Historie

Ekumenický institut Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se věnuje zkoumání teologie, spirituality a misiologie, jak se formovaly v konfrontacích, ale i v dialogu různých křesťanských tradic, a od moderní doby pak v dialogu se sekulární i post-sekulární společností. Zabývá se dějinami těchto vztahů i jejich současnými podobami a možnostmi. Součástí bádání i výuky, na nichž se institut podílí, je srovnávání přístupů různých tradic k teologickým i praktickým otázkám, zkoumání způsobů, jak se proměňoval vztah ke křesťanské tradici jakožto společnému dědictví a společné cestě dopředu, jak se v tomto rámci utvářely a utvářejí vztahy mezi křesťanským Východem a Západem, jak se jednota v různosti a různost v pojetí jednoty odrážela a odráží v ekumenických dokumentech a jejich výkladu, a jak to vše napomáhalo a napomáhá kultivaci křesťanského ducha a křesťanského způsobu života v pluralitním, globalizovaném světě.


Ekumenický institut byl založen v lednu 1956 při katedře systematické teologie (tehdy vedené Josefem Luklem Hromádkou) ke studiu ekumenických otázek a k organizaci mezicírkevních vztahů doma i v zahraničí; jehož ředitelem se stal Jaroslav N. Ondra. Po roce 1989, pod vedením prof. Pavla Filipiho, profesora praktické teologie, byl Ekumenický institut propojen s katedrou praktické teologie. Od roku 2016 vede Ekumenický institut prof. Ivana Noble.


Webové stránky Ekumenického institutu


Poslední změna: 11. únor 2022 16:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám