Elektronické informační zdroje

Online databáze

Přístup do odborných online databází celouniverzitních i fakultních:

- výhradně přes Portál elektronických zdrojů

- abecední seznam databází

- seznam podle fakult

- seznam podle oborů

- volně dostupné


U každé databáze je k dispozici tzv. přímý přístup pro přístup k databázi z budovy fakulty nebo budov univerzity a vzdálený přístup (Onelog/EZProxy) pro přístup k databázi odkudkoliv (pro zaměstance a studenty univerzity - přístup na základě univerzitní průkazky).


Databáze na CD popř. DVD v síti fakulty

Některé tituly databází zpřístupňujeme výhradně v síti fakulty a není k dispozici vzdálený přístup.

Jsou to databáze:

- Luthers Werke

- Patrologia Latina Database

- Patrologia Graeca

- Calvini opera database

- Melanchthonis opera database

- Jacoby: Die Fragmente der griechischen Historiker

- Stuttgarter Elektronische Studienbibel = Stuttgart electronic study Bible


Poslední změna: 2. říjen 2019 13:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,

Černá 646/9, 110 00 Praha 1


Telefon: v době rekonstrukce je telefon v knihovně odpojen,

221 988 219 (tajemník)

E-mail: library (at) etf.cuni.cz

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Přístup k emailu
Kudy k nám

Otevírací doba


Zavřeno do října 2024