Studie a texty Evangelické teologické fakulty


Otevřený vědecký recenzovaný časopis pro teologické studie

Vychází dvakrát ročně formou otevřeného přístupu (Open Access)

řídí prof. ThDr. Martin Prudký


Vstup na web časopisu Studie a texty Evangelické teologické fakulty: aktuální číslo, archiv, obsahy, plné texty článků.


ISSN (print): 1802-6818

ISSN (online): 1805-2762


Studie a texty Evangelické teologické fakulty jsou vědecký recenzovaný časopis pro teologii, jehož posláním je především zveřejňovat výsledky původní badatelské činnosti na Evangelické teologické fakultě a na ostatních odborných teologických pracovištích v ČR. Vedle původních badatelských prací přináší také práce přehledové, informující o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech, jakož i kritické edice a překlady historicky závažných textů. Tématické zaměření na teologii nevylučuje uveřejňovat práce z oborů souvisejících (lingvistika, literární věda, archeologie, filozofie apod.)


redakční rada: prof. PhDr. Jana Nechutová (MU FF); prof. ThDr. Ján Liguš, Th.D. (UK HTF); ing. Aleš Opatrný, Th.D. (UK KTF); odb. as. Jan Roskovec, Th.D. (UK ETF); doc. ThDr. Petr Macek (UK ETF).Poslední změna: 11. leden 2020 21:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky


podatelna@etf.cuni.czID datové schránky UK: piyj9b4
Jak k nám