Kontakty

Adresa redakce:

Teologická reflexe

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1

E-mail:


Odpovědný redaktor:


Výkonná redaktorka:


Grafická úprava:

Sazba:

prof. Filip Čapek, Ph.D.

221 988 403

doc. Tabita Landová, Ph.D.

221 988 415

Jan Roskovec, Ph.D.

Vít Luštinec

Předplatné


Administrace:

Mgr. Janina Moskalová, Th.D.

221 988 601


Doporučená cena jednoho čísla 79 Kč

Roční předplatné 150 Kč

Pro studenty teologie a nepracující důchodce 100

pro zahraničí 13 Euro (Evropa), 20 USD (ostatní)


Úhrady předplatného poukazujte na běžný účet číslo 51-1087550287/0100 u Komerční banky, Spálená 51, 110 00 Praha.

Při platbě uvádějte vždy variabilní symbol - číslo na štítku s Vaší adresou.

Zájemcům o starší ročníky můžeme nabídnout (do vyčerpání zásob) mimo sešit 1/95 všechny vydané ročníky od roku 1995. Vadné výtisky zašlete zpět, budou vyměněny.


Název banky:

Komerční banka

Spálená 51, 110 00 Praha 1, Česká republika


Identifikační kód banky:

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX


International Bank Account Number (IBAN):

CZ4501000000511087550287


Číslo účtu.:

51-1087550287/0100


Název účtu:

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 9, 110 00 Praha 1, Czech Republic


Poslední změna: 25. listopad 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám