Redakční rada


prof. PhDr. Jana Nechutová (MU FF)

prof. ThDr. Ján Liguš, Th.D. (UK HTF)

ing. Aleš Opatrný, Th.D. (UK KTF)

odb. as. Jan Roskovec, Th.D. (UK ETF)

doc. ThDr. Petr Macek (UK ETF).


Poslední změna: 2. únor 2022 15:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9, pošt. přihr. 529

115 55 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám