Vydané svazky

Chronologicky přehled doteď vydaných svazků s odkazy na obsahy, abstrakty, klíčová slová a plné texty článků:35

Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení

uspořádala Magdalena Marunová

2021/1

34

100 let evangelické teologie

uspořádal Petr Gallus

2020/2

33

Jak reagovat na koronavirus z pozice víry?

uspořádali Barbora Šmejdová a Pavel Roubík pod vedením Ivany Noble

2020/1

32

Profese a spolužití za nepříznivých okolností - k desetiletí oboru Komunitní, krizová a pastorační práce – diakonika

uspořádala Bohumila Baštecká

2019/1-2

31

Jazyk a víra. Soubor studií Petra Pokorného

uspořádal Petr Pokorný

2018/2

30

K výročí Martina Luthera. Reformační teologie po pěti staletích

uspořádal Martin Prudký

2018/1

28

Jan Augusta: Nové texty – nové perspektivy

uspořádala Tabita Landová

2017/1

27

Domov jako most: Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble

uspořádal Zdenko Širka

2016

26

Teologická východiska evropské kulturní identity

uspořádal Petr Sláma

2015/2

25

Vykládat Bibli: předpoklady a přísliby teologické exegeze

uspořádal Petr Sláma

2015/1

24

Písmo, církev a tradice. Studie k hermeneutice křesťanských tradic 2

uspořádal Jiří Mrázek

2014/1

23

Výklad a tradice - Studie k hermeneutice křesťanských tradic

uspořádal Jiří Mrázek

2013/2

22

Coptica – gnostica – mandaica

uspořádali W. B. Oerter, V. Ondráček, Z. Vítková

2013/1

20

Neštěstí a vina,odvaha a spolupráce

uspořádali Bohumila Baštecká a Jindřich Halama

2012/1

18

Mystika uprostřed či na okraji? Zkušenosti různých náboženství

uspořádala Kateřina Bauer

2011/1

17

Schleiermacherovy promluvy O náboženství 1799 (Erlangenský seminář)

uspořádal Jan Kranát

2010/2

16

Život Dekalogu, život Písma

uspořádal Martin Prudký

2010/1

15

Unitas Fratrum 1457-2007. Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

uspořádal Martin Wernisch

2009/2

14

Teologie a dějiny

uspořádal Jindřich Halama

2009/1

13

Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papír. Příspěvky ke starozákonní hermeneutice

uspořádal Martin Prudký a Petr Sláma

2008/2

12

Petr Pokorný: Od Ježíše k teologii. Soubor studií

uspořádal Jiří Mrázek

2008/1

11

Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání

uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückl

2007/2

10

Výklady a časy. Studie k biblické hermeneutice

uspořádal Jan Roskovec

2007/1

9

Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice

uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec

2005

8

Kristus a dějiny

uspořádal Petr Pokorný

1987

7

Zákon a Proroci

uspořádali Jan Heller a Milan Mrázek

1984

6

Čeští evangelíci a toleranční patent

uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík

1982

5

Do posledních končin: Sborník prácí Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám

uspořádali Amedeo Molnár a Pavel Filipi

1982

4

Biblické studie

uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík

1982

3

Miscelanea 1979

uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík

1980

2

Miscelanea 1978

uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík

1979

1

Církev ve světě

uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík

1977


Poslední změna: 29. duben 2022 12:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám