Kontakty

Adresa redakce:

Teologická reflexe

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


redakce:


Odpovědný redaktor:


Výkonná redaktorka:


Grafická úprava:

Sazba:

doc. Filip Čapek, Ph.D.

221 988 403

doc. Tabita Landová, Ph.D.

221 988 415

Jan Roskovec, Ph.D.

Mgr. Blanka Košáková

Předplatné


Administrace:

Mgr. Pavel Moskala, Th.D.

221 988 601


Doporučená cena jednoho čísla 79 Kč

Roční předplatné 150 Kč

Pro studenty teologie a nepracující důchodce 100

pro zahraničí 13 Euro (Evropa), 20 USD (ostatní)


Úhrady předplatného poukazujte na běžný účet číslo 51-1087550287/0100 u Komerční banky, Spálená 51, 110 00 Praha.

Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol - číslo na štítku s Vaší adresou.

Zájemcům o starší ročníky můžeme nabídnout (do vyčerpání zásob) mimo sešit 1/95 všechny vydané ročníky od roku 1995. Vadné výtisky zašlete zpět, budou vyměněny.


Bank name:

Komerční banka

Spálená 51, 110 00 Praha 1, Česká republika


Bank identification code:

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX


International Bank Account Number (IBAN):

CZ4501000000511087550287


Account no.:

51-1087550287/0100


Account name:

Univerzita Karlova v Praze

Evangelická teologická fakulta

P.O.BOX 529

Černá 9, 115 55 Praha 1, Czech Republic


Poslední změna: 16. květen 2022 10:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám