Informace pro autory


Podrobné informace pro autory včetně zásad citačního stylu naleznete ZDE (aktualizováno 1.4.2022).


Přijímáme články v českém a slovenském jazyce, příp. také v jazyce anglickém a německém. Příspěvky do TREF zasílejte elektronicky na adresu . Příspěvky musí být v elektronickém, textovém formátu (rtf, doc, docx).


Rozsah příspěvků je stanoven pro odborné články maximálně 40 tisíc znaků (včetně mezer), pro recenze 10 tisíc znaků.


Každý odborný článek musí být opatřen stručným souhrnem v anglickém jazyce (v rozsahu 900-1300 znaků) a několika anglickými klíčovými slovy. Poznámkový aparát může být formou poznámek pod čarou nebo koncových poznámek, s úplnými bibliografickými údaji (případně s připojenou bibliografií).


Recenze musí být opatřeny nadpisem, který sestává z bibliografických údajů recenzované knihy. Návodem k tomu, jak napsat správně recenzi, může být článek Stanislava Segerta, ke stažení zde.


Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla je vždy k 1. 4. a 1. 10.


O uveřejnění rozhoduje redakce na základě nejméně dvou nezávislých recenzních posudků.Poslední změna: 1. duben 2022 17:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám