bc. a mgr. Evangelická teologie

Výuka

Přednášky, cvičení, semináře, jazykové a další kurzy


Aktuální rozvrh hodin je uveden ve Studijním informačním systému.

Podrobnější informace a materiály k jednotlivým kurzům jsou umístěny na fakultním výukovém portálu moodle


Písemné práce (kvalifikační)

Témata bakalářských a magisterských diplomových prací jsou vypisována ve Studijním informačním systému - ZDE.


Zkoušky

Zkoušky v Bc. a NMgr. studijním oboru Evangelická teologie:


Poslední změna: 25. říjen 2021 19:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám