Studie a texty Evangelické teologické fakulty

Studie a texty Evangelické teologické fakulty jsou vědecký recenzovaný časopis pro teologii, jehož posláním je především zveřejňovat výsledky původní badatelské činnosti na Evangelické teologické fakultě a na ostatních odborných teologických pracovištích v ČR. Vedle původních badatelských prací přináší také práce přehledové, informující o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech, jakož i kritické edice a překlady historicky závažných textů. Tématické zaměření na teologii nevylučuje uveřejňovat práce z oborů souvisejících (lingvistika, literární věda, archeologie, filozofie apod.)


Otevřený vědecký recenzovaný časopis pro teologické studie.

Vychází dvakrát ročně formou otevřeného přístupu.


Vydává Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta

ISSN (print): 1802-6818

ISSN (online): 1805-2762


Odpovědný redaktor: prof. ThDr. Martin PrudkýPoslední změna: 11. únor 2024 17:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám