Informace pro autory


Podrobné informace pro autory a zásady citačního stylu naleznete ZDE (aktualizováno 28.10.2022). Prosíme o jejich respektování.


Přijímáme články v českém a slovenském jazyce, příp. také v jazyce anglickém a německém. Příspěvky do TREF zasílejte elektronicky na adresu . Příspěvky musí být v elektronickém, textovém formátu (rtf, doc, docx).


Rozsah příspěvků je stanoven pro odborné články maximálně 40 tisíc znaků (včetně mezer), pro recenze 10 tisíc znaků.


Odborný článek musí být opatřen stručným souhrnem v anglickém jazyce (v rozsahu 900-1300 znaků) a několika anglickými klíčovými slovy. Poznámkový aparát může být formou poznámek pod čarou nebo koncových poznámek, s úplnými bibliografickými údaji (případně s připojenou bibliografií).


Recenze musí být opatřeny nadpisem, který sestává z bibliografických údajů recenzované knihy. Návodem k tomu, jak napsat správně recenzi, může být článek Stanislava Segerta, ke stažení zde.


Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla je vždy k 1. 3. a 1. 10.


O uveřejnění rozhoduje redakce na základě nejméně dvou nezávislých recenzních posudků.Poslední změna: 25. listopad 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám