​Redakce a redakční rada

Redakce


Odpovědný redaktor: prof. Filip Čapek, Ph.D.

Výkonná redaktorka: doc. Tabita Landová, Ph.D.

Redakční rada


Doc. Dalibor Antalík, Dr. / ÚFaR FF UK Praha (Česká republika)

Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. / JČU České Budějovice (Česká republika)

Prof. Peter Dubovský, S.J. / Pontifical Biblical Institute Řím (Itálie)

Mgr. Radka Fialová, Ph.D. / KKS FLU AV ČR, v. v. i. Praha (Česká republika)

Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. / FF MUNI Brno (Česká republika)

Prof. Thomas R. Hatina, Ph.D. / Trinity Western University - Langley (Kanada)

Mgr. Milan Jurík, Ph.D. / EBF UK, Bratislava (Slovensko)

Mgr. Jiří Just, Th.D. / HU AV ČR, v. v. i. Praha (Česká republika)

Prof. Lenka Karfíková, Dr. Theol. / ETF UK Praha (Česká republika)

Prof. Rodoljub Kubat / Univerzita v Bělehradě, Filosofická fakulta, Centrum pro biblickou filologii a hermeneutiku (Srbsko)

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. / KTF UK Praha (Česká republika)

Prof. Dr. Karl Schwarz, Dr. h. c. / Theologische Fakultät Universität Wien (Rakousko)

Prof. ThDr. Jan Štefan / ETF UK Praha (Česká republika)

Doc. Gabriela Vlková, Ph.D. / CMTF UP Olomouc (Česká republika)

Doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. / HTF UK Praha (Česká republika)

Prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. / TF JČU České Budějovice (Česká republika)

Prof. Martin Wernisch Dr. / ETF UK Praha (Česká republika)


Poslední změna: 30. červen 2022 13:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám