Vydane svazky

Studie a texty Evangelické teologické fakulty

Vycházelo od r. 1977 jako Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (Studia et textus curante J. A. Comenii facultate theologica) s nepravidelnou periodicitou, vydávání obnoveno v roce 2005, od roku 2007 jako časopis.


Dosud vydané svazky

1

Církev ve světě (uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)

1977

obsah

2

Miscelanea 1978 (uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)

1979

obsah

3

Miscelanea 1979 (uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)

1980

obsah

4

Biblické studie (uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)

1982

obsah

5

Do posledních končin (uspořádali Amedeo Molnár a Pavel Filipi)

1982

obsah

6

Čeští evangelíci a toleranční patent (uspořádali Amedeo Molnár a Josef Smolík)

1982

obsah

7

Zákon a Proroci (uspořádali Jan Heller a Milan Mrázek)

1984

obsah

8

Kristus a dějiny (uspořádal Petr Pokorný)

1987

obsah

9

Výklady a vykladači. Studie k biblické hermeneutice (uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec)

2005

obsah


10

Výklady a časy. Studie k biblické hermeneutice (uspořádal Jan Roskovec)

2007/1

obsah

11

Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání (uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückl)

2007/2

obsah

12

Petr Pokorný: Od Ježíše k teologii. Soubor studií (uspořádal Jiří Mrázek)

2008/1

obsah

13

Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papír. Příspěvky ke starozákonní hermeneutice (uspořádal Martin Prudký a Petr Sláma)

2008/2

obsah

14

Teologie a dějiny (uspořádal Jindřich Halama)

2009/1

obsah

15

Unitas Fratrum 1457-2007. Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

2009/2

obsah


Poslední změna: 11. červen 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám