O časopisu

Studie a texty Evangelické teologické fakulty jsou odborný časopis pro teologii, jehož posláním je především zveřejňovat výsledky původní badatelské činnosti na Evangelické teologické fakultě a na ostatních odborných teologických pracovištích v ČR. Vedle původních badatelských prací přináší také práce přehledové, informující o současném stavu bádání v jednotlivých teologických oborech, jakož i kritické edice a překlady historicky závažných textů. Tématické zaměření na teologii nevylučuje uveřejňovat práce z oborů souvisejících (lingvistika, literární věda, archeologie, filozofie apod.).


Vycházelo od r. 1977 jako Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (Studia et textus curante J. A. Comenii facultate theologica) s nepravidelnou periodicitou, vydávání obnoveno v roce 2005, od roku 2007 jako časopis.


Odpovědný redaktor: prof. ThDr. Martin Prudký

Technická redaktorka: Mgr. Blanka Košáková


Vydává Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta

ISSN (print): 1802-6818

ISSN (online): 1805-2762

Poslední změna: 8. únor 2022 18:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Černá 646/9

110 00 Praha 1


221 988 216


ID datové schránky UK: piyj9b4


Jak k nám