Teologická reflexe


Teologická reflexe je odborný recenzovaný časopis, který zveřejňuje výsledky původní badatelské činnosti v oblasti teologie (biblistiky, systematické, historické, praktické a ekumenické teologie, teologické etiky a církevních dějin), ale také filosofie, religionistiky, sociální práce a dalších vědních disciplín, pokud mají přesah do teologie. Vítány jsou příspěvky, které interpretují biblickou a křesťanskou tradici v přítomných a minulých kontextech, stejně jako i ty, které reflektují zkušenost křesťanské víry, procesy její komunikace a vírou motivované jednání v rozmanitých oblastech života jednotlivců, církví a společnosti. Kromě původních badatelských prací uveřejňuje také odborné přehledové práce, informující o nejnovějším vývoji v oboru, a recenze. Časopis nabízí platformu pro české badatele i zahraniční autory.


Vychází nepřetržitě od roku 1995 dvakrát ročně.


Vydává Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta

ISSN 1211-1872 (Print)

ISSN 2788-0796 (On-line)
Poslední změna: 12. duben 2022 18:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám