Informace pro autory

Informace pro autory


Příspěvky do TREF je možno zasílat buď poštou na adresu redakce nebo elektronicky na adresu reflexe@etf.cuni.cz.

Příspěvky musí být v elektronickém, textovém formátu (rtf, doc, docx).

Poznámkový aparát může být formou poznámek pod čarou nebo koncových poznámek, s úplnými bibliografickými údaji (případně s připojenou bibliografií).

Každý odborný článek musí být opatřen stručným souhrnem (v rozsahu 900-1300 znaků) v angličtině nebo němčině.


Recenze musí být opatřeny nadpisem, který není shodný s titulem recenzované knihy. Návodem k tomu, jak napsat správně recenzi, může být článek Stanislava Segerta, ke stažení zde.


Zásady citačního stylu zde .


Rozsah příspěvků je stanoven pro odborné články maximálně 30 tisíc znaků (včetně mezer), pro recenze 5-8 tisíc znaků.

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla je vždy k 1. 3. a 1. 9.


O uveřejnění rozhoduje redakční rada na základě nejméně dvou nezávislých posudků (posudky si nechává vypracovat redakce).Poslední změna: 10. říjen 2019 17:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám