Rozdílová zkouška pro absolventy VOŠ-ETS

Informace a pokyny k rozdílové zkoušce pro absolventy VOŠ-ETS

Absolventi VOŠ-ETS, oboru Teologie, mohou podle rámcové dohody UK ETF a VOŠ-ETS (v disciplíně Starého zákona) požádat o uznání zkoušky z Úvodu do studia Starého zákona (kurz ET1001), kurzů hebrejštiny (ET9301), kurzorické četby (ET1010) a starozákonního prosemináře (ET1011).

Tzv. první soubornou zkoušku ze Starého zákona (viz studijní plán) mohou na základě svého předchozího studia na VOŠ-ETS složit formou rozdílové zkoušky, jež je zaměřena na

 • prověření exegetické práce s hebrejským textem SZ,

 • otázky literárního úvodu

 • a problematiku exegetické metodologie (hermeneutiky).


Examinátorem je


Postup:

 1. Studenti se examinátorovi přihlásí a požádají jej o stanovení termínu zkoušky (obvykle koordinovaně, všichni adepti daného ročníku).

 2. Studenti examinátorovi před termínem zkoušky předloží své vlastní písemné práce z absolvovaných kurzů na VOŠ-ETS (exegetické papery, syllaby z cvičení a přednášek).

 3. Do Výkazu o studiu (indexu) si studenti před zkouškou (resp. při zápisu) vepíší všechny výše uvedené kurzy a ještě kurz ET1002 Literární úvod do SZ a kurz ET1003 Dobové pozadí SZ.

 4. Studenti se podrobí ústnímu přezkoušení.

  Předmětem zkoušky je exegeze vybraného biblického oddílu (obvykle na základě exegetické písemné práce z VOŠ-ETS) a otázky z látky literárního úvodu do SZ a biblické hermeneutiky.


Rozsah zkoušené látky z literárního úvodu do SZ a biblické hermeneutiky je dán touto doporučenou literaturou:

 • R. Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny, Praha: Vyšehrad 1996

 • M. Oeming, Úvod do biblické hermeneutiky, Praha: Vyšehrad 2001

 • Výklad Bible v církvi, Praha: Zvon 1996


mp / 23.10.2007


Poslední změna: 4. říjen 2017 08:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám