Teologická reflexe / Theological Reflection


Teologická reflexe / Theological Reflection je odborný recenzovaný časopis, který zveřejňuje výsledky původní badatelské činnosti v oblasti teologie (biblistiky, systematické, historické, praktické a ekumenické teologie, teologické etiky a církevních dějin), ale také filosofie, religionistiky, sociální práce a dalších vědních disciplín, pokud mají přesah do teologie. Vítány jsou příspěvky, které interpretují biblickou a křesťanskou tradici v přítomných a minulých kontextech, stejně jako i ty, které reflektují zkušenost křesťanské víry, procesy její komunikace a vírou motivované jednání v rozmanitých oblastech života jednotlivců, církví a společnosti. Kromě původních badatelských prací uveřejňuje také odborné přehledové práce, informující o nejnovějším vývoji v oboru, a recenze. Časopis nabízí platformu pro české badatele i zahraniční autory.


Vychází tiskem nepřetržitě od roku 1995 dvakrát ročně.

Obsah časopisu je od roku 2021 přístupný zdarma také na těchto webových stránkách ve formě Open Access.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.


Obsah časopisu od r. 2019 je indexován v databázi SCOPUS.


Vydává Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta

ISSN 1211-1872 (Print)

ISSN 2788-0796 (On-line)
Poslední změna: 11. únor 2024 18:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám