Lidé na katedře

Vyučující:Doktorandi


Mgr.Bukovský Jiří

Prvokřesťanská zkušenost a prvokřesťanská teologie v Pavlových listech do Korintu.

školitel Jan Roskovec, Th.D.


Mgr. Cielontko Dávid

Sociálna realita Podobenstiev Enochovych.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.


Mgr. Duchek Libor

Pneumatologie v Listech Galatským a Římanům. Funkce Ducha sv v Pavlově argumentaci.

školitel Jan Roskovec, Th.D.


Mgr. Bc. Fialová Radka

Justin Mučedník v kontextu raně křesťanské apologetiky.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Ing. Horáková Hana

Tisíciletá říše ve Zjevení sv. Jana 20, 1-10 a její role v dějinách milenarismu.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Kopecká Lucie

Tajná kniha Janova.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.


Mgr. Nosál Martin, PhD.

Lukáš a jeho podobenstvá.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Paluchník Pavel

Stavební pilíře pareneze v epištole Židům.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.


Mgr. Říhová Ladislava, Ph.D.

Reflexe pohanství u Minucia Felixe a jeho předchůdců.

školitel prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.


Mgr. Semjan Ján

Očakavánie parúzie u apoštola Pavla.

školitel doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Poslední změna: 3. prosinec 2019 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám