jaroslav Vokoun", Křesťanská revue. 2015, ročník 82, číslo 6, s. 44-46.

 • "Teologie a praxe Charitativní práce, Uvedení do problematiky, Praktická reflexe a aplikace”, ET Studies Journal of the European Society for atholic Theology 4:1 (2013), 165-167.

 • "Building Bridges – Between the Orthodox and Evangelical Traditions“, Journal of European Baptist Studies, 13:1 (2012), 49-50. [ISSN: 1804-6444].

 • "Revisionist Koran Hermeneutics in Contemporary Turkish University Theology. Rethinking Islam“, Communio Viatorum 49:1 (2007), 126-133. [ISSN: 0010-7133].Poslední změna: 16. leden 2024 07:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám