​Redakce a redakční rada

Redakce


Odpovědný redaktor: prof. Filip Čapek, Ph.D.

(Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)


Výkonná redaktorka: doc. Tabita Landová, Ph.D.

(Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Redakční rada


doc. Dalibor Antalík, Dr. (Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. (Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice)

prof. Peter Dubovský, S.J. (Pontificio Instituto Biblico, Roma)

Radka Fialová, Ph.D. (Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha)

prof. Dr. Thomas A. Fudge (School of Humanities, Arts, and Social Sciences University of New England, Australia)

prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

prof. Tomas R. Hatina, Ph.D. (Trinity Western University, Langley, Canada)

Milan Jurík, Ph.D. (Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)

Jiří Just, Th.D. (Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha)

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. Rodoljub Kubat (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. Dr. Karl Schwarz, Dr. h.c. (Theologische Fakultät, Universität Wien)

prof. ThDr. Jan Štefan (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

doc. Gabriela Vlková, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. (Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice)

prof. Martin Wernisch, Dr. (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
Poslední změna: 25. listopad 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám