SAT 13

Tesáno do kamene - psáno na pergamen - tištěno na papír: Studie ke starozákonní hermeneutice

uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma

Studie a texty Evangelické teologické fakulty, řídí Pavel Filipi, Jihlava: Mlýn, 2008, 224 stran

I. Biblické studie

Ber, Viktor: "Mlčení jehňátek" v knize Genesis: Střípky narativní anylýzy na příkladech Gn 12,10-20 a Gn 20,1-18

3-30

Diebner, Bernd J?rg: "David" a "Goliáš"

31-38

Kiss, Jenö: Prorocký nářek a jeho život

39-58

Klíma, Lukáš: "Kenaanský" žalm 29 a Hospodinův hlas

59-68

II. Historické studie

Dick, Michael: Mezopotámské kultické sochy: svátostné setkání s božským

69-90

Dušek, Jan: Správní, ekonomické a náboženské instituce v Samaří v době perské (mezi Artaxerxem I. a Dariem III.)

91-111

Sláma, Petr: "Zákon Boha tvého a zákon krále" (Ezd 7,26): Mojžíšova Tóra jako akreditační dokument židovského společenství doby Ezdrášovy?

112-130

III. Metodologické studie

Martin Prudký: Biblia Hebraica quinta editione: Nová řešení starých problémů v kritické edici textu hebrejské bible

131-158

Javornický, David: Kategorie postavy v poetice starozákonních narativů

159-179

Javornický, David: Zápletka v poetice starozákonních narativů

180-206

Sláma, Petr: Starozákonní minimalisté

207-223


Poslední změna: 11. červen 2017 11:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


Telefon.: 221 988 + číslo pobočky

Fax: 221 988 215


ID datové schránky UK: piyj9b4Přístup k mailuJak k nám