Mgr. František Štěch, Th.D.

věděcký pracovník na Ekumenickém institutu


konzultační hodiny: podle dohody emailem


ORCID: 0000-0001-9540-9244

ResearchID: H-6614-2017

ScopusID: 38261849700


Academia.edu

WhoIs

Profil v SISu

CV in English


specializace:

fundamentální teologie, teologie krajiny, teologie mladých, digitální teologie, teologie umělé inteligence

VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ KVALIFIKACE


 • Od 2019 dosud – vědecký pracovník, Evangelická teologická fakulta UK; externí spolupracovník Ekumenického institutu na ETF UK

 • 2016-2019 – vědecký pracovník, Katolická teologická fakulta UK.

 • 2006-2016 – odborný asistent na katedře Systematické teologie, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 2011 – doktorský titul (Th.D.) – obor Systematická teologie, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Disertační práce: Vnitřní dynamika křesťanského života. Aspekty fundamentální teologie v díle kardinála Avery Dullese S.J.

 • 2005 – magisterský titul (Mgr.) – obor Teologie, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH


 • Člen České společnosti Teilharda de Chardin (https://www.teilhard-de-chardin.cz/)

 • Člen Evropské společnosti pro katolickou teologii (https://www.kuleuven.be/eurotheo/)

 • Člen České společnosti pro katolickou teologii (2011-2014 sekretář; 2014-2018 místopředseda); (https://www.cskt.cz)

 • Člen International Association for the Study of Youth Ministry (https://iasym.net)

 • Člen Central and Eastern European Association for Mission Studies (https://ceeams.org)

VĚDECKÉ PROJEKTY A GRANTY


 • 2018-2023 – člen týmu projektu (v období 01/2018-02/2019 koordinátor fakultní části projektu na KTF UK) Universitní centrum excelence – UNCE HUM/012 (No. 204052), “Teologická antropologie v ekumenické perspektivě”. Hlavní řešitelka: prof. Ivana Noble.

 • 2017-2019 – hlavní řešitel výzkumného grantu Primus na UK “Křesťanství po křesťanstvu: Paradoxy teologických obratů v současné kultuře.“

 • 2015 – hlavní řešitel institucionálního rozvojového grantu „Internacionalizace výuky na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.“

 • 2012 – hlavní řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol „Problémy náboženského pluralismu a Teologie náboženství – inovace kurzů“ (FRVŠ 23/2012).

 • 2010 – hlavní řešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol „Inovace kurzu Fundamentální teologie“ (FRVŠ 1078/2010).

 • 2008-2010 – spoluřešitel grantu GAAV č. IAA908210801 „Teologie náboženství v díle Vladimíra Boublíka.“ Hlavní řešitel: prof. Karel Skalický.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE

Publikační a další odborná činnost evidována v databázi OBD.


Knihy:

 • František ŠTĚCH, Tu se jim otevřely oči: zjevení, víra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ. [And their Eyes Were Opened: Revelation, Faith and the Church in Theology of the Cardinal Avery Dulles, SJ.], Olomouc: Refugium, 2011.

 • František ŠTĚCH and Bert ROEBBEN (eds.), When East and West Meet: Contemporary Perspectives on Religious Education in Honour of Ludmila Muchová. Svitavy: Trinitas, 2019.

 • František ŠTĚCH (ed.), František Sobíšek – kněz a kazatel, [František Sobíšek – Priest and Preacher], Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým a Děkanstvím sv. Mikuláše v Českých

  Budějovicích, 2015.

 • František ŠTĚCH and Július PAVELČÍK (eds.), Dialektika mysli a činu [Dialectics of mind and act]. Svitavy: Trinitas, 2014.

 • František ŠTĚCH and Roman MÍČKA (eds.), Církev a společnost: Karlovi Skalickému k 80. narozeninám [Church and Society: Karel Skalický 80th anniversary], České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2014.


Kapitoly/články:

 • František ŠTĚCH, “Písmo a tradice” [Scripture and Tradition], In: Pavol HRABOVECKÝ a Martin MAĎAR (eds.).Vydajte dôvod vašej nádeje: Vybrané témy z fundamentálnej teológie. [Give the Reason for the Hope that you have: Selected Topics in Fundamental Theology]. Brno: CDK, 2023, 115-166.

 • František ŠTĚCH a Karel SKALICKÝ, “Dějiny fundamentální teologie z ptačí perspektivy: Od apologie přes apologetiku k fundamentální teologii” [The History of Fundamental Theology from a Bird's Eye View: From Apology via Apologetics to Fundamental Theology], In: Pavol HRABOVECKÝ a Martin MAĎAR (eds.). Vydajte dôvod vašej nádeje: Vybrané témy z fundamentálnej teológie. [Give the Reason for the Hope that you have: Selected Topics in Fundamental Theology]. Brno: CDK, 2023, 21-69.

 • František ŠTĚCH, “From the Well of Life Nobody Can Drink Alone: Fundamental Theology and Youth Ministry in Conversation”, Theology and Philosophy of Education, 1:1 (2022), 24-31.

 • František ŠTĚCH, “Exploring the Theology of Expectation in Relation to Young People and Youth Ministry”, Journal of Youth and Theology, 20:2 (2021), 128-138.

 • František ŠTĚCH, “Člověk jako tvor obývající krajinu” [Human Being as Creature Inhabiting the Landscape], In: Ivana NOBLE a Zdenko ŠIRKA (eds.). Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky [Who Are People? Ecumenical Theological Anthropology]. Praha: Karolinum, 2021, 232-249.

 • František ŠTĚCH, “Young People, Youth Ministry, and Youth Theology: Sources of Inspiration for Mission Studies,” Acta Missiologiae 8:1 (2020), 5-17.

 • František ŠTĚCH, “Kardinál Newman, zjevení a vývoj věrouky” [Cardinal Newman, Revelation and the Development of Doctrine], Verba Theologica 19:2 (2020), 71-82.

 • František ŠTĚCH, “Mission Inter Gentes as a Consequence of Mission Ad Gentes? Reflections 55 years after the Decree of Missionary Activity of Vatican II and Later Developments in Roman Catholic Missiology,” Acta Missiologica 14:2 (2020), 30-46.

 • František ŠTĚCH, Kateřina BAUER and Michaela KUŠNIERIKOVÁ, “Helpful models of theological, moral and spiritual discernment in Catholicism, Protestantism and Orthodoxy,” Acta Universitas Carolinae Theologica, 9:2 (2019), 45-66.

 • František ŠTĚCH, “Krajina a křesťanská teologie: Obrat k prostoru” [Landscape and Christian Theology: Spatial Turn], Dingir, 22:2 (2019), 58-61.

 • František ŠTĚCH, “Narrative Theology, Revelation, and the Road towards a Theological Media Theory,” Theology Today 75:4 (2019), 420-433.

 • František ŠTĚCH, “Karel Skalický: Fundamental Theology in the Existential Horizon of Thinking,” Melita Theologica 68:2 (2018), 201-226.

 • František ŠTĚCH, “Teologie ve veřejném prostoru [Theology in Public Space],” In: Martin KOČÍ (ed.), Vykročit z uzavřenosti: Festschrift k 70. narozeninám Tomáše Halíka [Step out from Confinedness: Festschrift celebrating 70th Anniversary of Tomáš Halík], Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, 64-73.

 • František ŠTĚCH, “Here I am: A Prolegomena to Theology of the Landscape,” Communio Viatorum 59:2 (2017), 148-159.

 • František ŠTĚCH, “Zjevení a teologický obrat v teologii” [Revelation and the Theological Turn in Theology], Acta Universitas Carolinae Theologica, 7:2 (2017), 57-74.


Poslední změna: 22. září 2023 01:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám